Rode Lijst Korstmossen

Omslag Rode Lijst korstmossen 201146% (311 soorten) van de 683 Nederlandse korstmossen is bedreigd of verdwenen. Deze soorten staan op de Rode Lijst van 2011 die de BLWG in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft opgesteld. Ten opzichte van de Rode Lijst uit 1998 is het aantal bedreigde soorten licht toegenomen. Vooral stikstofgevoelige soorten zijn sterk bedreigd en gaan nog steeds achteruit.

Het Basisrapport voor de Rode Lijst
Het basisrapport is verkrijgbaar in de winkel van de BLWG als speciale editie van het tijdschrift Buxbaumiella (nummer 92) of te downloaden als pdf (BLWG rapport 12).