Agenda

De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden. Hieronder staan alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners: ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Kom je voor het eerst mee, denk dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15:00 uur. Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Opgave is verplicht.

Vrijdag 9 december - Mossen- en Korstmossenwandeling Assen

In het kilometerhok 231-558 aan de noordkant van Assen zijn sinds 1975 geen mos- of korstmoswaarnemingen gedaan. In dat hok bevindt zich een groot gevarieerd parkbos met stukken dennen- en loofbos, en een veld met een grote plas. Daar moet van alles voorkomen. Onder leiding van Lukas Verboom gaan we op deze vrijdagmiddag het gebied verkennen, en kijken hoeveel mossen en korstmossen we in dit ene kilometerhok kunnen vinden. We verzamelen om 11 uur bij parkeerplaats Kloosterveen. Maximaal 10 deelnemers. Aanmelden verplicht. Tip: goed te combineren met de mossenexcursie naar Kolham op 10 december.
8 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 10 december - Mossenexcursie Hoogezand

Met Dirk Blok gaan we naar het Drevenbos, aan de zuidkant van Hoogezand. Het accent ligt op het herkennen van de algemene en goed herkenbare soorten. Het afwisselende bosgebied is ruim dertig jaar jong, vooral op de vele zomereiken moeten we de nodige epifyten kunnen vinden. Start is om 10.00 uur vanaf de ingang met infobord, aan de parallelweg van de N385 (Kielsterachterweg). Maximaal 10 deelnemers, aanmelden verplicht.
6 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zondag 11 december - Beginnersexcursie Korstmossen Ede

Onder leiding van Henk-Jan van der Kolk bekijken we tijdens deze excursie korstmossen op bomen in Ede. We focussen hierbij op de algemene, grote en goed herkenbare korstmossen. Deze excursie is ideaal voor mensen die kennis willen maken met korstmossen of de algemeenste soorten korstmossen willen leren herkennen. Start: 10.00 uur, Ede, op de kruising tussen de Bovenbuurtweg en Jan Steenlaan (15 minuten lopen vanaf station Ede-Wageningen). Maximaal 10 deelnemers, aanmelden verplicht.
9 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Woensdag 14 december - Korstmossenexcursie Caitwickerzand

Onder leiding van Henk-Jan van der Kolk bezoeken we het Caitwickerzand om korstmossen in stuifzanden te inventariseren (NEM). We maken nieuwe proefvlakken en bekijken hierin de "Cladonia's" (rendiermossen, heidestaartjes en bekermossen) en andere grondbewonende soorten. Deze excursie is uitstekend geschikt voor zowel beginners als gevorderden om de methode van het NEM project en de herkenning van stuifzandkorstmossen beter eigen te maken. Maximaal 10 deelnemers. Start: 10.00 uur, parkeerplaats voor het Caitwickerzand.
11 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelding gesloten (vol)
 

Dinsdag 27 december - Mossen- en Korstmossenexcursie Tichelgaten Buren

Op deze dag bezoeken we het natuurgebied De Tichelgaten bij Buren, onder leiding van Arne van Wingerden en Lukas Verboom. Dit natte gebied bestaat uit plassen, bosjes en velden op rijke rivierklei, en er staan vooral wilgen en elzen. In 2013 is het gebied een keer onderzocht, toen werden onder andere witte runenkorst (Phaeographis dendritica, toen nieuw voor Nederland) en grauwe runenkorst (Enterographa crassa) gevonden. Met de opkomst van westelijke soorten is het gebied waarschijnlijk rijk aan andere nieuwkomers, met een goede kans op soorten als rood schorsvlekje (Coniocarpon cinnabarinum). Ook qua mossen moet er veel te vinden zijn. Het is waarschijnlijk erg nat, dus laarzen zijn aan te bevelen. Maximaal 15 deelnemers. Start 10:00 uur, bij de parkeerplaats van het gebied. Bij slechte weersomstandigheden wordt de excursie verzet.
2 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 7 januari - Korstmossenexcursie Alphen

Onder leiding van Henk-Jan van der Kolk bezoeken we het plaatsje Alphen (langs de Maas bij Oss). Uit dit uurhok zijn nog relatief weinig korstmossen bekend. We bekijken in Alphen de kerk, begraafplaats en rijk begroeide laanbomen. Vervolgens gaan we langs de Maas op zoek naar zoetwaterkorstmossen en maken we nog een uitstapje naar natuurgebied De Meren. Start: 10.00 uur, Alphen, Burgemeester Baltussenplein. Maximaal 10 deelnemers, aanmelden verplicht.
14 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelding gesloten (vol)
 

