Agenda

De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden. Hieronder staan alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners: ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Kom je voor het eerst mee, denk dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15:00 uur. Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Opgave is gewenst.

Zaterdag 1 februari - BLWG lezingendag Utrecht

Jaarlijkse lezingendag van de BLWG in Utrecht. Ontmoet bryologen en lichenologen uit heel Nederland. Bekijk hier het hele programma.
80 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zondag 9 februari - Mossen- en korstmossenexcursie Eerde, Ommen - VOL

Een uitdagende locatie om onder leiding van Henk-Jan van der Kolk en Erwin Goutbeek op landgoed Eerde de mossen en korstmossen te inventariseren. Groot dooiermos (Xanthoria parietina) is er zeldzaam! Maleboskorst (Lecanactis abietina) is er algemeen! Maar ook soorten als de bosknoopjeskorst (Bacidia circumspecta), boomoogje (Micarea peliocarpa) en zes soorten schorssteeltjes (Chaenotheca) groeien hier. Ook het krulbladmos (Nowellia curvifolia) is hier gevonden, samen met vele andere soorten bodemmossen. Het bos bestaat uit oude loof- en naaldbomen met diverse boomlijken, die er al jaren liggen. Daarnaast bekijken we de muren van het kasteel en de fruitbomen in de tuin. Hier groeien onder andere het grafstrontjesmos (Monerolechia badia) en het bruin boomspijkertje (Calicium salicinum). Verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats Meiersbos, Meertjesweg 3-4, 7731 PM Ommen. Aanmelden verplicht. Deze excursie is volgeboekt.
15 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Woensdag 12 februari - Lezing over korstmossen bij KNNV afdeling Gouda

De KNNV afdeling Gouda organiseert op woensdag 12 februari een lezing over korstmossen. De presentatie wordt gegeven door Laurens Sparrius (BLWG). Behalve een introductie over deze symbiose tussen algen schimmels leer je ook over het gebruik van korstmossen als indicator voor de luchtkwaliteit. Aanvang 20.00 uur, Infocentrum Heempad.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 15 februari - Mossenexcursie Boudewijngroeve, Ossendrecht - VOL

Onder leiding van Petra van der Wiel bezoeken we de Boudewijngroeve, een geologisch monument. In de groeve bevinden zich enkele vennen en natte laagten met veen- en levermossen zoals Violet, Wrattig en Stijf veenmos, Nerflevermos, Broedkelkje en Kroppluisjesmos. In het bos bodemmossen als Pluimstaart-, Riempjesmos en Gerimpeld gaffeltandmos. Op de route naar de groeve liggen enkele eikenbosjes waar naar epifyten gekeken kan worden. Start: 10.00 uur vanaf de parkeerplaats langs de Putseweg in Ossendrecht, ter hoogte van de Oude Meerbaan (waar het bos begint na akkers en weilanden). Aanmelden verplicht. Deze excursie is volgeboekt.
16 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 15 februari - Korstmossenexcursie Deventer - VOL

Onder leiding van Koen Verhoogt nemen we de korstmossen in Deventer onder de loep. Hier zijn nog weinig korstmossen van gemeld, maar het gebied heeft wel potentie door de oude begraafplaatsen en parkbossen die er zijn. Verzamelen om 10.00 uur voor het station van Deventer (Stationsplein 7, 7411 HB Deventer) om van daaruit een park, laanbomen en de oude vervallen begraafplaats te bekijken. Bij voldoende tijd kan ook een gebied ten noorden van Deventer met wat heideveldjes en nog een oude begraafplaats bekeken worden. Deze excursie is volgeboekt.
16 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 22 februari - Mossenexcursie Zenderen - Azelerbeek

Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman. We bekijken een afwisselend coulissenlandschap aan de westrand van Borne, waar over grond van landgoed Twickel de Azelerbeek stroomt. Dit is een inventarisatie op verzoek van Stichting Twickel. Start om 10.00 uur op de parkeerplaats van het Racket&Fit Center Borne, Hosbekkeweg 5, gelegen naast het arrestantencomplex, coördinaten 246,5/480,0. Aanmelden verplicht.
1 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 7 maart - Korstmossenexcursie Asserbos

Korstmossenexcursie onder leiding van Lukas Verboom naar het Asserbos. Het Asserbos, midden in Assen, is één van de oudste bossen van Nederland. In het bos staan dus veel oude bomen, en aan de zuidkant ligt een mooie beschaduwde begraafplaats. Rond de eeuwwisseling groeiden er nog allerlei zeldzame oudbossoorten, zoals Usnea hirta, Platismatia glauca, Tuckermanopsis chlorophylla en Thelotrema lepadinum. Ook op de begraafplaats zijn een paar zeldzame soorten gevonden. We zijn benieuwd wat daarvan nog over is. Guido Berger gaat mee om met de steensoorten te helpen. We verzamelen om 10.00 uur op de P+R van Station Assen, Stationsplein, 9404 RT Assen. Aanmelding verplicht.
13 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 14 maart - Bescherming korstmossen dijk Nijkerk

In het kader van bescherming korstmossen op dijktaluds bij Nijkerk vindt er vandaag een schoonmaakactie plaats om de groeiplaats van Xanthoparmelia conspersa over een grote afstand te beschermen tegen oprukkend mos en andere kruiden. Dit onder leiding van Thijs van Trigt. Locatie is in Nijkerk bij plot 1, vlakbij het gemaal. Nadere informatie volgt. Aanmelden verplicht.
2 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 14 maart - Mossenexcursie Markelo

Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman. We starten bij "Het Verbrande Gat" bij Markelo, een bosterrein van René de Wilde, één van de deelnemers aan onze excursies. Hij heeft hier zelf al diverse mossen gevonden en hij nodigt ons uit ook eens op zijn terrein te kijken. Nadien is er mogelijk nog tijd voor een kijkje elders in de nabijheid; enkele oude klei tichelgaten en de Borkeld liggen in de nabijheid. Start om 10.00 uur. Locatie wordt gemaild. Aanmelden verplicht.
1 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 21 maart - Mossenexcursie Westervelde

Mossenexcursie met Dirk Blok en Johannes Tonckens in de omgeving van Westervelde in Noord-Drenthe. We bezoeken hier onder andere diverse bospercelen met al decennialang een beheer van (vrijwel) niets doen. Dicranum majus groeit massaal op sommige boswallen en greppeltaluds, op boomlijken is hier o.a. Nowellia curvifolia verschenen. Door het dichten van greppels zijn bosveentjes ontstaan met veenmossen. Laarzen mee. Start om 10.00 uur tegenover ijsbaan Eensgezindheid, Hoofdweg, Westervelde. Aanmelden verplicht.
3 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

Zaterdag 4 april - Korstmossenexcursie Blaricum

Korstmossenexcursie naar de begraafplaats van Blaricum, Warandebergen en de voormalige zandgroeve Oostermeent onder leiding van Henk Timmerman en Laurens Sparrius. De drie gebieden liggen op loopafstand van elkaar en staan garant voor een grote variatie aan soorten en biotopen: oude natuursteen, eikenstruweel, loofbos en lemige heide. Start: om 10:00 uur op de parkeerplaats van de begraafplaats aan de Woensbergweg 11 in Blaricum.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 4 april - Mossenexcursie Twijzelermieden

Bij het dorp Buitenpost in Friesland ligt een 'natuurparel', de Twijzelermieden. Onder leiding van boswachter Jakob Hanenburg en Harry Waltje bekijken we dit gevarieerde gebied, dat onder andere bestaat uit hooilanden, broekbos en moeras. De laatste jaren is hier veel werk verzet om de aanwezige natuurwaarden te versterken; een aantal percelen is geplagd op klei, zand (keileem) en veen. Download als opwarmertje alvast het artikel in Twirre over de flora van dit gebied. Start om 10.00 uur. Parkeren bij de kruising Miedwei/Sânsleat ten zuiden van het dorp Twijzel. Aanmelden verplicht.
Toon locatie in Google Maps | Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 11 april - Mossenexcursie Gramsbergen

Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman. We gaan een uithoek van ons land bekijken, nog nét in Overijssel. Van het te bezoeken uurhok zijn minder dan 40 soorten bekend en dat terwijl de Vecht er doorheen stroomt en er biotopen als oude muurtjes zijn. Vertrek om 09.25 uur! vanaf station Gramsbergen waar de trein uit richting Zwolle om 09.22 uur arriveert (deze trein gaat eens per uur). We starten na aankomst van deze trein. Aanmelden verplicht.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Vrijdag 24 april t/m maandag 27 april 2020 - BLWG Voorjaarsweekend West-Brabant

In de voorgaande jaren is het BLWG voorjaarsweekend in het noorden/oosten van ons land gehouden. Voor 2020 is als bestemming de keuze gevallen op West-Brabant. Start: vrijdag 24 april om 09.00 uur 's morgens. Ook zaterdag 25 en zondag 26 april zijn we de hele dag in het veld. Op maandag 27 april is alleen een ochtendexcursie gepland. Mogelijke excursiedoelen (voor mossen én korstmossen) zijn het Oudland, Fort de Roovere bij Bergen op Zoom, de met stenen beklede oevers van het Schelde-Rijnkanaal, eendenkooi, wegbomen, knotwilgen, kerken en begraafplaatsen van de Zeeuwse dorpen Sint-Annaland, Anna Jacobapolder, Sint Philipsland en Sluis, het Stellebos en de jonge bossen rond Tholen (vinden we hier inmiddels ook 'oud bos indicatoren', zoals elders in Zeeland?), oude sluismuren en essen bij Beneden Sas, De Dintelse Gorzen met wilgenstruweel en kleipioneers (staat vierkantsmos hier nog?). Verblijf op camping De Gorishoekse Hoeve, Gorishoeksedijk 25, 4694 PJ Scherpenisse, een combinatie van twee kampeerbedrijven met huuraccommodaties op het mooie eiland Tholen. Graag rechtstreeks aanmelden bij de camping voor huur- of tentplaatsen.
9 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 

25 juli t/m 2 augustus 2020 - BLWG Zomerkamp

Voor het zomerkamp van 2020 is bestemming Navarra (Spanje) gekozen. Het kamp zal worden gehouden in het Parque Natural de Urbasa-Andia. We verblijven in het natuurpark gelegen op camping Urbasa Bioitza. Er is een ruim tentenveld en er zijn huisjes te huur. Reservering van een plaatsje op de camping of een huurhuisje kan tot 1 maart 2020. Meer informatie...
7 aanmelding(en) | Toon locatie in Google Maps | Aanmelden >
 


Het activiteitenprogramma wordt samengesteld door Margriet Bekking margrietbekking@gmail.com. Zelf een excursie organiseren? Mail ons jouw voorstel.