Agenda

De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden. Hieronder staan alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners: ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Kom je voor het eerst mee, denk dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15:00 uur. Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Opgave is verplicht.

Zaterdag 4 februari - BLWG Lezingendag

Jaarlijkse ontmoetingsdag voor bryologen en lichenologen. Tijdens de presentaties komen taxonomie en ecologie van de Nederlandse mossen en korstmossen aan bod. Bekijk het volledige programma...
82 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 11 februari - (Korst)mossenexcursie Duinen bij Noordwijk

De Luchter Zeeduinen bij Noordwijk zijn landschappelijk zeer aantrekkelijk, vanwege het weidse en open karakter. Het is m.i. één van de mooiste duinterreinen qua mos- en korstmosbegroeiing. Soorten van kalkrijk zand komen hier veelvuldig voor. Korstmosrijke vegetaties binnen de Duinsterretjes-associatie zijn hier massaal aanwezig, met naast veel Cladonia-soorten ook soorten van de leermos-, zwelmos- en geleimos- familie. Op een enkele plek groeit Kalkblaaskorst, een zeer zeldzame soort die verder alleen in Zuid-Limburg gevonden wordt op kalkrotsen. We hebben zeker kans deze soort te vinden. De duingraslanden zijn tevens interessant voor Hakig kronkelbladmos en Rozetmos, en op schelpen vinden we mogelijk Kalkcitroenkorst en Berijpte kroontjeskorst.We gaan verder op zoek naar steile noordhellingen voor soorten van de associatie van Langkapselsterretje en Oranjesteeltje. Hier hoort uiteraard Groot klokhoedje bij en hopelijk lukt het om Goudsikkelmos te vinden, een soort die hier niet eerder is aangetroffen (maar wel iets zuidelijker). Ook hopen we het zeldzame Buizerdmos te zien. Excursieleider: Maarten Langbroek. We verzamelen om 10:00 op de parkeerplaats Langevelderslag 20 te Noordwijk. Maximaal 12 deelnemers, aanmelden verplicht.
12 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelding gesloten (vol)
 

Zaterdag 11 februari - Korstmossenexcursie Almere

Onder leiding van Henk-Jan van der Kolk en Thijs van Trigt gaan we een dag korstmossen kijken in en rond Almere. We bezoeken eerst het Vroege Vogelbos. In dit bosgebied liggen bospercelen en bomenlanen waar we een groot aantal boombewonende korstmossen hopen te zien. In de middag bekijken we korstmossen op steen langs de Oostvaardersdijk. We verzamelen om 10:00uur op de parkeerplaats van het Vroege Vogelbos. Maximaal 10 deelnemers, aanmelden verplicht.
9 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Donderdag 16 februari - Mossenexcursie Heeten, Salland

Met Rudi Zielman gaan we op pad in een mooi coulissen landschap. Hier liggen een aantal bospercelen van Staatsbosbeheer maar ook enkele singels, sloten en natte graslanden waar hopelijk mooie soorten te vinden zijn. Aan het einde kunnen we de balans bij een kop koffie opmaken of nog even de bebouwde kom in gaan om steen soorten te zoeken. We verzamelen om 10:00 bij Café Reimink, Spanjaardsdijk 17, Heeten. Maximaal 12 deelnemers, aanmelden verplicht.
11 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 18 februari - Mossenexcursie Dodewaard

Met Jan Pellicaan gaan we op pad in de omgeving van Dodewaard. Dit is een afwisselend deel van het stroomgebied van de Waal. We gaan dijken, oeverzones van uiterwaardplassen  en -bossen bekijken. Of alle gebieden te bereiken zijn is wel afhankelijk van de waterstand. We verzamelen om 10.00 uur op het parkeerterreintje rechts halverwege de weg naar De Beijergroep, Waalbanddijk 69, Dodewaard.  Dat is niet op de dijk zelf maar langs de weg naar het bedrijf (zie Google Maps). Maximaal 15 deelnemers, aanmelden verplicht. Bij vorst en/ of sneeuw gaat de excursie niet door.
13 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelding gesloten (vol)
 

