Areaalligging van mossen

Arealen
Informatie over het areaal van mossoorten helpt bij het begrijpen van hun ecologie en de veranderingen in de mosflora in relatie tot klimaatverandering. In het hierbij te downloaden bestand staan voor de in Nederland voorkomende mossoorten en variƫteiten de arealen en areaaleigenschappen weergegeven om gemakkelijk te kunnen opzoeken en te gebruiken bij analysen. Een uitgebreide uitleg over de areaalinformatie is te vinden in: Siebel, H. & R.-J. Bijlsma. 2007. Europese verspreiding en status van Nederlandse mossen. Buxbaumiella 77: 22-48.

In de te downloaden tabel (Siebel, 2005) staan voor de Nederlandse mossoorten de areaalligging van de soorten, en ligging van Nederland ten opzichte van de areaalgrenzen.