Veenmosflora

De veenmosflora is een vervolg op de Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Bladmossen die in 1989 verscheen en de in 1996 verschenen Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Levermossen en Hauwmossen. De flora is gebaseerd op een kritische revisie van alle beschikbare Nederlandse herbariumcollecties. Hiermee is niet alleen de kennis van de veenmossen sterk verbeterd, maar tevens is er betrouwbare informatie over de verspreiding van de in ons land voorkomende veenmossen.

De flora bevat geïllustreerde determinatiesleutels, uitgebreide beschrijvingen en tekeningen met de belangrijkste details van de Nederlandse veenmossen. Om de flora breder toepasbaar te maken zijn tevens de overige in West- en Midden-Europa voorkomende veenmossen in de sleutels opgenomen en voorzien van een beknopte beschrijving. Veenmossen nemen in de plantengemeenschappen van hoogvenen en van diverse verlandingsstadia in laagveenmoerassen een voorname plaats in. Voor het natuurbeheer vormen ze dan ook een belangrijke groep van mossen.

Omslag van De Nederlandse Veenmossen

 
Auteur: Bouman, A.C.
Pagina's: 152
Formaat: 17,5 x 25 cm
Uitvoering: gebonden, harde kaft, full color
Jaar van uitgave: 2002 (niet meer leverbaar)
ISBN: 978-90-5011-162-1