Indicatiewaarden van mossen

Ecologische indicatie
Om de oorzaken van veranderingen in de mosflora of van ruimtelijke verspreidingspatronen op het spoor te komen, kunnen zogenaamde indicatiegetallen van mossen gebruikt worden. Deze getallen zijn een weergave van het optimum in voorkomen van soorten in bepaalde ecologische gradiƫnten, zoals bijvoorbeeld vocht of zuurgraad. Het voordeel van deze getallen is dat snel de indicaties van verzamelingen van soorten gemiddeld kunnen worden en met elkaar vergeleken kunnen worden. Zo kunnen mogelijke achterliggende ecologische oorzaken van verschillen in de mosflora worden opgespoord. De getallen zijn niet bedoeld om de ecologie van afzonderlijke soorten te kunnen bekijken, omdat ze een sterke versimpeling zijn, waarbij veel informatie verloren is.

In de te downloaden tabel met indicatiewaarden (Siebel, 2005) staan voor de Nederlandse mossoorten indicaties voor levensstrategie, biotoop, substraat, vocht, stralingsklimaat, zuurgraad, nutriƫntenrijkdom, temperatuur en continentaliteit. Hiermee kunnen mogelijke achterliggende oorzaken van verschillen zoals biotoopvernietiging, verdroging, vegetatiestructuur, verzuring, vermesting en klimaatverandering worden opgespoord.