Zaterdag 18 februari - Korstmossenexcursie fort Rijnauwen

Samen met Koen Verhoogt gaan we de korstmossenflora ontdekken van fort Rijnauwen. Bij aankomst worden we ontvangen door Cees de Jong met koffie en wat lekkers waarna hij vervolgens een rondleiding van het fort geeft. Gezien het gevarieerde gebied en het feit dat er nog niet veel korstmossen bekend zijn is het een erg interessant gebied om te bezoeken, wie weet wat we vinden! We verzamelen om 10:00uur bij het hek van het fort (Vossegatsedijk 5, Bunnik), parkeren kan bij het Theehuis Rijnauwen. Maximaal 10 deelnemers, aanmelden verplicht.
9 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelding gesloten (vol)
 

Zaterdag 25 februari - Korstmossenexcursie de Zoom Soest

We gaan samen met Miranda Engelshoven naar De Zoom bij Soest, gelegen op het noordelijk gedeelte van de Utrechtse Heuvelrug. Een interessant gevarieerd terrein met bos, heide, kleine zandverstuivingen en een hoge randwal. Wat betreft korstmossen valt er genoeg te ontdekken. Ook geschikt voor beginners. Maximaal 10 personen. Bij nat/glad/sneeuw verschuiven we de excursie. We verzamelen om 10:00 op de parkeerplaats achter de Gehoorzaal op de Willem Arntszhoeve, Vijverhof, Den Dolder. Daar vandaan lopen we De Zoom in.
10 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelding gesloten (vol)
 

Dinsdag 28 februari - Mossenexcursie Vechtdal, Gramsbergen

Op deze excursie gaan we samen met Rudi Zielman op zoek naar de mos soorten van plas-dras habitats. Op deze, normaal niet toegankelijke, locatie kunnen bijzondere soorten worden gevonden. Samen met Staatsbosbeheer gaan we hiernaar opzoek. Maximaal 5 deelnemers, aanmelden verplicht. De startlocatie zal na opgave worden gemaild.
6 aanmelding(en) | Aanmelding gesloten (vol)
 

Zaterdag 4 maart - Mossenexcursie Meinerswijk

Met Jan Pellicaan gaan we de Meinerswijk ontdekken. Het uiterwaardenpark Meinerswijk ligt aan de zuidkant van de Rijn en is onderdeel van de gemeente Arnhem. Het is een uitgestrekt gebied met plassen, beton, kribben, zand, klei, asfalt, steen en vnl. wilgenbossen. Het werd in 2003 zelfs internationaal bekend door de vondst van de toen als zeer zeldzaam bekend staande Tonghaarmuts (Orthotrichum rogeri). Of die er nog staat is niet waarschijnlijk maar door de vele biotopen is een mooie lijst te verwachten. In de Buxbaumiella 82 (uit 2008) staat een inventarisatieverslag van dit gebied, een mooie kans om te kijken wat voor veranderingen er hebben plaatsgevonden. Maximaal 18 deelnemers en we verzamelen om 10.00 uur op het P-terrein aan het Hanneststraatje, Arnhem (zijweg van de Drielsedijk), aanmelden verplicht.
20 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelding gesloten (vol)
 

Zaterdag 4 maart - Korstmossenexcursie Biesbosch

Weer eens op pad in de Biesbosch, onder begeleiding van Arno van der Pluijm. Dit keer naar de Huiswaard in de Sliedrechtse Biesbosch, met nog ca. 80 cm dagelijks getij. Dit is een grote, omstreeks 1970 verwilderde wilgengriend, waarvan vrijwel geen recente gegevens bekend zijn. We beginnen in het zuidwestelijke deel van het eigenlijke wilgenbos. Als tweede plek daarna gaan we naar de oostpunt. Daar bevindt zich een hardhoutaanplant met Es, Els en Eik, met zeker een gevarieerde korstmosflora, o.a. Roze en Grauwe runenkorst zijn hier gevonden.   
Maximaal 15 deelnemers, aanmelden verplicht. Verzamelen 9:30 uur, parkeerplaats bij het Biesboschcentrum Dordrecht. Vandaar is het nog zeker een half uur varen oostwaarts, Staatsbosbeheer is onze gastheer. Bij te hoge waterstanden kan de excursie evt. niet doorgaan. 
16 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelding gesloten (vol)
 

