Korstmossen

Candelaria concolor (Vals dooiermos)Korstmossen zijn schimmels die hun voedingsstoffen betrekken uit algen waarmee ze een symbiose vormen.   In Nederland komen zo'n 800 soorten korstmossen en korstmosparasieten voor. Nog eens zo'n 100 soorten zijn in het verleden uit Nederland verdwenen. Korstmossen kunnen het hele jaar door worden bestudeerd. Vooral bij droog weer zijn de soorten goed te herkennen. De laatste jaren verandert er door milieu- en klimaatomstandigheden veel in de korstmosflora in Nederland. Doordat er al sinds 1970 op grote schaal gegevens verzameld worden, is de korstmosflora van Nederland één van de best bekende ter wereld.

De BLWG voert in het Netwerk Ecologische Monitoring het Meetnet Korstmossen uit. Hierbij worden korstmossen in heide en stuifzand gemonitord. Andere biotopen waarin veel korstmossen voorkomen, zijn hunebedden, oude zeedijken en oude gebouwen. De Rode Lijst van bedreigde korstmossen werd in 2011 door de BLWG opgesteld. In de zomer van 2023 zal een nieuwe Rode Lijst verschijnen.

Naast het meetnet houden lichenologen zich onder meer bezig met monitoring van ammoniak met korstmossen (Lichenologisch Onderzoeksbureau Nederland en BLWG), natuurbeheer en taxonomisch onderzoek.

Algemene informatie over korstmossen

De Nederlandse korstmossenflora

Onderzoek, monitoring en bescherming

Meer links