Voorlopige verspreidingsatlas van de
 
Nederlandse mossen

In 1984 is de Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) begonnen met het actief verzamelen van mossenwaarnemingen in een databank. Sindsdien hebben vooral vrijwilligers honderdduizenden gegevens over het voorkomen van mossen in Nederland bijeengebracht. In deze verspreidingsatlas zijn hun gegevens en die van universiteiten, overheden en natuurorganisaties gebundeld, samen met een schat aan informatie over alle in ons land voorkomende mossoorten.

De 600 teksten in deze atlas zijn geschreven door 19 auteurs, allen deskundig op het gebied van de Nederlandse mosflora. Voor de zeldzaamste mossen hebben zij tevens het overgrote deel van de herbariumcollecties gecontroleerd wat de betrouwbaarheid van de gegevens aanmerkelijk heeft vergroot.

Deze voorlopige verspreidingsatlas hoopt een stimulans te zijn voor het onderzoek aan mossen in Nederland. Dit boek laat zien dat er inmiddels veel bekend is over het voorkomen van mossen maar dat er ook nog veel hiaten in onze kennis zijn.

Wat kunt u met dit boek?
* opzoeken waar de verschillende mossoorten in Nederland voorkomen
* controleren of uw mosvondst bijzonder danwel mogelijk onjuist is
* meer leren over de biotoopvoorkeur van mossen
* opzoeken welke persoon een zeldzame soort kan controleren
* een locatie uitzoeken voor een excursie, bijvoorbeeld om een voor mossen nog onbekend gebied te gaan inventariseren

Voorlopige verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen
onder redactie van B.F. van Tooren en L.B. Sparrius
352 pagina's in kleur, genaaid, soft-cover, 170 x 240 x 23 mm

De atlas werd mede mogelijk gemaakt door het Flora Fonds in beheer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Fondsen KNNV, de Provincie Flevoland en 16 particuliere soortsponsors.

Uitverkocht

  Omslag van de Voorlopige Verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen

Kijk in dit boek
* omslag met flaptekst