Controle van mossenwaarnemingen

Waarnemingen van zeer zeldzame soorten worden bij de BLWG altijd gecontroleerd door een negental reviseurs. Om eventuele vragen voor te zijn, kun je als waarnemer het beste verzameld materiaal laten controleren voorafgaand aan het melden van de waarneming.

Hieronder staat een lijst van alle soorten die voor controle in aanmerking komen. Uitgezonderd van controle zijn waarnemingen waarbij de vindplaats al bekend is na 1980 op het niveau van een kilometerhok (of nauwkeuriger).

Acaulon muticum Bol knopmos Jurgen Nieuwkoop
Aloina aloides var. aloides Jurgen Nieuwkoop
Aloina brevirostris Knopaloƫmos Jurgen Nieuwkoop
Aloina rigida Gezoomd aloƫmos Jurgen Nieuwkoop
Amblyodon dealbatus Stomptandmos Ad Bouman
Anastrophyllum minutum Kielmos Huub van Melick
Andreaea rothii Generfd hunebedmos Marleen Smulders
Andreaea rupestris Ongenerfd hunebedmos Marleen Smulders
Anomodon attenuatus Klein touwtjesmos Henk Siebel
Anomodon longifolius Dun touwtjesmos Henk Siebel
Anthoceros caucasicus Gestekeld hauwmos Heinjo During
Anthoceros punctatus Zwart hauwmos Heinjo During
Atrichum angustatum Rood rimpelmos Marleen Smulders
Barbilophozia attenuata Steil tandmos Huub van Melick
Barbilophozia floerkei Spits tandmos Huub van Melick
Barbilophozia hatcheri Gestekeld tandmos Huub van Melick
Bartramia ithyphylla Stijf appelmos Rienk-Jan Bijlsma
Blindia acuta Spettermos Heinjo During
Bryum alpinum Prachtknikmos Rienk-Jan Bijlsma
Bryum archangelicum Ongewimperd knikmos Rienk-Jan Bijlsma
Bryum calophyllum Holbladig knikmos Rienk-Jan Bijlsma
Bryum donianum Dikrandknikmos Rienk-Jan Bijlsma
Bryum knowltonii Roodmondknikmos Rienk-Jan Bijlsma
Bryum marratii Zilt knikmos Rienk-Jan Bijlsma
Bryum neodamense Zoddeknikmos Rienk-Jan Bijlsma
Bryum torquescens Zonneknikmos Rienk-Jan Bijlsma
Bryum turbinatum Urnknikmos Rienk-Jan Bijlsma
Bryum uliginosum Rozetknikmos Rienk-Jan Bijlsma
Buxbaumia aphylla Kaboutermos Marleen Smulders
Callicladium haldanianum Stronkmos Henk Siebel
Calliergon megalophyllum Grootbladig puntmos Henk Siebel
Calliergonella lindbergii Leemklauwtjesmos Henk Siebel
Calypogeia azurea Blauw buidelmos Huub van Melick
Calypogeia neesiana Bergbuidelmos Huub van Melick
Calypogeia sphagnicola Veenbuidelmos Huub van Melick
Campylophyllum calcareum Dwerggoudmos Henk Siebel
Campylopus brevipilus Kortharig kronkelsteeltje Rienk-Jan Bijlsma
Campylopus fragilis Bossig kronkelsteeltje Rienk-Jan Bijlsma
Campylopus subulatus Gruiskronkelsteeltje Rienk-Jan Bijlsma
Catoscopium nigritum Pijpenkopmos Ad Bouman
Cephalozia catenulata Donker maanmos Huub van Melick
Cephalozia lunulifolia Echt maanmos Huub van Melick
Cephalozia pleniceps Wortelmaanmos Huub van Melick
Cephaloziella baumgartneri Kalkdraadmos Huub van Melick
Cephaloziella elachista Fijn draadmos Huub van Melick
Cephaloziella spinigera Veendraadmos Huub van Melick
Cinclidium stygium Koepelmos Marleen Smulders
Cirriphyllum flotowianum Klein spitsmos Henk Siebel
Conardia compacta Vlechtmos Henk Siebel
Cynodontium polycarpon Gegroefd hondstandmos Ad Bouman
Cynodontium polycarpon var. polycarpon Ad Bouman
Cynodontium polycarpon var. strumiferum Ad Bouman
Dichodontium pellucidum Gewoon beeksterretje Ad Bouman
