Agenda

De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden. Hieronder staan alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners: ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Kom je voor het eerst mee, denk dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15:00 uur. Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Opgave is gewenst.

Zaterdag 4 december - Mossenexcursie Stichtse Brug - VOL

Onder leiding van Jan Pellicaan gaan we naar de voorlanden van de Stichtse Brug. Deze voorlanden zijn opgespoten met zand uit het Gooimeer voor de aanleg van de Stichtse Brug medio jaren '70 van de vorige eeuw. Er is een kalkrijke duinvallei-achtige vegetatie ontstaan, maar er zijn ook zure plekken met veel veenmossen. De flora is opvallend rijk, zie rapport op de volgende link https://vriendenvanhetgooi.nl/wp-content/uploads/2019/04/Natuurwaarde-van-het-Voorland-bij-de-Stichtse-Brug.pdf. Er groeit o.a. Preissia quadrata en veel Fissidens adianthoides. Er is in het verleden ook Ctenidium molluscum gevonden, maar of die er nog staat? Als er tijd over is kunnen we nog een heideterrein in de omgeving bezoeken. We verzamelen om 10.00 uur op het P-terrein van het Blaricummer Strand, Stichtseweg 5, Blaricum. Maximaal 15 deelnemers. Bij sneeuw en/of vorst gaat de excursie niet door. Excursie is vol.
17 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 11 december - Korstmossen/mossenexcursie bossen omgeving Baarn

Onder leiding van Miranda Engelshoven bezoeken we het Baarnse Bos, een 18e-eeuws parkbos met oude laanbomen, eikenhakhoutbosjes en berceaus van oude haagbeuken (o.a. Pyrenula nitida, Pertusaria hymenea, Arthonia didyma en verschillende soorten schriftmossen). Daarna gaan we naar het Borrebos/Paardenbos, gelegen naast landgoed Paleis Soestdijk, met oude bosgroeiplaatsen en boskernen. Hier is nog betrekkelijk weinig gekeken naar (korst-)mossen. Ook mossenliefhebbers zijn welkom. Verzamelen om 10.00 uur bij de parkeerplaats van Eethuys-Café De Generaal (achterkant van NS-station Baarn), Lt. Gen. van Heutszlaan 5, 3742 JL Baarn. Deze excursie is volgeboekt.
18 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 18 december - Korstmossenexcursie omgeving Lochem - VOL

Onder leiding van Henk-Jan van der Kolk gaan we op zoek naar korstmossen in Lochem. Lochem is een oude stad in de Achterhoek, met een oude begraafplaats, laanbomen en parken die voor korstmossen interessant zijn. Als er tijd over is, bekijken we aan het einde van de dag oude eikenlanen rond kasteel Ampsen. Vertrek om 10.00 uur vanaf parkeerplaats De Gloep (tegenover Slootwijkersteeg 13), 7241 DS Lochem. Maximum aantal deelnemers 12. Excursie is vol.
8 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 15 januari 2022 - Korstmossenexcursie Wolfheze

Onder leiding van Koen Verhoogt gaat deze excursie naar het gebied ten noorden van Wolfheze. Hier staat een houten afrastering waar al enkele interessante doodhoutsoorten van bekend zijn en er is een heel mooi schraal heidegebied. Als er nog tijd over is, kunnen we nog wat oude bossen in de buurt bekijken. Verzamelen om 10.00 uur bij de P&R in Wolfheze, Parallelweg 5, 6874 BH Wolfheze. Aanmelden verplicht.
15 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 15 januari 2022 - Mossenexcursie Cruysbergen, Bussum - VOL

Onder leiding van Jan Pellicaan bezoeken we Cruysbergen bij Bussum: een gebied met graslanden en natte en droge heide. Kenmerkend zijn de brede zanderijsloten waarlangs eind 19e en begin 20e eeuw het zand in schuiten naar Amsterdam werd afgevoerd om daar de bodem te verstevigen. In 2006 werd deze voormalige zanderij, gelegen op de overgang van het hoge Gooi en de laag gelegen polder, heringericht en voorzien van een wandelpad en bruggen. Het schone kwelwater dat in de sloten omhoog komt, zorgt voor een bijzondere flora en fauna. Om 10.00 uur vertrekken we vanaf de kleine P-plaats aan de Waldenlaan te Bussum. Er kan ook geparkeerd worden aan de Nieuwe 's Gravelandseweg. Maximum aantal deelnemers ia 15. Bij vorst en/of sneeuw gaat de excursie niet door. Aanmelden verplicht. Deze excursie is volgeboekt.
19 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 22 januari 2022 - Mossen-/korstmossen Lobberdense Waard en Pannerden

Excursieleider is Erik van Dijk. Het belangrijkste deel van de excursie zal zich richten op het ooibos dat vooral rijk is aan zeldzame mossen zoals groot en klein touwtjesmos en glad kringmos, maar ook leuke korstmossen als groen schorssteeltje en gestippeld schriftmos zijn hier te vinden. Het tweede deel van de excursie begint bij de Heilige Martinuskerk in Pannerden en de belendende begraafplaats. De laatste bestemming is de begraafplaats vlak buiten het dorp aan de Aerdtsestraat, waar in het verleden onder andere kalkkleimos gevonden is. In het kader van het 5000-soorten jaar in de Gelderse Poort proberen we zoveel mogelijk bijzondere en ook gewone soorten te ontdekken. Om 10.00 uur spreken we af op het kruispunt van de Lobberdenseweg en Rijndijk bij Pannerden. Maximum aantal deelnemers: 15. Aanmelden verplicht.
16 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 29 januari 2022 - Mossenexcursie Slikken van de Heen

