< terug naar de activiteitenagenda

Aanmelden

Mossenexcursie zuidelijke waaloever Brakel - Zaterdag 28 oktober

Samen met Jurgen Nieuwkoop bekijken we enkele km-hokken waarin nog nauwelijks riviersoorten gevonden zijn. In theorie kunnen we alle voor dit biotoop kenmerkende soorten verwachten, zoals Cinclidotis, Dialitrichia en Octodiceras. Wat we daadwerkelijk vinden blijft een verrassing en hangt ook van de waterstand af. We bekijken kribben, beschoeiingen, strandjes, duintjes, graslanden en dijktaluds. Dit zijn de laatste Waalhokken in de Bommelerwaard die geïnventariseerd moeten worden. Iets verder naar het westen werd twee jaar geleden Physcomitrium sphaericum opgegeven. Mocht er tijd en belangstelling over zijn, dan kunnen we nog over het Landgoed Brakel wandelen, waar enkele kenmerkende soorten van oude bossen op klei groeien. We lopen een kilometer of 6. Verzamelen op de grote parkeerplaats bij de kerk in Brakel (135.045-425.705). Start van de excursie 10:00 uur. 


Vul hieronder je gegevens in en klik op 'aanmelden'.

Naam:
Woonplaats:
E-mailadres:
Mobiele nummer:
Komt u met eigen
vervoer of met het OV?
Eventuele opmerkingen: