Mossen

Haarmos Mossen zijn primitieve sporenplanten die eerder in de evolutie zijn ontstaan dan varens en paardenstaarten. Hiervan komen zo'n 700 soorten in Nederland voor. Mossen komen zowel in natte als droge milieus voor en kunnen het hele jaar door bestudeerd worden.

Het onderzoek aan mossen heeft al een lange geschiedenis. Zo spelen mossen in de vegetatiekunde een belangrijke rol naast hogere planten. Verder doen tientallen leden van de BLWG verspreidingsonderzoek en monitoring door het inventariseren van kilometerhokken. De gegevens worden in een centrale databank opgeslagen.

Behalve met verspreidingsonderzoek houden enkele bryologen zich ook professioneel of als hobby bezig met ecologie en taxonomie van Nederlandse, maar ook tropische mossen en vegetatiekundig onderzoek.