Agenda

De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden. Hieronder staan alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners: ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Kom je voor het eerst mee, denk dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15:00 uur. Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Opgave is gewenst.

Zaterdag 29 september - Schoonmaakactie Korstmossen Zeedijk Putten

Help mee met het verwijderen van gras- en mostapijten op één van de mooiste gebieden voor korstmossen in Nederland: de Putterzeedijk. Thijs van Trigt en André Aptroot organiseren deze dag waarbij naast het schoonmaakwerk een wandeling langs de bijzondere korstmossen wordt gemaakt. Krabbers en persoonlijke beschermingsmiddelen worden verzorgd door Waterschap Vallei en Veluwe en Landschapsbeheer Gelderland. Start: 10:00 uur, nabij Zeedijk 7 in Putten ongeveer 1 kilometer ten oosten van de rotonde van de N301 voor het Nijkerkernauw.
7 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 6 oktober - Metro-excursie korstmossen Amsterdam

Met de nieuwe Noord-Zuidlijn kun je je nu razendsnel door Amsterdam verplaatsen. Maak kennis met de nieuwe metro en leer meteen veel over de urbane korstmossenflora. Onder leiding van Henk Timmerman stappen we bij vier metrostations uit om daar de verschillende habitats van stadse korstmossen te bekijken: warme stadsstraten, iepen langs de gracht, een park aan de buitenrand, een binnenstadplantsoen en een nieuw kantorenpark. Geschikt voor al wat ervaren lichenologen die in 1 dag willen leren waar je op moet letten bij inventarisaties in de stedelijke omgeving. Start: 10:00 uur voor de zuidelijke ingang van Station Amsterdam-Centraal, tegenover het Noord-Zuidhollands Koffiehuis (ligt tegenover bussen aan oostzijde).
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 6 oktober - Mossenexcursie Landgoed De Dorth

Deze zaterdag gaan de mossengroep uit Deventer en de mossengroep Twente samen onder leiding van Marjolein Vermeij en Rudi Zielman de bossen van de Kring van Dorth bekijken. Landgoed De Dorth van Natuurmonumenten biedt een afwisseling aan rabatbossen, drogere delen en waterloopjes. We starten om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats ten noorden van de Kasteelweg in Harfsen (7216 PD Kring van Dorth), in het verlengde van de Jufferdijk. Handig zijn modderbestendig schoeisel en een loupe, alsook een lunchpakket. 
5 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 13 oktober - Mossenexcursie Coepelduinen bij Noordwijk

Mossenexcursie onder leiding van Niko Buiten in de Coepelduinen bij Noordwijk, een onderdeel van het nieuwe Nationale Park Hollandse Duinen. Het natuurgebied bevat een dynamische kalkrijke zeereep en zeedorpenlandschap. In het kader van het 5000-soortenjaar in het NP Hollandse Duinen gaan we op zoek naar kenmerkende mossen van stuivende kalkrijke duinen zoals Kalksmaltandmos, Kalkvedermos, Duintrapmos en Getand knikmos. Verzamelen om 10:00 uur op het Pickeplein in Noordwijk. Aanmelding is verplicht.
4 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 20 oktober - Mossenexcursie Hulkesteinse Bos, Flevoland

Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar het Hulkesteinse Bos. In dit natte bos zijn de laatste jaren bijzondere epifytische vondsten gedaan. Laarzen worden aanbevolen. Verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats aan de Wielseweg, iets voorbij de manege Stal Hulkestein, Wielseweg 1, bij een informatiebord van Staatsbosbeheer. Ook aan de overzijde van de weg kan geparkeerd worden.
3 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 20 oktober - Korstmosinventarisatie Bodegraven

We bezoeken onder leiding van Hans Toetenel het "witte hok" 110-455 Bodegraven, met kerken, kerkhoven, maar ook bomenlanen etc. Omdat we het hele uurhok door gaan spitten is eigen vervoer gewenst, eventueel te combineren aan 't begin van de excursie. Start: 10:00 uur op het Stationsplein te Bodegraven.
1 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 27 oktober - Mossenexcursie De Zegge, Geel (België)

