BLWG rapporten

Sinds 2002 geeft de BLWG een eigen rapportenserie uit (ISSN: 1571-5108) bedoeld voor de verslaglegging van BLWG-projecten.

BLWG Rapport 1


Sparrius, L.B., Aptroot, A., van Herk, C.M. & Spier, J.L. (2002) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2001.

Monitoringresultaten van IJsselmeer- en zeedijken, heide en stuifzanden in 2001. Downloaden (PDF).
BLWG Rapport 2


Sparrius, L.B., Aptroot, A. & van Herk, C.M. (2003) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2002.

Monitoringresultaten van dijken langs het Amstelmeer en de Waal, heide en stuifzanden in 2002. Downloaden (PDF).

BLWG Rapport 3


Sparrius, L.B., Aptroot, A. & van Herk, C.M. (2004) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2003.

Monitoringresultaten van kalkrotsen, heide en stuifzanden in 2003. Downloaden (PDF).

BLWG Rapport 4


Sparrius, L.B., Aptroot, A. & van Herk, C.M. (2005) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2004.

Monitoringresultaten van zinkterreinen, heide en stuifzanden in 2004. Downloaden (PDF).

BLWG Rapport 5


Sparrius, L.B., Aptroot, A., van Herk, C.M. & L.L. Soldaat (2006) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2005.

Monitoringresultaten van hunebedden, heide en stuifzanden in 2005. Downloaden (PDF).

BLWG Rapport 6


van Herk, C.M., Aptroot, A., Sparrius, L.B., & L.L. Soldaat (2007) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2006.

Monitoringresultaten van zee- en IJsselmeerdijken, heide en stuifzanden in 2006. Downloaden (PDF).

BLWG Rapport 7


Brouwer, P. (2008) Draaiboek Mossen- en Korstmossencursussen.

Achtergrondinformatie en tips bij het opzetten van een cursus mossen of korstmossen op verschillende niveaus. Downloaden (PDF).

BLWG Rapport 8


Sparrius, L.B., A. Aptroot, C.M. van Herk & E.W. van Geloof (2008) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2007.

Monitoringresultaten van rivierdijken, heide en stuifzanden in 2007. Downloaden (PDF).

BLWG Rapport 9


Sparrius, L.B., A. Aptroot, C.M. van Herk & L. van Duuren (2009) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2008. Trendberekeningen 1999-2008.

Monitoringresultaten van kalkrotsen, heide en stuifzanden in 2008. Resultaten van het meetnet over de periode 1999-2008. Downloaden (PDF).

BLWG Rapport 10


Sparrius, L.B., A. Aptroot, C.M. van Herk & L. van Duuren (2010) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2009.

Monitoringresultaten van zinkterreinen en stuifzanden (PDF).

BLWG Rapport 11


Sparrius, L.B., A. Aptroot, C.M. van Herk & L. van Duuren (2011) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2010.

Monitoringresultaten van hunebedden en stuifzanden (PDF).

BLWG Rapport 12


Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius (2011) Basisrapport voor de Rode Lijst korstmossen.

Rode Lijst Korstmossen 2011 en met recente gegevens herberekende Rode Lijst 1998 (PDF). Bestel dit rapport in de winkel als speciale uitgave van het tijdschrift Buxbaumiella voor € 4,00.

BLWG Rapport 13


Aptroot, A., L.B. Sparrius & L. van Duuren (2012) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2011.

Monitoringresultaten van stuifzanden en duinen (PDF).

BLWG Rapport 14


Siebel, H.N., R.J. Bijlsma & L.B. Sparrius (2013) Basisrapport voor de Rode Lijst Mossen 2012.

Geactualiseerde Rode Lijst Mossen (PDF). Bestel dit rapport in de winkel als speciale uitgave van het tijdschrift Buxbaumiella voor € 4,00.

BLWG Rapport 15


Bijlsma, R.J. (2013) The estimation of species richness of Dutch bryophytes between 1900 and 2011.

Documentation of VBA-procedures based on the Frescalo program (PDF).

BLWG Rapport 16


Sparrius, L.B. (2013) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2012.

Monitoringresultaten van stuifzanden en duinen (PDF).

BLWG Rapport 17


Sparrius, L.B. (2014) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2013.

Monitoringresultaten van stuifzanden en duinen (PDF).

BLWG Rapport 18


Sparrius, L.B. (2015) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2014.

Monitoringresultaten van stuifzanden en duinen (PDF).

BLWG Rapport 19


Sparrius, L.B. (2016) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2015.

Monitoringresultaten van stuifzanden en duinen (PDF).

BLWG Rapport 20


Sparrius, L.B. (2017) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2016.

Monitoringresultaten van stuifzanden en duinen (PDF).

BLWG Rapport 21


van der Kolk, H. & L.B. Sparrius (2018) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2017.

Monitoringresultaten van stuifzanden en duinen (PDF).

BLWG Rapport 22


Toetenel, W.J. (2018) Beheeradvies bomen rond hunebedden.

PDF

BLWG Rapport 23


Sparrius, L.B. & M.J.P.M. Riksen (2019) Evaluatie van elf jaar stuifzandbeheer op de Veluwe 2007-2018. 128 p.

PDF

Shapefile

BLWG Rapport 24


van der Kolk, H.(2019) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2018.

PDF

BLWG Rapport 25


van der Kolk, H. (2019) Korstmossen op begraafplaatsen in de gemeente Ede. Beheeradvies 2019.

PDF

BLWG Rapport 26


Van der Kolk, H., L.B. Sparrius & A. Aptroot (2020) Monitoring van ammoniak met korstmossen in Friesland 2019.

PDF

BLWG Rapport 27


van der Kolk, H. & L.B. Sparrius (2020) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2019.

PDF

BLWG Rapport 28


van der Kolk, H. & L.B. Sparrius (2021) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2020.

PDF

BLWG Rapport 29


van der Pluijm, A., H. van der Kolk & L.B. Sparrius (2022) Tonghaarmuts (Orthotrichum rogeri) in Natura 2000-gebied de Biesbosch.

PDF

BLWG Rapport 30


van der Kolk, H. & L.B. Sparrius (2022) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2021.

PDF