Agenda

De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden. Hieronder staan alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners: ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Kom je voor het eerst mee, denk dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15:00 uur. Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Opgave is gewenst.

Zaterdag 5 oktober - Korstmossenexcursie Nijkerk - Voorthuizen

Onder leiding van Henk Timmerman en Laurens Sparrius brengen we een aantal bezoeken aan verschillende interessante plekken in het gebied tussen Nijkerk en Voorthuizen, waaronder landgoed Oldenaller en de Kruishaarse heide. De aandacht zijn vooral uitgaan naar epifyten. Start: 10:00 uur NS-station Nijkerk (P+R terrein).
5 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 12 oktober - Mossenexcursie naar Plein Westermaat, Hengelo

Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman naar Plein Westermaat in Hengelo. Dit gebied is bekend van grote zaken als IKEA, McDonalds, Perry, Bever enzovoorts. Daaromheen en daartussen zijn veel plassen/poelen en open stukjes natuur. Wanneer er nog tijd over is, kunnen we nog een stukje bebouwde kom van Borne gaan bekijken op steensoorten. Start 10.00 uur. Bij aanmelding graag de wijze van vervoer aangeven, dit in verband met het uitzoeken van een geschikte parkeerplaats. Aanmelding verplicht.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 12 oktober - Korstmossenexcursie Goeree, Brouwersdam

Korstmossenexcursie onder leiding van Hans Toetenel naar twee minder goed bekende uurhokken (42-16 en 36-56): duinvegetatie rond de vuurtoren van Goeree, het noordelijk deel van de Brouwersdam en een stuk van de Kabbelaarsbank met o.a. de jachthaven van Port Zélande. Als toegift gaan we het natuurgebied Kabbelaarsbank zelf ook bekijken met o.a. kleine steendijkjes in brak water van het Grevelingenmeer en een uitgebreide struweelvegetatie. Start: 10.00 uur op parkeerplaats aan het eind van de Groenedijk op Goeree, nabij de vuurtoren. Aanmelden verplicht.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 19 oktober - Mossenexcursie Gamerensche Waarden en Breemwaard

Onder leiding van Jurgen Nieuwkoop wordt een mossenexcursie gehouden naar twee uiterwaarden van de Waal in de Bommelerwaard. In beide waarden is veel gegraven en heeft natuurontwikkeling plaatsgevonden. De steenfabriek is verdwenen, nu zijn er meestromende nevengeulen en uiterwaardplassen. Tijd om eens de kijken hoe de mosflora er voor staat. In januari ging de excursie niet door vanwege hoogwater, we hopen in het najaar op lage waterstanden zodat we ook drooggevallen bodems kunnen bekijken. Aanvang 10.00 uur. Aanmelden verplicht, laarzen handig. We verzamelen bij NS-station Zaltbommel, op het zuidelijk einde van het zuidelijke P&R terrein.
12 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 26 oktober - Mossenexcursie Het Korte Broek, Vaassen

Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar natuurgebied Het Korte Broek bij Vaassen. Het Korte Broek is een hersteld dal van de Egelbeek dat behoort tot het Geldersch Landschap. Voor mossen is het een interessant gebied; er komen veel veenmossen voor, als ook andere bijzondere soorten van natte - en pionieromstandigheden. Laarzen aan! Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen. Aanmelden is verplicht, er wordt bij meer aanmeldingen een reservelijst opgesteld. Bij eventuele afmelding dit graag tijdig doorgeven, zodat deelnemers van de reservelijst alsnog mee kunnen. Verzamelen om 10.00 uur. Verzamelpunt wordt nog doorgegeven.
7 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 26 oktober - Korstmossenexcursie Huizen

Onder leiding van Henk Timmerman en Laurens Sparrius wandelen we door bos en heide ten zuiden van Huizen (Gooi). We bezoeken o.a. de Tafelbergheide en bekijken oude laanbomen. Start: 10.00 uur op de parkeerplaats bij zwembad De Sijsjesberg, Ericaweg, Huizen.
3 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 9 november - Mossenexcursie Deldenerbroek, Hof van Twente

Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman. Dit is een herhaling van de succesvolle excursie afgelopen meimaand naar dit gebied. Er werden toen veel voorjaarssoorten gevonden. Het natuurontwikkelingsgebied langs de Hagmolenbeek is in 2017 heringericht om middels plas-dras gebieden het langer vasthouden van water en het bergen van water mogelijk te maken. Nu gaan we kijken of het ook voor najaarssoorten interessant is. Start 10.00 uur. Laarzen meenemen. We verzamelen weer op de parkeerplaats met informatiebord aan de Rijssenseweg, iets ten noordwesten van de kruising met de Zomerweg (Ambt Delden).
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zondag 17 november - Korstmossenexcursie Almelo

Korstmossenexcursie onder leiding van Henk-Jan van der Kolk. Uit Almelo zijn nog niet veel korstmossen bekend. Tijdens deze excursie bekijken we parken, laanbomen en begraafplaatsen in Almelo. Start: 10.00 uur op de parkeerplaats aan de Gravenallee. Navigatie: Gravenallee 5, 7607 AG Almelo.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 23 november - Mossenexcursie witte gebieden Badhoevedorp

Badhoevedorp is wat mossen betreft een minder goed onderzocht deel van Nederland. Vandaag bezoeken we onder leiding van Niko Buiten het uurhok 110-480 met daarin het oude dorp Sloten in Amsterdam en het moderne Badhoevedorp met landbouwgebied in de Haarlemmermeer. In het uurhok bevindt zich Natuurpark Vrije Geer dat na het eerste referendum op initiatief van burgers in Amsterdam in 1995 werd opgericht. Een aanzienlijk deel van het uurhok wordt ingenomen door de ontoegankelijke luchthaven Schiphol. Verzamelen om 10.00 uur voor de Molen van Sloten aan de Akersluis in Amsterdam-Sloten. Aanmelden verplicht.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 14 december - Floron-dag - Nijmegen

Landelijk dag van FLORON met naar verwachting 700 deelnemers, 40 lezingen en 20 stands met o.a. boeken- en zadenverkoop. Vanuit de BLWG verzorgen we een lezing over mossenhotpots in Nederland.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 11 januari - Mossenexcursie Varik

Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar Varik. Langs de dijk staan prachtige oude knotwilgen met bijzonder mossenbegroeiing. Ook de rivieroevers gaan we bekijken. Details volgen later.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 


Het activiteitenprogramma wordt samengesteld door Margriet Bekking margrietbekking@gmail.com. Zelf een excursie organiseren? Mail ons jouw voorstel.