Dicranella crispa Gekroesd greppelmos Rienk-Jan Bijlsma
Dicranella howei Kalkgreppelmos Rienk-Jan Bijlsma
Dicranella schreberiana var. robusta Rienk-Jan Bijlsma
Dicranodontium denudatum Priembladmos Rienk-Jan Bijlsma
Dicranum bergeri Veengaffeltandmos Rienk-Jan Bijlsma
Dicranum spurium Gekroesd gaffeltandmos Rienk-Jan Bijlsma
Didymodon acutus Spits dubbeltandmos Jurgen Nieuwkoop
Didymodon cordatus Rotsdubbeltandmos Jurgen Nieuwkoop
Didymodon ferrugineus Hakig dubbeltandmos Jurgen Nieuwkoop
Diphyscium foliosum Dwergmos Marleen Smulders
Distichium capillaceum Recht visgraatjesmos Ad Bouman
Distichium inclinatum Krom visgraatjesmos Ad Bouman
Ditrichum pallidum Geel smaltandmos Rienk-Jan Bijlsma
Drepanocladus sendtneri Gekruld sikkelmos Henk Siebel
Encalypta vulgaris Klein klokhoedje Jurgen Nieuwkoop
Entosthodon fascicularis Kleilentemos Ad Bouman
Entosthodon obtusus Heidelentemos Ad Bouman
Ephemerum cohaerens Recht eendagsmos Jurgen Nieuwkoop
Ephemerum serratum var. serratum Jurgen Nieuwkoop
Eucladium verticillatum Tufmos Jurgen Nieuwkoop
Fissidens osmundoides Varenvedermos Rienk-Jan Bijlsma
Fissidens pusillus Klein beekvedermos Rienk-Jan Bijlsma
Fissidens rufulus Slank riviervedermos Rienk-Jan Bijlsma
Fossombronia fimbriata Franjegoudkorrelmos Heinjo During
Frullania fragilifolia Bros roestmos Arno van der Pluijm
Funaria pulchella Gaaf krulmos Ad Bouman
Grimmia anodon Tandloos muisjesmos Henk Siebel
Grimmia arenaria Gekromd muisjesmos Henk Siebel
Grimmia crinita Krijtmuisjesmos Henk Siebel
Grimmia hartmanii Trosmuisjesmos Henk Siebel
Grimmia laevigata Dikbladig muisjesmos Henk Siebel
Grimmia montana Bergmuisjesmos Henk Siebel
Grimmia ovalis Gezoomd muisjesmos Henk Siebel
Grimmia ramondii Gekield muisjesmos Henk Siebel
Grimmia tergestina Kalkmuisjesmos Henk Siebel
Habrodon perpusillus Duizendpootmos Henk Siebel
Hamatocaulis vernicosus Geel schorpioenmos Henk Siebel
Haplomitrium hookeri Mijtermos Heinjo During
Hedwigia ciliata Recht granietmos Marleen Smulders
Hedwigia stellata Stergranietmos Marleen Smulders
Helodium blandowii Schansmos Henk Siebel
Herzogiella striatella Klein pronkmos Henk Siebel
Homomallium incurvatum Pluchemos Henk Siebel
Hookeria lucens Glansmos Henk Siebel
Hymenoloma crispulum Steensikkelsterretje Ad Bouman
Hypnum imponens Goudklauwtjesmos Henk Siebel
Hypnum pallescens Klein klauwtjesmos Henk Siebel
Hypnum pratense Weideklauwtjesmos Henk Siebel
Jungermannia caespiticia Klein oortjesmos Huub van Melick
Jungermannia hyalina Rood oortjesmos Huub van Melick
Leiocolea badensis Bol gladkelkje Huub van Melick
Leiocolea bantriensis Klein gladkelkje Huub van Melick
Lejeunea cavifolia Gewoon tuitmos Arno van der Pluijm
Leptodon smithii Slakkenhuismos Henk Siebel
Leptodontium gemmascens Strodakmos Jurgen Nieuwkoop
Lophocolea minor Klein kantmos Huub van Melick
Lophozia grandiretis Grootcellig trapmos Huub van Melick
Lophozia incisa Getand trapmos Huub van Melick
Lophozia perssonii Kalktrapmos Huub van Melick
Marsupella emarginata Gewoon vetkelkje Huub van Melick
Marsupella funckii Tenger vetkelkje Huub van Melick
Meesia triquetra Veenlangsteelmos Ad Bouman
Meesia uliginosa Duinlangsteelmos Ad Bouman
