Presentaties van de BLWG lezingendag 2019

2 februari 2019, Natuurmuseum Brabant, Tilburg

Tijdens de jaarlijkse mossenlezingendag waren 70 bryologen en lichenologen aanwezig. Een aantal presentaties kan hieronder worden gedownload.

Presentaties

Presentatie Henk Siebel - To be a species or not to be

Presentatie Hans Toetenel - Hunebedden - inventarisatie en beheer

Presentatie Rudi Zielman - Op zoek naar het echte hoogveen Veenmos

Presentatie Flip Witte - Grondwater profiteert van droogteminnende mossen

Presentatie Laurens Sparrius - Elf jaar veranderingen in stuifzanden

Presentatie Peter Jan Keizer - Herstel korstmosvegetatie A1 bij Kootwijk