Agenda

De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden. Hieronder staan alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners: ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Kom je voor het eerst mee, denk dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15:00 uur. Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Opgave is gewenst.

Zaterdag 25 september - BLWG-jubileumdag Veluwe

Op 25 september viert de BLWG haar 75-jarig jubileum. Het ochtendprogramma start in Hotel De Hoeve van Nunspeet en bestaat uit  een film over de geschiedenis van de BLWG, een superkorte ledenvergadering, een kunstveiling, een lezing over de mossen in het Wisselse Veen, en we bieden een lunch aan. Voor het middagprogramma kun je kiezen uit diverse excursies in de omgeving, waaronder het Wisselse Veen, zandverstuiving De Haere en epifyten in de bebouwde kom van Nunspeet. Er is plek voor 75 deelnemers. Bij de ingang moet je een coronabewijs  en identiteitsbewijs laten zien. De organisatie is in handen van Henk Timmerman. Het volledige programma kun je vinden in het pas verschenen septembernummer van Buxbaumiella. Je kunt je nog aanmelden, maar inschrijven voor een excursie kan alleen nog op de dag zelf, als er nog plek is (de excursie naar het Wisselse Veen zit vol). Heb je je deze week pas aangemeld, dan ontvang je vrijdagmiddag een e-mail met meer details over je aanmelding.
71 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 2 oktober - Mossen-/korstmossenexcursie Nationaal Bomenmuseum

VOL. We gaan met Miranda Engelshoven naar het Nationaal Bomenmuseum (voorheen Von Gimborn Arboretum) in Doorn. Deze in 1924 door Max von Gimborn aangelegde bomentuin van 26,5 ha bevat een wereldberoemde collectie bomen en struiken uit alle delen van de wereld. Het arboretum is een hotspot van biodiversiteit met een enorme afwisseling aan biotopen. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar mossen en korstmossen. De entree voor dit Bomenmuseum is euro 6,50 p.p. (Museumjaarkaart is niet geldig). Verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats bij de ingang van het museum aan de Velperengh 13, 3941 BZ Doorn. Deze excursie is volgeboekt.
14 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 9 oktober 2021 - Mossenexcursie Hedelse Bovenwaard

Wie over de A2 rijdt, ziet net ten noorden van de Maasbrug bij 's Hertogenbosch aan de westkant van de weg de Hedelse Bovenwaard liggen. Ook wel eens gedacht: 'daar moet ik een keer naar toe', dan is dit je kans! De Maasuiterwaarden zijn door het lagere kalkgehalte van de klei net wat anders dan de Waaluiterwaarden. Ze hebben ook veel minder aandacht gekregen. We maken een rondwandeling om de grote zandwinplas, langs de Maasoever, door een stroomdalgrasland, een jong wilgenbos en we doorwaden een watergang. De doorwading is afhankelijk van de waterstand: als deze niet te hoog is, kunnen we er doorheen (waterschoentjes wenselijk vanwege de stenen), anders zit er niets anders op dan 3 kilometer terug te lopen. Excursieleider is Jurgen Nieuwkoop. Verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats aan het einde van de Gementweg in de uiterwaard (coördinaten 147.710-417.490). Behalve stevige wandelschoenen zijn ook waterschoentjes wenselijk.
16 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 23 oktober - Mossenexcursie omgeving Neede-Noordijk, Achterhoek

Onder leiding van Rudi Zielman gaat deze mossenexcursie naar de omgeving van Neede - Noordijk. Hier is veel natuurontwikkeling tot stand gebracht in een oud coulisselandschap, waar al eerder tal van bijzonderheden gevonden zijn. Maximum 14 deelnemers. Laarzen wenselijk. Start om 10.00 uur op een nader te bepalen locatie, duur tot circa 16.00 uur (eerder afhaken mogelijk). Aanmelden verplicht.
10 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 30 oktober - Korstmossenexcursie Baarn - VOL

