Invasieve exoten

In Nederland komen drie soorten mossen voor die aangevoerd vanuit andere continenten en zich de afgelopen decennia sterk hebben uitgebreid. Die soorten beschouwen we als invasieve exoten. Naast deze drie soorten zijn diverse mossen aangeplant in tuinen of aangevoerd met stenen, maar deze breiden zich niet uit.


Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus), een soort die veel in heide, stuifzand en op rieten daken voorkomt. Deze soort wordt ook wel "Tankmos" genoemd. De soort groeit vooral in gebieden met een hoge stikstofdepositie en op plekken waar de bodem verstoord is. In stuifzanden leidt een invasie van Grijs kronkelsteeltje tot een afname van de oorspronkelijke korstmossenvegetatie. Zie ook de actuele verspreiding in de verspreidingsatlas

Gaaf kantmos (Lophocolea semiteres), een soort die vooral in Zuid-Nederland erg algemeen geworden is in met name naaldbossen, maar ook duinen en heidegebieden. Zie ook de actuele verspreiding in de verspreidingsatlas

Geelsteeltje (Orthodontium lineare), een soort die vaak in lage dichtheden op allerlei zure substraten groeit, o.a. op boomvoeten, in natuurgebieden maar ook in de stad. Zie ook de actuele verspreiding in de verspreidingsatlas


Grijs kronkelsteeltje
Foto: Grijs kronkelsteeltje, groeit op kale licht humeuze bodems