Metzgeria conjugata Breed boomvorkje Arno van der Pluijm
Metzgeria fruticulosa Blauw boomvorkje Arno van der Pluijm
Metzgeria temperata Ruig boomvorkje Arno van der Pluijm
Microbryum curvicolle Gebogen wintermos Jurgen Nieuwkoop
Microbryum floerkeanum Knopwintermos Jurgen Nieuwkoop
Microbryum rectum Klein wintermos Jurgen Nieuwkoop
Microbryum starckeanum Wrattig wintermos Jurgen Nieuwkoop
Microlejeunea ulicina Klein tuitmos Arno van der Pluijm
Micromitrium tenerum Speldenknopmos Jurgen Nieuwkoop
Moerckia hibernica Kraalmos Heinjo During
Myrinia pulvinata Schubmos Henk Siebel
Nardia insecta Gedeeld vleugelmos Huub van Melick
Neckera crispa Groot kringmos Henk Siebel
Neckera pumila Klein kringmos Henk Siebel
Orthotrichum acuminatum Gesloten haarmuts Arno van der Pluijm
Orthotrichum alpestre Berghaarmuts Arno van der Pluijm
Orthotrichum consimile Vlierhaarmuts Arno van der Pluijm
Orthotrichum hispanicum Gele haarmuts Arno van der Pluijm
Orthotrichum pallens Kale haarmuts Arno van der Pluijm
Orthotrichum patens Ronde haarmuts Arno van der Pluijm
Orthotrichum rivulare Beekhaarmuts Arno van der Pluijm
Orthotrichum rogeri Tonghaarmuts Arno van der Pluijm
Orthotrichum rupestre Sterretjeshaarmuts Arno van der Pluijm
Orthotrichum scanicum Getande haarmuts Arno van der Pluijm
Orthotrichum shawii Gapende haarmuts Arno van der Pluijm
Orthotrichum sprucei Maashaarmuts Arno van der Pluijm
Paludella squarrosa Harlekijnmos Ad Bouman
Palustriella commutata Geveerd diknerfmos Henk Siebel
Paraleucobryum longifolium Bezemmos Rienk-Jan Bijlsma
Philonotis arnellii Slank staartjesmos Rienk-Jan Bijlsma
Philonotis calcarea Groot staartjesmos Rienk-Jan Bijlsma
Philonotis marchica Kraggestaartjesmos Rienk-Jan Bijlsma
Philonotis seriata Kantig staartjesmos Rienk-Jan Bijlsma
Physcomitrium eurystomum Eirond knikkertjesmos Ad Bouman
Physcomitrium sphaericum Bol knikkertjesmos Ad Bouman
Plagiochila porelloides Klein varentjesmos Huub van Melick
Plagiomnium elatum Geel boogsterrenmos Marleen Smulders
Plagiomnium medium Bergboogsterrenmos Marleen Smulders
Plagiopus oederianus Driekantmos Rienk-Jan Bijlsma
Plasteurhynchium striatulum Geplooid palmpjesmos Henk Siebel
Pleuridium palustre Veenkortsteeltje Rienk-Jan Bijlsma
Pohlia andalusica Glanzend broedpeermos Marleen Smulders
Pohlia cruda Glanzend peermos Marleen Smulders
Pohlia elongata Lang peermos Marleen Smulders
Polytrichum alpinum Berghaarmos Marleen Smulders
Porella arboris-vitae Getand pelsmos Huub van Melick
Porella cordaeana Beekpelsmos Huub van Melick
Porella pinnata Smal pelsmos Huub van Melick
Pseudobryum cinclidioides Zwartsteelsterrenmos Marleen Smulders
Pseudocalliergon lycopodioides Wolfsklauwmos Henk Siebel
Pseudocalliergon trifarium Wormmos Henk Siebel
Pterygoneurum lamellatum Langstelig plaatjesmos Jurgen Nieuwkoop
Pterygoneurum ovatum Kortstelig plaatjesmos Jurgen Nieuwkoop
Ptychomitrium polyphyllum Plooimuts Henk Siebel
Racomitrium canescens var. ericoides Geveerde bisschopsmuts Henk Siebel
Racomitrium fasciculare Kale bisschopsmuts Henk Siebel
Racomitrium heterostichum var. alopecurum Henk Siebel
Racomitrium heterostichum var. obtusum Stompe bisschopsmuts Henk Siebel
Reboulia hemisphaerica Schermlevermos Huub van Melick
