Agenda

De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden. Hieronder staan alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners: ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Kom je voor het eerst mee, denk dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15:00 uur. Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Opgave is gewenst.

Zondag 17 november - Korstmossenexcursie Almelo

Korstmossenexcursie onder leiding van Henk-Jan van der Kolk. Uit Almelo zijn nog niet veel korstmossen bekend. Tijdens deze excursie bekijken we parken, laanbomen en begraafplaatsen in Almelo. Start: 10.00 uur op de parkeerplaats aan de Gravenallee. Navigatie: Gravenallee 5, 7607 AG Almelo.
12 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 23 november - Mossenexcursie witte gebieden Badhoevedorp

Badhoevedorp is wat mossen betreft een minder goed onderzocht deel van Nederland. Vandaag bezoeken we onder leiding van Niko Buiten het uurhok 110-480 met daarin het oude dorp Sloten in Amsterdam en het moderne Badhoevedorp met landbouwgebied in de Haarlemmermeer. In het uurhok bevindt zich Natuurpark Vrije Geer dat na het eerste referendum op initiatief van burgers in Amsterdam in 1995 werd opgericht. Een aanzienlijk deel van het uurhok wordt ingenomen door de ontoegankelijke luchthaven Schiphol. Verzamelen om 10.00 uur voor de Molen van Sloten aan de Akersluis in Amsterdam-Sloten. Aanmelden verplicht.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 30 november - Mossenexcursie Oldenzaal

Onder leiding van Rudi Zielman bekijken we Oldenzaal en omgeving. Er is hier een afwisseling van stedelijk groen, met een aantal oorspronkelijke landschapselementen die uitlopen naar het buitengebied. Derhalve een grote afwisseling aan standplaatsen, waar ongetwijfeld een aantal nieuwe soorten de toch al redelijk rijke lijst zullen aanvullen. Start: om 10.00 uur bij Scholengemeenschap De Thij, Thijlaan 30, 7576 ZB Oldenzaal. Aanmelden gewenst.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 14 december - Floron-dag - Nijmegen

Landelijke dag van FLORON met naar verwachting 700 deelnemers, 40 lezingen en 20 stands met o.a. boeken- en zadenverkoop. Vanuit de BLWG verzorgen we een lezing over mossenhotpots in Nederland.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 11 januari - Mossenexcursie Varik

Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar Varik. Langs de dijk staan prachtige oude knotwilgen met bijzonder mossenbegroeiing. Ook de rivieroevers gaan we bekijken. Details volgen later.
6 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 25 januari - Mossenexcursie Leusden

Mossenexcursie door Jan Pellicaan en Matthijs van Hoorn van de mossenwerkgroep Zeist. We gaan het gebied De Schammer bij Leusden bekijken; dit zijn natte graslanden met een interessant (mossen-)flora. Verdere informatie volgt later.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 1 februari - BLWG lezingendag Utrecht

Jaarlijkse lezingendag van de BLWG in Utrecht, Bollenhofsestraat 138a. Ontmoet andere bryologen en lichenologen uit heel Nederland. Noteer de datum alvast in je agenda. De dag begint om 9:30 uur en duurt tot 16:30 uur.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 15 februari - Mossenexcursie Boudewijngroeve, Ossendrecht

Onder leiding van Petra van der Wiel bezoeken we de Boudewijngroeve, een geologisch monument. In de groeve bevinden zich enkele vennen en natte laagten met veen- en levermossen zoals Violet, Wrattig en Stijf veenmos, Nerflevermos, Broedkelkje en Kroppluisjesmos. In het bos bodemmossen als Pluimstaart-, Riempjesmos en Gerimpeld gaffeltandmos. Op de route naar de groeve liggen enkele eikenbosjes waar naar epifyten gekeken kan worden. Start: 10.00 uur vanaf de parkeerplaats langs de Putseweg in Ossendrecht, ter hoogte van de Oude Meerbaan (waar het bos begint na akkers en weilanden). Aanmelden verplicht.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 21 maart - Mossenexcursie Westervelde

Mossenexcursie met Dirk Blok en Johannes Tonckens in de omgeving van Westervelde in Noord-Drenthe. We bezoeken hier onder andere diverse bospercelen met al decennialang een beheer van (vrijwel) niets doen. Dicranum majus groeit massaal op sommige boswallen en greppeltaluds, op boomlijken is hier o.a. Nowellia curvifolia verschenen. Door het dichten van greppels zijn bosveentjes ontstaan met veenmossen. Laarzen mee. Start om 10.00 uur tegenover ijsbaan Eensgezindheid, Hoofdweg, Westervelde. Aanmelden verplicht.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Vrijdag 24 april t/m maandag 27 april 2020 - BLWG Voorjaarsweekend West-Brabant

In de voorgaande jaren is het BLWG voorjaarsweekend in het noorden/oosten van ons land gehouden. Voor 2020 is als bestemming de keuze gevallen op West-Brabant. Start: vrijdag 24 april om 09.00 uur 's morgens. Ook zaterdag 25 en zondag 26 april zijn we de hele dag in het veld. Op maandag 27 april is alleen een ochtendexcursie gepland. Mogelijke excursiedoelen (voor mossen én korstmossen) zijn het Oudland, Fort de Roovere bij Bergen op Zoom, de met stenen beklede oevers van het Schelde-Rijnkanaal, eendenkooi, wegbomen, knotwilgen, kerken en begraafplaatsen van de Zeeuwse dorpen Sint-Annaland, Anna Jacobapolder, Sint Philipsland en Sluis, het Stellebos en de jonge bossen rond Tholen (vinden we hier inmiddels ook 'oud bos indicatoren', zoals elders in Zeeland?), oude sluismuren en essen bij Beneden Sas, De Dintelse Gorzen met wilgenstruweel en kleipioneers (staat vierkantsmos hier nog?). Verblijf op camping De Gorishoekse Hoeve, Gorishoeksedijk 25, 4694 PJ Scherpenisse, een combinatie van twee kampeerbedrijven met huuraccommodaties op het mooie eiland Tholen. Graag rechtstreeks aanmelden bij de camping voor huur- of tentplaatsen.
3 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

25 juli t/m 2 augustus 2020 - BLWG Zomerkamp

Voor het zomerkamp van 2020 is bestemming Navarra (Spanje) gekozen. Het kamp zal worden gehouden in het Parque Natural de Urbasa-Andia. We verblijven in het natuurpark gelegen op camping Urbasa Bioitza. Er is een ruim tentenveld en er zijn huisjes te huur. Reservering van een plaatsje op de camping of een huurhuisje kan tot 1 maart 2020. Meer informatie...
1 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 


Het activiteitenprogramma wordt samengesteld door Margriet Bekking margrietbekking@gmail.com. Zelf een excursie organiseren? Mail ons jouw voorstel.