Waardevolle Dijken voor Korstmossen

Graniet op dijktalud - foto: Laurens Sparrius

Topsoort: Zeeachterlichtmos (Schistidium maritimum)

Bij dijkverzwaringen worden soms grote hoeveelheden natuursteen, zoals zwerfkeien, deels oorspronkelijk verzameld uit o.a. Drente of per schip aangevoerd uit Scandinavië, en basalt vervangen door betonblokken. Hierdoor verdwijnen veel bijzondere korstmossen die aan natuursteen gebonden zijn. Deze stenen liggen vaak al honderden jaren op hun plek en de steenglooiingen vormen het belangrijkste bouwwerk uit het bestaan van Holland. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op advies van de BLWG en de Historische Vereniging Wieringen zeldzame korstmossen op drie dijktaluds met natuursteen bij Wieringen en Andijk behouden door een klein deel van de natuursteen tussen het beton van de nieuwe dijk terug te plaatsen. Deze methode wordt inmiddels bij diverse andere dijkverzwaringen toegepast.

Naast hergebruik zijn er andere methoden om het oppervlak natuursteen te behouden. Zo kan een dijk aan de binnenzijde worden verhoogd. Ook kan het materiaal een nieuwe bestemming krijgen, bijvoorbeeld als versiering van de openbare ruimte: op rotondes, in parken en tuinen en als anti-parkeermaatregel. Op zulk plekken zullen kustgebonden korstmossen weliswaar niet overleven, maar kunnen andere zeldzame aan graniet en basalt gebonden zich toch vestigen.

Wat kan de BLWG voor u doen?

Voor beheerders van dijken kan de BLWG adviseren over het te voeren beheer. Zo is het van belang de stenen vrij te houden van begroeiïng. Bij dijkverzwaringen kunnen specialisten van de BLWG zeldzame soorten opsporen en steen markeren, zodat deze hergebruikt kunnen worden in een deel van het dijktalud of elders.