algemeen   mossen   korstmossen

Links naar websites over korstmossen

Verenigingen en onderzoeksgroepen

Atlas van korstmossen in Belgiƫ and Luxemburg
Natuurhistorisch Museum Oslo
Nordic Lichen Society
British Lichen Society
Estonian Lichenology
Verbreitungsatlas der Flechten Deutschlands
American Bryological and Lichenological Society
The Lichens of North America
BLAM (Middle-Europe)
Werkgroep voor Bryologie en Lichenologie (Vlaanderen)

Tijdschriften en indexen

Recent literature on lichens (literatuurindex)
The Lichenologist
The Bryologist
Lindbergia
Mycotaxon
Nova Hedwigia
Archive for Lichenology and Aktuelle Lichenologische Mitteilungen

Lichenologen

International Association of Lichenologists

Overig

Mycology.net
Pictures of Tropical Lichens
Checklist of the lichens of Belgium and Luxembourg
Index Fungorum (namen van soorten en hierarchie)
Index Herbariorum (instituutsherbaria)
Lichens of Great Britain and Ireland (sleutels in het Engels)

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) is in 1946 opgericht als werkgroep van de KNNV, de vereniging voor veldbiologie. De BLWG vormt het bindend element voor alle mensen in Nederland met interesse voor mossen en korstmossen, van beginnende amateurs tot vakmensen.