Soortenbescherming van mossen en korstmossen door de provincies

Door de Wet Natuurbescherming heeft actieve soortenbescherming een sterke impuls gekregen. Diverse provincies hebben in hun natuurvisie een soortenlijst opgenomen van bedreigde soorten die in hun voorkomen hoofdzakelijk tot hun provincie beperkt zijn. Deze soorten worden ook vaak gebruikt om biodiversiteitshotspots ('natuurparels') te duiden en middelen beschikbaar te stellen om maatregelen uit te voeren om soorten die niet van het generieke natuurbeheer profiteren te helpen overleven.

Hieronder verwijzen we naar natuurvisies of achtergronddocumenten van provincies die mossen en/of korstmossen actief willen beschermen:

Groningen

Natuurvisie provincie Groningen (pdf): Bijlage 2: typisch Groninger soorten en habitats

Overijssel

Natuurvisie provincie Overijssel (pdf)

Gelderland

Actieve soortenbescherming Gelderland (pdf): Bijlage 3 Prioritaire soorten Gelders soortenbescherming

Utrecht

Natuurvisie supplement biodiversiteit (pdf)

Noord-Brabant

Soortenlijsten vormen onderdeel van de subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden.