Rode Lijst Korstmossen

Van de 727 soorten Nederlandse korstmossen die sinds 1900 in Nederland voorkomen zijn er 389 bedreigd (54%) of verdwenen. Deze soorten staan op de Rode Lijst van 2022 die de BLWG in opdracht van het Ministerie van LNV heeft opgesteld.

Het rapport is te downloaden (BLWG rapport 35).