Nieuwe Atlas Nederlandse Bladmossen

Deze 'Nieuwe Atlas Nederlandse Bladmossen' bevat naast de tekst ook 474 bladzijden platen, genummerd 01-028 en 1-375. Elke plaat geeft een aantal detailfiguren, betrekking hebbend op een Nederlandse bladmossoort. De detailfiguren (meer dan 6000) zijn d.m.v. het mikroskoop getekend, alle op een bepaalde schaal. Maar ook zijn de mossoorten zelf afgebeeld.

De auteur Jacobus Landwehr (1911), thans Dr. J. Landwehr, daar de Universiteit van Amsterdam hem op 8 januari 1985 het eredoctoraat verleende, moet jarenlang de mossen bestudeerd hebben en zeer veel uren aan de tekentafel hebben gewerkt om dit standaardwerk samen te stellen.

Het tekstgedeelte van dit boek (blz. 6-65 en blz. 540-568) is ook geïllustreerd, gedeeltelijk in kleur. Het omvat de volgende hoofdstukken: Voorwoord; Het fenomeen Mos; Groeiplaatsen; Vermenigvuldiging; Verklaring van gebruikte termen (dit hoofdstuk is samengesteld door Dr. A. Touw van het Rijksherbarium te Leiden); Enige belangrijke kenmerken; Systematiek, tevens lijst van opgenomen soorten; Verklaring van de wetenschappelijke namen; Belangrijke synoniemen; Literatuur en twee Registers.

Dit boek is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar. In de Beknopte Mosflora (2006) staan dezelfde tekeningen.

Omslag van Nieuwe Atlas Nederlandse Bladmossen (Landwehr)

< Terug