Zaterdag 14 januari - Mossenexcursie Amelisweerd en Rhijnauwen

Op zaterdag 3 december is er een excursie naar de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen onder leiding van Jan Pellicaan. Deze oude landgoederen op rivierklei en enkele betonnen objecten met bijzondere mossen zijn in 2012 voor de laatste keer door de BLWG bekeken dus het wordt weer eens tijd. We verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats Rhijnauwen, Rhijnauwenselaan 5, Bunnik. Het maximaal aantal deelnemers is 15. Graag bij verhindering op tijd afmelden zodat de deelnemers op de (eventuele) reservelijst mee kunnen. Bij vorst en sneeuw gaat de excursie niet door.
12 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelding gesloten (vol)
 

Zaterdag 4 februari - BLWG Lezingendag

Jaarlijks symposium over mossen en korstmossen. Locatie: Congresgebouw De Vereeniging, Mariaplaats 14, Utrecht. Het programma wordt begin januari bekend gemaakt op de website en in ons tijdschrift Buxbaumiella. Wil je een presentatie geven, meld je dan bij Laurens (sparrius@blwg.nl).
29 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 11 februari - (Korst)mossenexcursie Duinen bij Noordwijk

De Luchter Zeeduinen bij Noordwijk zijn landschappijk zeer aantrekkelijk, vanwege het weidse en open karakter. Het is m.i. één van de mooiste duinterreinen qua mos- en korstmosbegroeiing. Soorten van kalkrijk zand komen hier veelvuldig voor. Korstmosrijke vegetaties binnen de Duinsterretjes-associatie zijn hier massaal aanwezig, met naast veel Cladonia-soorten ook soorten van de leermos-, zwelmos- en geleimos- familie. Op een enkele plek groeit Kalkblaaskorst, een zeer zeldzame soort die verder alleen in Zuid-Limburg gevonden wordt op kalkrotsen. We hebben zeker kans deze soort te vinden. De duingraslanden zijn tevens interessant voor Hakig kronkelbladmos en Rozetmos, en op schelpen vinden we mogelijk Kalkcitroenkorst en Berijpte kroontjeskorst.We gaan verder op zoek naar steile noordhellingen voor soorten van de associatie van Langkapselsterretje en Oranjesteeltje. Hier hoort uiteraard Groot klokhoedje bij en hopelijk lukt het om Goudsikkelmos te vinden, een soort die hier nier eerder is aangetroffen (maar wel iets zuidelijker). Ook hopen we het zeldzame Buizerdmos te zien. Excuriseleider: Maarten Langbroek. We verzamelen om 10:00 op de parkeerplaats Langevelderslag 20 te Noordwijk. Maximaal 12 deelnemers, aanmelden verplicht.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 18 februari - Mossenexcursie Dodewaard

Met Jan Pellicaan gaan we op pad in de omgeving van Dodewaard. Dit is een afwisselend deel van het stroomgebied van de Waal. We gaan dijken, oeverzones van uiterwaardplassen  en -bossen bekijken. Of alle gebieden te bereiken zijn is wel afhankelijk van de waterstand. We verzamelen om 10.00 uur op het parkeerterreintje rechts halverwege de weg naar De Beijergroep, Waalbanddijk 69, Dodewaard.  Dat is niet op de dijk zelf maar langs de weg naar het bedrijf (zie Google Maps). Maximaal 15 deelnemers, aanmelden verplicht. Bij vorst en/ of sneeuw gaat de excursie niet door.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 4 maart - Mossenexcursie Meinerswijk

Met Jan Pellicaan gaan we de Meinerswijk ontdekken. Het uiterwaardenpark Meinerswijk ligt aan de zuidkant van de Rijn en is onderdeel van de gemeente Arnhem. Het is een uitgestrekt gebied met plassen, beton, kribben, zand, klei, asfalt, steen en vnl. wilgenbossen. Het werd in 2003 zelfs internationaal bekend door de vondst van de toen als zeer zeldzaam bekend staande Tonghaarmuts (Orthotrichum rogeri).Of die er nog staat is niet waarschijnlijk maar door de vele biotopen is een mooie lijst te verwachten. In de Buxbaumiella 82 (uit 2008) staat een inventarisatieverslag van dit gebied, een mooie kans om te kijken wat voor veranderingen er hebben plaatsgevonden. Maximaal 15 deelnemers en we verzamelen om 10.00 uur op het P-terrein aan het Hanneststraatje, Arnhem (zijweg van de Drielsedijk), aanmelden verplicht.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 


Het activiteitenprogramma wordt samengesteld door Koen Verhoogt k.verhoogt@live.nl. Zelf een excursie organiseren? Mail ons jouw voorstel.