Kennis over mossen en korstmossen

De BLWG is de vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek in Nederland. De BLWG organiseert activiteiten voor leden en publiek waarbij het zoeken en op naam brengen van soorten centraal staat. Daarnaast verzamelt de BLWG verspreidingsgegevens, doet onderzoek en geeft adviezen voor natuurbeheer en beleid.

Op zoek naar korstmossen Gewoon muisjesmos (Grimmia pulvinata) Excursie op de hei Kussentjesmos (Leucobryum glaucum)

Doe mee en word lid of begunstiger van de BLWG.