Tweedehandsboeken

Elk jaar schenken enkele BLWG-leden boeken en tijdschriften aan de vereniging. Door de boeken tegen een lage prijs door te verkopen kan een nieuwe generatie bryologen en lichenologen aan vakliteratuur komen. De opbrengst van de boekenverkoop komt ten goede aan de BLWG.

Actuele boekenlijst

De boekenlijst bevat onze voorraad bestaande uit honderden tweedehandsboeken. De boeken zijn ingedeeld onder de kopjes Lichenen, Mossen, Tijdschriften en Varia.

Download en lees de boekenlijst voorjaar 2022

Bestellen

De boeken kunnen tot en met 1 februari besteld worden door een mail te sturen aan Jurgen Nieuwkoop (jurgen.nieuwkoop@icloud.com). Als er op die datum meerdere gegadigden voor een titel zijn, wordt er geloot. De boeken worden toegestuurd samen met een rekening die u binnen twee weken na ontvangst moet betalen. Behalve de kosten van de bestelde boeken worden verzendkosten in rekening gebracht. Denk hierbij aan maximaal 3 euro voor pakketjes die door de brievenbus kunnen en 8 euro voor grotere zendingen.

De boeken kunnen ook zonder verzendkosten worden opgehaald en afgerekend tijdens de BLWG Lezingendag