Korstmossen

Candelaria concolor (Vals dooiermos)Korstmossen zijn schimmels die hun voedingsstoffen betrekken uit algen waarmee ze een symbiose vormen.   In Nederland komen momenteel 624 soorten korstmossen voor. Daarnaast zijn er 50 soorten die onregelmatig in ons land voorkomen en meer dan 100 soorten korstmossenparasieten. Nog eens zo'n 100 soorten zijn in het verleden uit Nederland verdwenen. Korstmossen kunnen het hele jaar door worden bestudeerd. Vooral bij droog weer zijn de soorten goed te herkennen. De laatste jaren verandert er door milieu- en klimaatomstandigheden veel in de korstmosflora in Nederland. Doordat er al sinds 1970 op grote schaal gegevens verzameld worden, is de korstmosflora van Nederland één van de best bekende ter wereld.

De BLWG voert voor het ministerie van EL&I een Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM) uit. Hierbij worden korstmossen in duin, heide en stuifzand gemonitord. Andere biotopen waarin veel korstmossen voorkomen, zijn hunebedden, oude zeedijken en oude gebouwen. De Rode Lijst van bedreigde korstmossen werd in 2011 door de BLWG opgesteld.

Naast het meetnet houden lichenologen zich buiten de werkgroep onder meer bezig met monitoring van ammoniak met korstmossen (door Lichenologisch Onderzoeksbureau Nederland), natuurbeheer van duinen, heiden en stuifzanden (Universiteit van Amsterdam, Wageningen Universiteit) en taxonomisch onderzoek aan vooral tropische soorten (ABL herbarium).

Algemene informatie over korstmossen

De Nederlandse korstmossenflora

Onderzoek, monitoring en bescherming

Meer links