Mossen en korstmossen verzamelen en bewaren

Bewaar mossen en korstmossen altijd in gedroogde vorm en zorg ervoor dat verzameld materiaal zo snel mogelijk gedroogd wordt om schimmels tegen te gaan. Een goede manier om mossen te verzamelen én te bewaren is opbergen in convoluten, eenvoudige envelopjes. Hieronder staat een bouwtekening. De convoluten kunnen in een kartonnen doos bewaard worden.

Om de bruikbaarheid van het materiaal te garanderen, moet een convoluut één soort bevatten en op de buitenzijde moet vermeld staan: locatie (plaatsnaam en gebied, Amersfoortcoördinaten op 100 m nauwkeurig), verzameldatum, biotoopbeschrijving, soortnaam, de naam van de verzamelaar (Leg.) en de naam van de persoon die het gedetermineerd heeft (Det.). Beschrijvingen van buitenlandse collecties kunnen het beste in het Engels worden opgesteld. Herbariumnummers worden gebruikt wanneer materiaal in een publicatie wordt geciteerd.

Voorbeeld van een herbariumetiket (hier direct op het convuluut afgedrukt)

Tot slot: verzamel mossen en korstmossen met beleid. Roei geen zeldzame soorten uit en beschadig het substraat waarop ze groeien niet onnodig. Verzamelen wordt niet ontmoedigd als de verzameling goed wordt onderhouden. Een goed gedocumenteerde collectie kan op termijn van belang zijn voor de kennis van de flora in de periode dat ze verzameld zijn.

Wie fanatiek aan het verzamelen slaat, zal merken dat de kleine mossen en korstmossen op termijn toch veel ruimte innemen. Sommige bryologen en lichenologen hebben flink wat kasten of zelfs een hele kamer nodig om hun collectie op te bergen. Wie van zijn/haar collectie af wil, kan voor advies terecht bij de consulenten. Kleine collecties kunnen in privé-herbaria worden opgenomen, terwijl grotere collecties vaak in het Nationaal Herbarium worden bijgezet.