Over de BLWG

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) is in 1946 opgericht, toen als werkgroep van de KNNV. Inmiddels is de BLWG een zelfstandige vereniging met een bestuur en eigen bureaumedewerkers. De BLWG vormt het bindend element voor alle mensen in Nederland met interesse voor mossen en korstmossen, van beginnende amateurs tot vakmensen. De vereniging stelt zich ten doel om de kennis van de Nederlandse mossen en korstmossen te vergroten. Ook zet de werkgroep zich in om de belangstelling voor mossen en korstmossen in natuurbeheer en natuurbescherming te vergroten. De vereniging telt momenteel ruim 400 leden.

Activiteiten

  • De werkgroep organiseert jaarlijks enkele tientallen excursies. Veel daarvan zijn speciaal bedoeld voor beginners.
  • Begin februari is er een lezingendag over mossen- en korstmossenonderzoek.
  • Rond 1 mei is er een excursieweekend.
  • Om de twee jaar is er een tiendaags zomerkamp in het buitenland voor leden en hun gezin.
  • Op veel plaatsen in het land zijn regionale mossenwerkgroepen actief die zelf wekelijks of maandelijks activiteiten organiseren, zoals excursies, inventarisatieprojecten en determineeravonden onder deskundige begeleiding.

Voor natuurverenigingen

  • Op verzoek verzorgen leden van de werkgroep lezingen en excursies voor lokale natuurverenigingen.

Activiteiten voor overheid, bedrijven en onderzoeksinstellingen

  • De BLWG voert onderzoek uit en geeft advies. Kijk voor een overzicht bij Onderzoek en advies.

Publicaties

  • Driemaal per jaar verschijnt het tijdschrift Buxbaumiella.
  • Samen met de Scandinavische mossenwerkgroep geeft de werkgroep het internationale mossentijdschrift Lindbergia uit en bevat Engelstalige wetenschappelijke artikelen over mossen.

SoortenNL

De BLWG participeert samen met negen andere soortenorganisaties in (SoortenNL).