Korstmossen en klimaat

Sinds 2002 weten we dat korstmossen ook sterk reageren op klimaatsverandering. Dit kon worden vastgesteld aan de hand van een analyse van de veranderingen in het provinciale korstmossenmeetnet van Utrecht (zie figuur). Een publicatie hierover in het wetenschappelijke tijdschrift The Lichenologist was wereldwijd de eerste waarin effecten van klimaatsverandering op korstmossen werden aangetoond. Tevens was dit de enige in een belangrijke meta-studie in 2003 in Nature.

Uit de gegevens van Utrecht (gebaseerd op epifyten) blijkt duidelijk dat na 1989 een verschuiving van de soortensamenstelling op gang gekomen is. Vooral warm-gematigde soorten namen toe, en koel-gematigde soorten namen af. Noordelijke (boreo-montane) soorten namen licht af; geheel nieuw is een categorie soorten met een -tot dusver- overwegend tropisch areaal. Een zelfde verschuiving valt te zien indien de soorten worden ingedeeld naar temperatuur-voorkeur (met behulp van zogenoemde "Ellenberg-getallen"). Onder de nieuwkomers zitten grote zeldzaamheden als Oranje vingermos (Heterodermia obscurata, tot nu toe 1x gevonden) maar ook plotseling algemeen geworden soorten (als Gewimperd schildmos, Parmotrema pseudoreticulatum), die hun areaal een stuk naar het noorden hebben uitgebreid. In veel andere provincies zijn inmiddels vergelijkbare verschuivingen gevonden. Korstmossen -vooral epifyten- zijn goede indicatoren omdat veel soorten zich zeer efficiƫnt verspreiden: de stoffijne sporen vestigen zich gemakkelijk op nieuwe plekken als het milieu geschikt is. Ook bij terrestrische korstmossen treden veranderingen op -zo is het gevoelige IJslands mos (Cetraria islandica) nu bijna uit ons land verdwenen- maar de veranderingen zijn kleiner dan bij de epifyten.

Korstmossen en klimaatverandering - bron: Kok van Herk LON

Literatuur

Ellis, C.J., B.J. Coppins, T.P. Dawson & M.R.D. Seaward(2007). Response of British lichens to climate change scenarios: Trends and uncertainties in the projected impact for contrasting biogeographic groups. Biological Conservation 140: 217-235. (article)

Herk, C.M. van, A. Aptroot en H.F. van Dobben (2002). Long-term monitoring in the Netherlands suggests that lichens respond to global warming. Lichenologist 34: 141-154.

Parmesan, C. & G. Yohe. (2003). A globally coherent fingerprint of climate change impacts across natural systems. Nature 421, 37-42 Nature magazine, article text

tekst /afbeelding : Kok van Herk (Lichenologisch Onderzoeksbureau Nederland, Soest)