Over de BLWG

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) is in 1946 opgericht, toen als werkgroep van de KNNV. Inmiddels is de BLWG een zelfstandige vereniging met een bestuur en eigen bureaumedewerkers. De BLWG vormt het bindend element voor alle mensen in Nederland met interesse voor mossen en korstmossen, van beginnende amateurs tot vakmensen. De vereniging stelt zich ten doel om de kennis van de Nederlandse mossen en korstmossen te vergroten. Ook zet de werkgroep zich in om de belangstelling voor mossen en korstmossen in natuurbeheer en natuurbescherming te vergroten. De vereniging telt momenteel ruim 400 leden.

Activiteiten

Voor natuurverenigingen

  • Op verzoek verzorgen leden van de werkgroep lezingen en excursies voor lokale natuurverenigingen.

Activiteiten voor overheid, bedrijven en onderzoeksinstellingen

  • De BLWG voert onderzoek uit en geeft advies. Kijk voor een overzicht bij Onderzoek en advies.

Publicaties

  • Driemaal per jaar verschijnt het tijdschrift Buxbaumiella.
  • Samen met de Scandinavische mossenwerkgroep geeft de werkgroep het internationale mossentijdschrift Lindbergia uit en bevat Engelstalige wetenschappelijke artikelen over mossen.

SoortenNL

De BLWG participeert samen met negen andere soortenorganisaties in (SoortenNL).