Zaterdag 11 maart - (Korst)mossenexcursie binnenstad Amersfoort

De middeleeuwse binnenstad van Amersfoort is nog betrekkelijk weinig bekeken door (korst)mossenliefhebbers. Daar gaan we tijdens deze excursie samen met Miranda Engelshoven verandering in brengen. We lopen door het oude centrum en pakken ook een deel van de voormalige stadswal mee. Oude (stads)muren, poorten, pleinen, kerken, grachten, plantsoenen, grote zwerfkeien… dat moet haast wel leuke vondsten opleveren. Er kunnen maximaal 15 personen mee. Bij slechte weersomstandigheden verschuiven we de excursie. We verzamelen om 10:30 uur bij de Koppelpoort, Kleine Spui, 3811 BE Amersfoort. De Koppelpoort is 15 minuten lopen vanaf Amersfoort Centraal Station. Als je met de auto komt houdt er dan rekening mee dat het in en rond het centrum betaald parkeren is! Aanmelden verplicht
15 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelding gesloten (vol)
 

Zaterdag 11 maart - Mossenexcursie Vroomshoop, Westerhaar

Met Rudi Zielman gaan we de mossen van de begraafplaats Westerhaar bekijken. Daarnaast gaan we enkele natte locaties bekijken in het nabijgelegen Landall park. Als er nog tijd over is rijden we een stukje naar een nabijgelegen industriegebied met veel natuurlijke oevers. We starten om 10:00 bij de begraafplaats nabij Westerhaar (langs de weg van Vroomshoop naar Sibculo, zie google maps). Maximaal 12 deelnemers, aanmelden verplicht.
2 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 18 maart - Mossenexcursie Amelisweerd en Rhijnauwen

Op zaterdag 18 maart is er een excursie naar de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen onder leiding van Jan Pellicaan. Deze oude landgoederen op rivierklei en enkele betonnen objecten met bijzondere mossen is in 2012 voor de laatste keer door de BLWG bekeken dus het wordt weer eens tijd. We verzamelen om 10 uur op de P-plaats Rhijnauwen, Rhijnauwenselaan 5, Bunnik. Het maximaal aantal deelnemers is 15. Graag bij verhindering op tijd afmelden zodat de deelnemers op de (eventuele) reservelijst mee kunnen. Bij vorst en sneeuw gaat de excursie niet door. Aanmelden is verplicht.
11 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelding gesloten (vol)
 

Zaterdag 18 maart - Korstmossenexcursie Muiden

Van het stadje Muiden zelf zijn nog maar weinig korstmoswaarnemingen bekend, terwijl het met zijn vele bomen en fortificaties zeker interessant lijkt. We gaan onder leiding van Henk Timmerman eerst een kijkje nemen op de algemene begraafplaats en in het omringende Muiderbos, en lopen daarna de stad rond. Hierbij hopen we het nogal lege hok 133-482 goed te vullen. Deze excursie is niet geschikt voor beginners.Start: 10.00 uur, verzamelen op de parkeerplaats P1 Maxisweg, 1398 XD Muiden. Dit is de oude carpoolplaats op de hoek Maxisweg/Weesperweg, dus niet de nieuwe carpoolplek langs de onlangs verlegde snelweg. Maximaal 15 deelnemers, aanmelden is verplicht.
6 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 15 april - (Korst)mossenexcursie Flevohout, Lelystad

Het nog maar 20 jaar oude Flevohout aan de rand van Lelystad blijkt heel wat leuke en zeldzame soorten te bevatten. Interessant is het voorkomen van veel bijzondere haarmutsen, die rond deze tijd kapselen en dan veel beter op naam zijn te brengen. Verder zijn een echte hotspot van het korstmos Boommuggenstrontjesmos (Strangospora deplanata), een van de heel weinige exemplaren in Nederland van Gestippeld lichtvlekje (Phlyctis agelaea) en allerlei Bacidia/Bacidina-soorten te bewonderen. Haarmuts- en Bacidia/Bacidina-kenners en zij die dat willen worden, zijn bij deze excursie extra welkom! Deze excursie staat onder leiding van Henk Timmerman. Start: 10.00 uur, parkeren/verzamelen tegenover Breedenburg 64, 8219 BA Lelystad (bij de brug over de vaart). Bushalte Duinbeek is op loopafstand. Maximaal 15 deelnemers, aanmelden verplicht.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Woensdag 26 t/m 30 april - BLWG voorjaarsweekend Cochem (DE)

