Passie voor Mossen

Natuurstudie is een zaak van mensen. In Passie voor mossen beschrijft de bekende sociaal-historicus Ger Harmsen de geschiedenis van het onderzoek naar mossen en korstmossen. De onderzoekers, in toenemende mate vrijwilligers, die gefascineerd zijn door deze "kleinste planten", blijken vaak net zo wonderlijk te zijn als hun onderzoeksobject. Het begin van de mossenstudie plaatst de auteur in de 16e eeuw, maar de nadruk ligt op de tweede helft van deze eeuw; de periode van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep der KNNV.

In dit overzicht beschrijft Ger Harmsen niet de geschiedenis van de mossen zelf als wel de sociale herkomst, de maatschappelijke positie en de arbeidsomstandigheden der bryologen en lichenologen. De auteur schildert het specifieke van de elkaar opvolgende generaties. Voorzover er een generatiebesef ontstond, leidde dit al of niet tot de vorming van kringen en groepen. Niet minder dan 450 personen (waaronder Jan Barkman, Heinjo During, Wim Margadant, Harrie Sipman en Dries Touw) die een rol in de bryologie hebben gespeeld, passeren daarbij de revue.

Passie voor mossen geeft inzicht in de wijze waarop bryologen en lichenologen geboeid raakten, kennis verkregen en uitdroegen. De contacten met buitenlandse vakgenoten en het gezag dat buitenlandse en later Nederlandse handboeken in eigen land uitstraalden, maken duidelijk welke plaats Nederlandse bryologen en lichenologen in Europa innamen.

Passie voor mossen geeft een duidelijk historisch overzicht over een interessant vakgebied. Het is daardoor zowel voor natuurliefhebbers, als voor sociaal-historisch geïnteresseerden een waardevol document.

Passie voor mossen

< Terug naar de BLWG-winkel