Lid worden van de BLWG

U wilt meer over (korst)mossen leren? Actief het veld in om mossen te inventariseren? Verantwoord genieten van klein, groen grut? Of wilt u het werk van BLWG ondersteunen? Kom dan bij de BLWG, want small is beautiful!.

Lidmaatschapsvorm Dit krijgt u

Contributiebedrag

Begunstiger (abonnee) Nederland Buxbaumiella (3 nummers per jaar) € 25,00
Lidmaatschap Nederland *
alleen voor leden van KNNV of jeugdbonden
Buxbaumiella (3 nummers per jaar) € 22,50
(€ 20,00 bij automatische incasso)
Lidmaatschap Buitenland
(Foreign membership)
Buxbaumiella (including subscription to our journal Buxbaumiella) € 25,00 (payment with or without SEPA direct debit)

Alle leden en begunstigers krijgen bovendien korting op uitgaven in de BLWG-winkel

*) De BLWG is een werkgroep van de KNNV. Als u geen KNNV- of jeugdbondslid bent, moet u deze optie kiezen. U hebt geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en kunt niet in een bestuursfunctie worden gekozen.

Automatische incasso
De BLWG accepteert automatische incasso als betaalwijze voor de contributie voor nieuwe leden. Dit geldt ook voor buitenlandse leden binnen de eurozone.

Welkomstpakket
Als nieuw lid of begunstiger ontvangt u een welkomstpakket. 

Aanmeldingsformulier

* verplicht in te vullen
 
Naam bedrijf of instelling
Aanhef
Voornaam
Voorletters *, tussenvoegsel,
achternaam *
   
Straat en huisnr. *  
Postcode *   Plaats *     
Land
E-mail *    
Telefoon
Geboortejaar
Bankrekening IBAN (zonder spaties)
Hiermee machtigt u de BLWG om het contributiebedrag jaarlijks te incasseren
 
Hoe hebt u de BLWG leren kennen?
Opmerkingen

Interessegebied:


 
Kies het gewenste lidmaatschapstype:

   
Aanmelden voor de mailing list Mosmail  Hiermee kunt u zelf direct berichten verzenden.

Bijna klaar! Na het bevestigen van uw aanmelding bent u lid of begunstiger. Op het volgende scherm geven we u informatie hoe u snel kunt profiteren van de ledenvoordelen van de BLWG. Ook sturen we u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.Privacy
De BLWG gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw naam- en adresgegevens, telefoon en e-mailadres worden opgenomen in een adreslijst die eens per twee à drie jaar wordt verzonden samen met Buxbaumiella.

Incassomachtiging
Heeft u een incassomachtiging afgegeven, dan kan het bedrag waarvoor u een machtiging heeft afgegeven in de toekomst mogelijk stijgen als gevolg van een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Mocht u verdere vragen hebben, of uw aanmelding per e-mail willen doen, dan kunt u contact opnemen met Hans Toetenel, penningmeester@blwg.nl. Meer over privacy leest u in ons privacystatement.