Onder leiding van Petra van de Wiel gaat deze excursie naar de Slikken van de Heen. De slikken bestaan uit voormalige zandplaten, slikken en schorren. Door het afsluiten van de Philipsdam in 1987 zijn deze gebieden drooggevallen. Het gebied is nog steeds sterk in ontwikkeling. Het bestaat uit een landschap waarin bosschages met broekbos en open gedeelten elkaar afwisselen. Zowel voor epifyten als voor bodemmossen is dit een interessant gebied. Laarzen aanbevolen. Max. 15 deelnemers. Verzamelen om 10.00 uur bij Natuurpoort Benedensas, Benedensasweg 6, 4655 ST De Heen. Aanmelden verplicht.
9 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 5 februari - BLWG lezingendag 2022

Jaarlijkse lezingen- en ontmoetingsdag van de BLWG. We zitten in een ruime zaal in een voormalig kerkgebouw in de Utrechtse binnenstad (een kwartier lopen van het station). In de zaal passen 50 personen (bij 1,5 meter), of ruim 150 als er geen beperkingen meer zijn. Je kunt je aanmelden vanaf eind december. Dan wordt ook het lezingenprogramma bekend gemaakt.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 12 februari 2022 - Mossenexcursie Harderbos, Flevoland

Onder leiding van Jan Pellicaan bezoeken we het Harderbos. In dit bosgebied met voornamelijk loofbomen zijn veel epifyten fraai ontwikkeld en is er altijd kans op bijzondere soorten. Verzamelen om 10.00 uur op de P-plaats aan de Pluvierenweg te Zeewolde. Maximum aantal deelnemers 15. Bij vorst en/of sneeuw gaat de excursie niet door. Aanmelden verplicht.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 5 maart 2022 - Mossen-/korstmossen Zuidelijke Groenlanden, Ooij

Excursieleider is Erik van Dijk. In het kader van het 5000-soortenjaar in de Gelderse Poort proberen we zoveel mogelijk bijzondere maar ook gewone soorten te ontdekken. Dit gebied is rijk aan moeras en heeft kalkrijk blauwgrasland dat rijk is met een flora als bevertjes, adderwortel, kleine bevernel, bijenorchis en moeraswespenorchis. De excursie is primair gericht op korstmossen, maar ook deelnemers die naar mossen kijken worden van harte uitgenodigd. Doordat het gebied niet vrij toegankelijk is, is niet goed bekend wat er allemaal groeit. Voor mossen is tien jaar geleden het zeldzame recht eendagsmos aangetroffen. Het moerasbos staat garant voor moerasbossoorten als gestippeld schriftmos, groen schorssteeltje en gewoon schriftmos, maar wellicht bij goed zoeken ook spannendere soorten. We starten om 10.00 uur bij de Hezelstraat nabij Tiengeboden/Ooij bij de duiker. Maximum aantal deelnemers: 16. Aanmelden verplicht.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 12 maart 2022 - Mossen-/korstmossen Klompenerwaard

Excursieleider is Erik van Dijk. In het kader van het 5000-soorten jaar in de Gelderse Poort bezoeken we dit gebied. Deze afgelegen uithoek zorgt ervoor dat het relatief weinig wordt bezocht. Er staat een oud fort op het punt waar de Rijn splitst in de Waal en het Pannerdense Kanaal. Samen met de rivierduinen, nevengeulen en kribben is dit een divers gebied. De excursie is primair gericht op korstmossen, maar er wordt zeker ook naar mossen gekeken. bij het fort is 25 jaar geleden kalkdikkopmos en kogeltjesmos gezien. Zouden ze er nog steeds staan? Start om 10.00 uur bij de ingang Klompenerwaard. Maximum aantal deelnemers: 16. Aanmelden verplicht.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Vrijdag 29 april t/m 2 mei 2022 - BLWG Voorjaarskamp Valkenswaard

Het BLWG Voorjaarskamp gaat na lange tijd weer naar Noord-Brabant. We verblijven op Vakantiepark De Brugse Heide (oostappenvakantieparken.nl De Brugse Heide), gelegen ten zuiden van Valkenswaard, met camping, huisjes en een groepsaccommodatie met de mogelijkheid om met binoculairs en microscopen aan de gang te gaan. In de omgeving liggen veel natuurgebieden, waaronder de Plateaux in het grensgebied met België. De excursies starten op vrijdag 29 april en we sluiten af met een korte excursie op maandag 2 mei 2022. Nadere informatie volgt.
6 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

24 - 27 mei 2022 - European Committee for Conservation of Bryophytes

Tweejaarlijks congres over de bescherming van mossen in Europa. Het congres vindt plaats in Zagreb. Meer informatie...
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

29 juni - 3 juli 2022 - BLAM Symposium Graz

Tweede symposium van de BLAM met lezingen en excursies over mossen- en korstmossenonderzoek in Midden-Europa. Meer informatie op de website van de botanische tuin in Graz.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 23 juli t/m 31 juli 2022 - BLWG Zomerkamp - Urbasa, Navarra (Noord-Spanje)

Het al in 2020 geplande zomerkamp naar het Parque Natural de Urbasa-Andia in de provincie Navarra (Noord-Spanje) is nu verschoven naar 23 t/m 31 juli 2022. 
Aanmelden >
 


Het activiteitenprogramma wordt samengesteld door Margriet Bekking margrietbekking@gmail.com. Zelf een excursie organiseren? Mail ons jouw voorstel.