Kennis over mossen en korstmossen

De BLWG is de vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek in Nederland. De BLWG organiseert activiteiten voor leden en publiek waarbij het zoeken en op naam brengen van soorten centraal staat. Daarnaast verzamelt de BLWG verspreidingsgegevens, doet onderzoek en geeft adviezen voor natuurbeheer en beleid.

Hamerblaadje (Cladonia strepsilis) Excursie op de hei Gewoon schorsmos (Hypogymnia physodes) Gewoon zijdemos (Homalothecium sericeum)

Doe mee en word lid of begunstiger van de BLWG.