Lid worden van de BLWG

Wil je meer over (korst)mossen leren? Actief het veld in om mossen te inventariseren? Verantwoord genieten van klein, groen grut? Of wil je het werk van BLWG ondersteunen? Kom dan bij de BLWG, want small is beautiful!.

Lidmaatschapsvorm Dit krijg je

Contributiebedrag

Lidmaatschap Tijdschrift Buxbaumiella (3 nummers per jaar)
Digitale nieuwsbrief
Uitnodigingen exclusief voor leden
Stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering
€ 25,00

Automatische incasso
De BLWG accepteert automatische incasso als betaalwijze voor de contributie. U kunt ook een buitenlandse bankrekening binnen de eurozone opgeven.

Aanmeldingsformulier

* verplicht in te vullen
 
Naam bedrijf of instelling
Aanhef
Voornaam
Voorletters *, tussenvoegsel,
achternaam *
   
Straat en huisnr. *  
Postcode *   Plaats *     
Land
E-mail *    
Telefoon
Geboortejaar
Bankrekening IBAN (zonder spaties)
Hiermee machtig je de BLWG om het contributiebedrag jaarlijks te incasseren
 
Hoe heb je de BLWG leren kennen?
Opmerkingen

Interessegebied:


 
   
Aanmelden voor de mailing list Mosmail  Hiermee kun je zelf direct berichten verzenden.

Bijna klaar! Na het bevestigen van jouw aanmelding ben je lid. Op het volgende scherm geven we je informatie hoe je snel kunt profiteren van de ledenvoordelen van de BLWG. Ook sturen we je een e-mail met de bevestiging van jouw aanmelding.Privacy
De BLWG gaat zorgvuldig om met persoongegevens. Jouw naam- en adresgegevens, telefoon en e-mailadres worden opgenomen in een adreslijst die eens per twee à drie jaar wordt verzonden samen met Buxbaumiella.

Incassomachtiging
Heb je een incassomachtiging gegeven, dan kan het bedrag waarvoor je een machtiging in de toekomst mogelijk stijgen als gevolg van een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Mocht je nog verdere vragen hebben, of je aanmelding per e-mail willen doen, dan kun je contact opnemen met Hans Toetenel, penningmeester@blwg.nl. Meer over privacy lees je in ons privacystatement.