Korstmossen en mossen op hunebedden

Hunebed - foto: Laurens Sparrius

Topsoort: Ongenerfd hunebedmos (Andreaea rupestris)

Veel hunebedden lagen vaak al een paar honderd jaar in het open veld. Nu staan er steeds vaker jonge bomen rondom hunebedden. Samen met het uitgroeien van oudere bomen overgroeien de kronen van deze bomen de hunebedden. Monitoring van mossen en korstmossen door de BLWG heeft aangetoond dat dit momenteel de belangrijkste bedreiging voor Rode Lijstsoorten (korst)mossen op hunebedden is. Sommige soorten zijn zelfs maar op één steen gevonden. Raakt die steen teveel overgroeid door bomen, dan verdwijnt de soort uit Nederland. Terreinbeheerders en vrijwilligersgroepen in Drenthe kunnen helpen om mossen en korstmossen te laten overleven door overhangende takken te snoeien en jonge bomen direct naast hunebedden te kappen.

Monitoring

In het Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM) zijn tussen 2000 en 2010 korstmossen op hunebedden gemonitord. Om de vijf jaar is er een soortenlijst gemaakt van elk hunebed. Van bijzondere soorten zijn zelfs de stenen waarop ze groeien genoteerd.

Aan het inventariseren bij D41, Emmen, mei 2000

Soortendiversiteit

Op een hunebed kunnen 10 tot 45 verschillende soorten korstmossen en 5 tot 10 mossoorten groeien. In totaal leven er zo'n 120 verschillende soorten korstmossen op de hunebedden.

Wat kan de BLWG voor u doen?

De BLWG onderzoekt de hunebedden regelmatig en weet precies welke bijzondere soorten op welke steen groeien. Ook hebben we onderzoek gedaan naar de ecologie van hunebedkorstmossen en vegetatieverandering. Met deze kennis kunnen we beheerders van hunebedden adviseren over het beste beheer van het terrein in de directe omgeving van hunebedden.