Privacystatement

Dit privacystatement van de BLWG is van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze website www.blwg.nl. In aanvulling op dit privacystatement staat bij formulieren op deze website soms een aanvulling of extra toelichting vermeld, waarin wordt uitgelegd wat we met uw gegevens doen.

BLWG verzamelt naast gegevens van leden, abonnees en klanten ook persoonsgegevens bij waarnemingen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Hiervoor is een apart privacystatement gemaakt dat u kunt vinden op www.ndff.nl.

Persoonsgegevens en verwerking

BLWG verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • de ledenadministratie van de vereniging
 • het verzenden van het tijdschrift Buxbaumiella en de digitale nieuwsbrief
 • een bericht versturen aan de organisator wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit
 • om contact met u op te nemen over uw ervaring met een activiteit waarvoor u zich hebt opgegeven of suggesties voor toekomstige activiteiten
 • het afhandelen van uw bestelling
 • om contact met u op te nemen als lid, geïnteresseerde of klant

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

In de ledenadministratie verzamelen we in aanvulling hierop:

 • Bankrekeningnummer (als u kiest voor automatische incasso)
 • Geslacht
 • Geboortedatum

De BLWG verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • bestellingen bewaren we 7 jaar om aan onze verplichtingen voor de Belastingdienst te voldoen
 • aanmeldingen voor activiteiten depersonaliseren we na 2 kalenderjaren, waardoor uw naam en e-mailadres niet meer te herleiden zijn
 • na het uitschrijven van het lidmaatschap gebruiken we uw gegevens niet meer. U moet zich apart uitschrijven voor onze digitale nieuwsbrief, omdat we de ledenadministratie niet daaraan gekoppeld hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

De BLWG deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De BLWG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De BLWG heeft een overeenkomst met Mailchimp (digitale nieuwsbrief), Google (websitestatistieken), Yourhosting (website), de drukker/verzender van ons tijdschrift Buxbaumiella, Shopify (wanneer u een bestelling plaatst in de webwinkel) en MyParcel (wanneer u een bestelling plaatst).

Cookies

De BLWG gebruikt functionele en analytische cookies. De technische cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken. Daarnaast plaatsen we een analytische cookie van Google Analytics om het websitebezoek te meten. We hebben in Google Analytics de functie uitgeschakeld die uw surfgedrag tussen verschillende websites volgt. U vindt daarom geen cookiewaarschuwing op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de BLWG. En u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar penningmeester@blwg.nl. Hetzelfde geldt voor een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De BLWG heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • op onze website: een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk,
 • het minimaliseren van de hoeveelheid persoonsgegevens die op de website bewaard wordt,
 • op onze computers: een virusscanner en firewall.

De BLWG zorgt voor veilige systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek zitten. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te raadplegen.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact op met penningmeester@blwg.nl.