Onder leiding van Miranda Engelshoven bekijken we twee landgoederen in Baarn; landgoed Groeneveld en het naastgelegen Buitenzorg, gelegen tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Eempolders. Op landgoed Groeneveld inspecteren we de 100-150 jaar oude veteraaneiken in de kasteeltuin (o.a. met Chrysothrix candelaris), als ook aftakelende laanbeuken met Chaenotheca hispidula en Mycocalicium subtile. Landgoed Buitenzorg heeft een gevarieerd bos met oud eikenhakhout. Hier zijn Punctelia reddenda en andere (stippel)-schildmossen te vinden. Verzamelen om 10.00 uur op de grote parkeerplaats van Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, 3744 ML Baarn. Aanmelden verplicht. Deze excursie is volgeboekt 
15 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Woensdag 3 november tot 17 november - Cursus mossen KNNV Twente

KNNV afdeling Twenthe organiseert een mossencursus met docent Rudi Zielman. Meer informatie is te vinden op de website van de KNNV.
Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 6 november - Mossenexcursie Hurwenensche Uiterwaard - VOL

De Hurwenensche Uiterwaard ten oosten van Zaltbommel werd in 1975 en 1982 voor het laatst door de werkgroep bezocht. Tijd voor een hernieuwde kennismaking. Het is een grote uiterwaard met diverse biotopen. Zo zijn er rivieroevers, wilgenbossen, dijktaluds, oude kleiputten en gegraven verlagingen op zand. De waterstand zal mede bepalen welke biotopen we bezoeken. Excursieleider is Jurgen Nieuwkoop. Laarzen zijn wenselijk. We starten om 10.00 uur. Verzamelpunt: volgt later omdat dit mede afhankelijk is van de waterstand en het aantal deelnemers. Er kunnen zich maximaal 10 deelnemers aanmelden. Deze excursie is volgeboekt.
14 aanmelding(en) | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 13 november - Jubileumexcursie korstmossen Amsterdamse Bos

In het kader van het 75-jarig jubileum van de BLWG wordt onder leiding van Henk Timmerman het Amsterdamse Bos bezocht. Bij bezoeken rond 2010 bleek de korstmossenflora daar sterk te zijn veranderd sinds de eerste inventarisaties rond 1992/4 (zie: Buxbaumiella 37). Nu, tien jaar later, zal die verandering ongetwijfeld hebben doorgezet. Aan de hand van de vroegere waarnemingen gaan we op zoek naar oude vindplaatsen en worden er vrijwel zeker compleet nieuwe soorten voor het bos gevonden. Start: 11.00 uur voor het restaurant De Bosbaan, Bosbaan 4, 1182 AG Amstelveen. Dit is aan het begin van de Bosbaan. Aanmelden verplicht.
10 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 20 november - Mossenexcursie rivierengebied bij Rijswijk (Gld.)

Op 20 november houdt Jan Pellicaan een excursie naar het rivierengebied van de Neder-Rijn bij het plaatsje Rijswijk in Gelderland. In het verre verleden is hier vlakbij een van de twee Nederlandse vondsten van toen nog Pottia recta (nu Microbryum rectum) gedaan, zoals beschreven in Buxbaumiella 29-1. Die soort staat er waarschijnlijk niet meer, maar wel andere soorten van het rivierengebied. De beschoeiing van het Amsterdan-Rijnkanaal is plaatselijk begroeid met grote plekken Scleropodium cespitans. Als we tijd over hebben, kunnen we een bosje bij Maurik bezoeken waar in het verleden drie soorten Neckera en twee soorten Anomodon zijn gevonden. Garantie wordt echter niet gegeven. We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats tegenover Cafetaria 't Veer, De Heuvel, 4023 AA Rijswijk (Gld.).
3 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 22 januari 2022 - Mossen-/korstmossen Lobberdense Waard en Pannerden

Excursieleider is Erik van Dijk. Het belangrijkste deel van de excursie zal zich richten op het ooibos dat vooral rijk is aan zeldzame mossen zoals groot en klein touwtjesmos en glad kringmos, maar ook leuke korstmossen als groen schorssteeltje en gestippeld schriftmos zijn hier te vinden. Het tweede deel van de excursie begint bij de Heilige Martinuskerk in Pannerden en de belendende begraafplaats. De laatste bestemming is de begraafplaats vlak buiten het dorp aan de Aerdtsestraat, waar in het verleden onder andere kalkkleimos gevonden is. In het kader van het 5000-soorten jaar in de Gelderse Poort proberen we zoveel mogelijk bijzondere en ook gewone soorten te ontdekken. Om 10.00 uur spreken we af op het kruispunt van de Lobberdenseweg en Rijndijk bij Pannerden. Maximum aantal deelnemers: 15. Aanmelden verplicht.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 5 februari - BLWG lezingendag 2022

Jaarlijkse lezingen- en ontmoetingsdag van de BLWG. We zitten in een ruime zaal in een voormalig kerkgebouw in de Utrechtse binnenstad (een kwartier lopen van het station). In de zaal passen 50 personen (bij 1,5 meter), of ruim 150 als er geen beperkingen meer zijn. Je kunt je aanmelden vanaf eind december. Dan wordt ook het lezingenprogramma bekend gemaakt.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 5 maart 2022 - Mossen-/korstmossen Zuidelijke Groenlanden, Ooij

Excursieleider is Erik van Dijk. In het kader van het 5000-soortenjaar in de Gelderse Poort proberen we zoveel mogelijk bijzondere maar ook gewone soorten te ontdekken. Dit gebied is rijk aan moeras en heeft kalkrijk blauwgrasland dat rijk is met een flora als bevertjes, adderwortel, kleine bevernel, bijenorchis en moeraswespenorchis. De excursie is primair gericht op korstmossen, maar ook deelnemers die naar mossen kijken worden van harte uitgenodigd. Doordat het gebied niet vrij toegankelijk is, is niet goed bekend wat er allemaal groeit. Voor mossen is tien jaar geleden het zeldzame recht eendagsmos aangetroffen. Het moerasbos staat garant voor moerasbossoorten als gestippeld schriftmos, groen schorssteeltje en gewoon schriftmos, maar wellicht bij goed zoeken ook spannendere soorten. We starten om 10.00 uur bij de Hezelstraat nabij Tiengeboden/Ooij bij de duiker. Maximum aantal deelnemers: 16. Aanmelden verplicht.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 12 maart 2022 - Mossen-/korstmossen Klompenerwaard

Excursieleider is Erik van Dijk. In het kader van het 5000-soorten jaar in de Gelderse Poort bezoeken we dit gebied. Deze afgelegen uithoek zorgt ervoor dat het relatief weinig wordt bezocht. Er staat een oud fort op het punt waar de Rijn splitst in de Waal en het Pannerdense Kanaal. Samen met de rivierduinen, nevengeulen en kribben is dit een divers gebied. De excursie is primair gericht op korstmossen, maar er wordt zeker ook naar mossen gekeken. bij het fort is 25 jaar geleden kalkdikkopmos en kogeltjesmos gezien. Zouden ze er nog steeds staan? Start om 10.00 uur bij de ingang Klompenerwaard. Maximum aantal deelnemers: 16. Aanmelden verplicht.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

24 - 27 mei 2022 - European Committee for Conservation of Bryophytes

Tweejaarlijks congres over de bescherming van mossen in Europa. Het congres vindt plaats in Zagreb. Meer informatie...
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

29 juni - 3 juli 2022 - BLAM Symposium Graz

Tweede symposium van de BLAM met lezingen en excursies over mossen- en korstmossenonderzoek in Midden-Europa. Meer informatie op de website van de botanische tuin in Graz.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 23 juli t/m 31 juli 2022 - BLWG Zomerkamp - Urbasa, Navarra (Noord-Spanje)

Het al in 2020 geplande zomerkamp naar het Parque Natural de Urbasa-Andia in de provincie Navarra (Noord-Spanje) is nu verschoven naar 23 t/m 31 juli 2022. 
Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 


Het activiteitenprogramma wordt samengesteld door Margriet Bekking margrietbekking@gmail.com. Zelf een excursie organiseren? Mail ons jouw voorstel.