Levermossen & Hauwmossen

Deze Levermosflora, die gewijd is aan de Nederlandse Levermossen en Hauwmossen, is een vervolg op de Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Bladmossen die in 1989 verscheen. Met deze publicatie gaat een reeds lang gekoesterde wens in vervulling om te komen tot een uitgebreide flora van de Nederlandse Levermossen. De flora is gebaseerd op kritische revisies van alle beschikbare Nederlandse herbariumcollecties. De kennis van onze levermossen is hiermee aanzienlijk vergroot; de flora zal een belangrijke stimulans zijn om voortaan ook lever- en hauwmossen in oecologische en milieukundige studies te betrekken. De flora bevat overzichtelijke beschrijvingen van alle Nederlandse levermossen en tekeningen van de relevante details en vormt daardoor voor ons land het eerste complete overzicht dat op moderne inzichten is gebaseerd. Bovendien is de kennis van de verspreiding en oecologie van de Nederlandse levermossen nu vollediger en meer betrouwbaar dan voorheen het geval was. De Bladmosflora en de Levermosflora zijn, samen met de nog uit te geven Veenmosflora, van groot belang bij het vegetatie-onderzoek en het milieuonderzoek in Nederland, omdat mossen dikwijls goede milieu-indicatoren zijn.

Deze flora is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

Omslag van De Nederlandse Levermossen en Hauwmossen

< Terug