Witte gebieden in de BLWG-databank

Niet alle delen van Nederland zijn even goed onderzocht op het voorkomen van mossen en korstmossen. Deze witte gebieden hebben gevolgen voor de volledigheid van de verspreidingskaarten van individuele soorten: in atlasblokken waar weinig soorten zijn gevonden, is de kans groter dat soorten over het hoofd zijn gezien.

Het aantal soorten per atlasblok kun je vinden in het dashboard van de NDFF Verspreidingsatlas.

Witte gebieden inventariseren

Is de kennis van de Nederlandse mossen redelijk op peil, help dan mee met het inventariseren van witte gebieden. Onder voorwaarden kun je hiervoor een reiskostenvergoeding krijgen.