Voor het jaarlijkse voorjaarsweekend gaan we in 2023 iets verder van huis: naar het dal van de Moezel en omgeving. Aankomstdag 26 april en excursiedagen van 27 t/m 30 april (vier excursiedagen voor dit interessante gebied). We verblijven op een kleine camping in het dal van de Wilde Endert, niet ver van Cochem: Camping Zur Winneburg, Endertstraße 141, 56812 / Cochem, Duitsland. E-mail: info@camping-winneburg-cochem.de. Coördinaten: 50°9'30"N 7°8'41"E. Aangrenzend aan de camping ligt een hotelletje met dezelfde naam; Waldhotel zur Winneburg. E-mail naar info@hotelwinneburg.de . Het is een klein en eenvoudig hotel. Te bereiken via A48 afrit 4 Kaisersesch, richting Cochem (ca. 5 km). Camping aan de rechterkant bij hotel Winneburg. Gezien het feit dat we op slechts enkele kilometers van het toeristische plaatsje Cochem verblijven, is het aan te bevelen om snel te reserveren. Een huisjespark, Roompot Ferienresort Cochem, ligt op circa 8 kilometer van de camping (is wel een half uur rijden naar de camping met hotel, omdat er via het Moezeldal gereden moet worden). Aanmelden voor het Voorjaarsweekend via de website en aanmelden voor verblijf aldaar dient rechtstreeks gedaan te worden. Zowel voor een plek op de camping, als in het hotel graag vermelden: Gruppe BLWG, Margriet Bekking. In Buxbaumiella 122 is door Jurgen Nieuwkoop en Henk Siebel een artikel over het gebied geschreven; ‘Bryologen op wintersport – excursies naar de Duitse Trockengebiete’.  Het Voorjaarsweekend is wat te laat voor de wintersoorten, maar er zal nog genoeg aan bijzondere soorten te vinden zijn. Het Moezeldal is bekend van de wijnbouw; op de steile en zonnige hellingen heerst een extreem klimaat.  Op de leisteenbodem, rotsen en stapelmuurtjes zijn mediterrane soorten te vinden zoals mossen uit de Pottiaceae: Tortula inermis (rotssterretje), Trichostomum ssp. (haartandmossen) en andere thermofiele soorten (Grimmia, Schistidium, Hedwigia). Steile rotswanden zijn te vinden bij de Calmont Klettersteig en Brauselay bij Cond. De beboste beekdalen zoals bijvoorbeeld het Dortebach- en het Brohlbachtal bieden een flora van rijkere bossen met soorten als Microeurhynchium pumilum (klein snavelmos) en Taxiphyllum wisgrillii (komkommermos). Ons verblijf ligt in het dal van de 'Wilden Endert' aan de rand van een bos aan een ruisende beek. De Burgruine Winneburg ligt vlakbij.  Qua korstmossen is er nog niet veel van bekend, maar het heeft zeker potentie. Dat is een uitdaging om ook de korstmossen van het Moezeldal en omgeving onder de loep te nemen!

13 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zondag 7 mei - Korstmossenexcursie Forteiland IJmuiden

In de monding van het Noordzeekanaal ligt het Forteiland IJmuiden, met een complex van bunkers uit 1888, een duinachtig landschap, anti-tank piramides van beton (drakentanden) en een stukje basaltdijk. Over de korstmossen hier is vrijwel niets bekend. Dat belooft, net als eerder op Pampus, een lange soortenlijst op te leveren! We gaan onder leiding van Henk Timmerman een hele middag het eilandje uitpluizen. Om zeker te zijn dat niemand de boot mist, verzamelen we om 11.45 uur op het parkeerterrein van treinstation Driehuis. Daarna carpoolen we naar de afvaartplek in IJmuiden, vanwaar we om 12.45 uur de boot naar het eiland nemen (duurt 10 minuten). We varen om 15.15 uur of 17.15 uur weer terug. Na opgave krijg je bericht hoe je de boot moet reserveren (kosten 12,50 euro). Maximaal 20 deelnemers, aanmelden verplicht.
10 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 


Het activiteitenprogramma wordt samengesteld door Koen Verhoogt k.verhoogt@live.nl. Zelf een excursie organiseren? Mail ons jouw voorstel.