Mossenexcursie in samenwerking met de AMW (Antwerpse Mossenwerkgroep), onder leiding van Dirk de Beer, naar het natuurgebied De Zegge bij Geel (België). De Zegge is een restant van de eertijds uitgestrekte moerassen in de vallei van de Kleine Nete nabij Olen in de Antwerpse Kempen. Het reservaat heeft een oppervlakte van bijna 100ha en bestaat uit natte hooilanden, laagveen, open water en heide. Het werd in 1952 eigendom van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (de Zoo) en is daarmee het oudste reservaat van ons land. Het beheer is nog steeds toegespitst op de avifauna, maar de plantengroei, ook van mossen, is zeer de moeite waard. Laarzen zijn aanbevolen. Ter plaatse is schuilmogelijkheid en sanitair aanwezig, voor eten en drank moet je zelf zorgen. Start: 10.00 uur bij de kerk van Sint-Jozef-Olen, nabij de kruising van de Lichtaartseweg en de Bankloopstraat. Daar vertrekken we in colonne naar het reservaat waar plaats is voor een tiental auto's. Gezien de kwetsbaarheid van dit gebied, is het aantal deelnemers beperkt tot 12. Aanmelding is verplicht.
3 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 27 oktober - Mossenexcursie Mariënberg

Mossenexcursie naar de Vecht bij Mariënberg onder leiding van Rudi Zielman. Uit dit uurhok zijn slechts 49 soorten bekend, terwijl er veel afwisseling is. Staatsbosbeheer heeft veel bijgedragen aan het weer natuurlijker maken van de Vecht. Op de dag zelf wordt bepaald waar het beste gekeken kan worden. Vertrek om 10.15 uur vanaf Station Mariënberg (als de trein uit Zwolle is gearriveerd).
Aanmelden >
 

Zaterdag 3 november - Mossenexcursie Neede

Mossenexcursie naar het Needse Achterveld onder leiding van Rudi Zielman. Dit terrein van Staatsbosbeheer heeft een afwisseling van oude heide, elzenbroekbos en vrij recente natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond. Voor een excursiedag is hier veel te beleven. Start om 10.00 uur op de parkeerplaats aan de Visschemorsdijk in Neede (coördinaten 240,15/463,75).
Aanmelden >
 

Zaterdag 10 november - Microscopiedag kroesmossen

Microscopiedag onder leiding van Henk Siebel. Nadat vorig jaar de moerasmossen onder de loep zijn genomen, gaan we ditmaal dieper in op de verschillende kenmerken van de kroesmossen. Na een korte inleidende presentatie, gaan we zelf aan de slag met (zelf meegebrachte) microscopen. Voor determinatiesleutels en herbariummateriaal ter vergelijking, wordt gezorgd. Deelnemers dienen zo veel mogelijk zelf (herbarium)-materiaal mee te nemen. Deze dag begint om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd; wel zelf een lunchpakket meenemen. Locatie: Het Groene Huis, Amersfoort-Schothorst.
5 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 17 november - Mossenexcursie Bemmel

Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan. Er wordt een zachthoutooibos bij Bemmel bekeken, waar in het recente verleden bijzondere soorten zijn gevonden. Daarna bekijken we de Waalkribben. Het te bezoeken gebied is niet overal even gemakkelijk begaanbaar! Verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats iets voorbij de schoorsteen van de oude steenfabriek aan de Buitenpolder, Haalderen. Aanmelding verplicht.
2 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 17 november - Korstmossenexcursie Krommenie

Tijdens deze excursie gaan we korstmossen inventariseren in het gebied tussen Zaandam, Beverwijk en Krommenie onder leiding van Henk Timmerman en Laurens Sparrius. We bezoeken met de auto een aantal voor korstmossen mogelijk interessante locaties. Start: 10:00 uur op de parkeerplaats van station Krommenie-Assendelft.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 15 december - Korstmossenexcursie Groenlo

Tijdens deze excursie zoeken we naar korstmossen in de omgeving van Groenlo in de Achterhoek, onder leiding van Henk-Jan van der Kolk. In Groenlo zijn recent geen korstmossen gemeld. We bekijken onder andere laanbomen en muren in het centrum en de begraafplaats. Als er tijd over is, bezoeken we enkele andere locaties in de omgeving. Start: 10.00 uur op de parkeerplaats tegenover de Deken Hooijmansingel 27 in Groenlo.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 


Het activiteitenprogramma wordt samengesteld door Margriet Bekking