Rhizomnium pseudopunctatum Kwelviltsterrenmos Marleen Smulders
Rhynchostegiella teneriffae Spatsnavelmos Henk Siebel
Rhynchostegium rotundifolium Rondbladig snavelmos Henk Siebel
Rhytidiadelphus subpinnatus Geveerd haakmos Henk Siebel
Rhytidium rugosum Buizerdmos Henk Siebel
Riccia crozalsii Blauw landvorkje Huub van Melick
Riccia warnstorfii Smal landvorkje Huub van Melick
Scapania compacta Gedrongen schoffelmos Arno van der Pluijm
Scapania curta Klein schoffelmos Arno van der Pluijm
Scapania gracilis Gedoornd schoffelmos Arno van der Pluijm
Scapania lingulata Tongschoffelmos Arno van der Pluijm
Schistidium apocarpum Gebogen achterlichtmos Henk Siebel
Schistidium elegantulum Fraai achterlichtmos Henk Siebel
Schistidium maritimum Zeeachterlichtmos Henk Siebel
Schistidium rivulare s.s. Beekachterlichtmos Henk Siebel
Schistostega pennata Lichtmos Rienk-Jan Bijlsma
Scorpidium cossonii Groen schorpioenmos Henk Siebel
Scorpidium revolvens Purper schorpioenmos Henk Siebel
Seligeria calcarea Mergelpenseelmos Heinjo During
Seligeria donniana Tandloos penseelmos Heinjo During
Seligeria recurvata Gebogen penseelmos Heinjo During
Sematophyllum substrumulosum Schorsdekmos Henk Siebel
Sphaerocarpos michelii Gestekeld blaasjesmos Heinjo During
Sphaerocarpos texanus Gerand blaasjesmos Heinjo During
Sphagnum affine Kamveenmos Ad Bouman
Sphagnum angustifolium Smalbladig veenmos Ad Bouman
Sphagnum balticum Baltisch veenmos Ad Bouman
Sphagnum centrale Broekbosveenmos Ad Bouman
Sphagnum fuscum Bruin veenmos Ad Bouman
Sphagnum girgensohnii Gerafeld veenmos Ad Bouman
Sphagnum majus Dof veenmos Ad Bouman
Sphagnum platyphyllum Lepelbladveenmos Ad Bouman
Sphagnum pulchrum Vijfrijig veenmos Ad Bouman
Sphagnum quinquefarium Bosveenmos Ad Bouman
Sphagnum riparium Uitgebeten veenmos Ad Bouman
Sphagnum subsecundum Moerasveenmos Ad Bouman
Sphagnum teres Sparrig veenmos Ad Bouman
Splachnum ampullaceum Kruikmos Ad Bouman
Targionia hypophylla Wiggemos Huub van Melick
Taxiphyllum wissgrillii Komkommermos Henk Siebel
Tetraplodon mnioides Braakbalmos Ad Bouman
Thuidium abietinum Sparrenmos Henk Siebel
Thuidium assimile Zweepthujamos Henk Siebel
Thuidium delicatulum Fraai thujamos Henk Siebel
Thuidium recognitum Stug thujamos Henk Siebel
Timmia megapolitana Vloedschedemos Arno van der Pluijm
Tomentypnum nitens Viltnerfmos Henk Siebel
Tortella fragilis Bros kronkelbladmos Jurgen Nieuwkoop
Tortella inclinata Viltig kronkelbladmos Jurgen Nieuwkoop
Tortella inflexa Klein kronkelbladmos Jurgen Nieuwkoop
Tortula vahliana Rozetsterretje Jurgen Nieuwkoop
Trematodon ambiguus Langhalsmos Ad Bouman
Trichocolea tomentella Wolmos Huub van Melick
Trichostomum crispulum Gekapt haartandmos Jurgen Nieuwkoop
Tritomaria exsectiformis Gewoon gootmos Huub van Melick
Tritomaria quinquedentata Groot gootmos Huub van Melick
Ulota coarctata Stijf kroesmos Arno van der Pluijm
Ulota drummondii Kruipend kroesmos Arno van der Pluijm
Ulota hutchinsiae Steenkroesmos Arno van der Pluijm
Weissia controversa var. crispata Gekroesd parelmos Jurgen Nieuwkoop
Weissia rostellata Dwergparelmos Jurgen Nieuwkoop
Weissia squarrosa Vertakt vliesjesmos Jurgen Nieuwkoop
Zygodon dentatus Getand iepenmos Arno van der Pluijm