Werken bij de BLWG

De BLWG is een landelijke vereniging, zonder eigen kantoor met één werknemer/projectleider en een min of meer vaste groep gedreven freelancers. De achterban van de BLWG bestaat uit ruim 400 leden/vrijwilligers die veel in het veld zijn op zoek naar mossen en korstmossen. De BLWG ontvangt haar inkomsten uit opdrachten van onder meer de Gegevensautoriteit Natuur en subsidies op projectbasis.

Momenteel heeft de BLWG geen vacatures.

De BLWG ontvangt wel graag je cv als je voldoende kennis hebt van een of meer van de onderstaande onderwerpen. Belangrijk is dat je eigen ideeën hebt op het gebied van verspreidingsonderzoek aan mossen en korstmossen die je voor de BLWG zou willen verwezenlijken.

  • herkenning van mossen of korstmossen in het veld (niet strikt noodzakelijk)

  • ontwikkelen van materialen voor natuur- en milieueducatie

  • ondersteunen van vrijwilligers

  • fondsenwerving om bovenstaande mogelijk te maken

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je cv naar Laurens Sparrius (sparrius@blwg.nl).

Check ook de vacatures bij andere soortenorganisaties:

SOVON Vogelonderzoek Nederland

Stichting RAVON