Atlas Nederlandse Levermossen

Deze 'Atlas van de Nederlandse Levermossen' bevat zeer gedetailleerde afbeeldingen - naar levend materiaal getekend - en korte beschrijvingen van alle in ons land voorkomende soorten levermossen. Hij is bedoeld als wegwijzer voor hen die zich willen verdiepen in deze minder bekende groep van planten. Naast een inleiding over bouw, voortplanting en indeling wordt ook een beknopt overzicht van de standplaatsen van de soorten gegeven. Kleurenplaten verlevendigen de tekst.

De auteur Jacobus Landwehr (1911) heeft met dit werk een nieuw deel toegevoegd aan zijn serie boeken gewijd aan de wereld der planten (Bladmossenatlas, 1966; Grassenatlas, 1974; Wilde orchidee├źn, 1977).

Tot 1975 was de heer Landwehr werkzaam als hoofd van de afdeling plantsoenen van de Dienst voor plantsoenen, sport, jeugd en recreatie te Amstelveen. Naast deze functie vond hij tijd voor velerlei activiteiten op het gebied van natuur studie, zoals het leiden van excursies, het verzorgen van cursussen, het geven van lezingen en bovenal het tekenen en schilderen van wilde planten. Nu woont hij in Zuid-Frankrijk waar hij dit levermossenboek voltooide. Tekstbijdragen werden geleverd door Rob Gradstein en Huub van Melick. Rob Gradstein (1943) is als wetenschappelijk hoofdmedewerker verbonden aan het Instituut voor Systematische Plantkunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij onder meer onderzoek verricht aan levermossen. Huub van Melick (1936) beoefent de mossenstudie als liefhebberij en is secretaris van de Mossenwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)

Deze flora is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar. In de Beknopte Mosflora (2006) staan dezelfde tekeningen.

Omslag van Atlas Nederlandse Levermossen (Landwehr)

< Terug