Lid worden van de BLWG

U wilt meer over (korst)mossen leren? Actief het veld in om mossen te inventariseren? Verantwoord genieten van klein, groen grut? Of wilt u het werk van BLWG ondersteunen? Kom dan bij de BLWG, want small is beautiful!.

Lidmaatschapsvorm Dit krijgt u

Contributiebedrag

Begunstiger Nederland *) of abonnement Buxbaumiella Buxbaumiella (3 nummers per jaar) € 25,00
Lidmaatschap Nederland
alleen voor leden van KNNV of jeugdbonden
Buxbaumiella (3 nummers per jaar) € 22,50
(€ 20,00 bij automatische incasso)
Lidmaatschap Buitenland
(Foreign membership)
Buxbaumiella (Buxbaumiella including surface mail worldwide) € 25,00

Alle leden en begunstigers krijgen bovendien korting op uitgaven in de BLWG-winkel

*) De BLWG is een werkgroep van de KNNV. Als u geen KNNV- of jeugdbondslid bent, moet u deze optie kiezen. U hebt geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en kunt niet in een bestuursfunctie worden gekozen.

Welkomstpakket
Als nieuw lid of begunstiger ontvangt u een welkomstpakket met het laatste activiteitenprogramma. Voor betaling sturen wij u een rekening toe.  U betaalt voor de laatste drie maanden van dit jaar geen contributie. Begin volgend jaar ontvangt u van ons een rekening.

Aanmeldingsformulier

* verplicht in te vullen
 
Naam bedrijf of instelling
(bij abonnementen)
Aanhef *
Voornaam
Voorletters *, tussenvoegsel,
achternaam *
   
Straat en huisnr. *  
Postcode *   Plaats *     
Land
E-mail *    
Telefoon
Geboortejaar
Bankrekening IBAN (zonder spaties)
Let op: hiermee machtigt u de BLWG om het contributiebedrag jaarlijks te incasseren
 
Hoe hebt u de BLWG leren kennen?
Opmerkingen

Interessegebied *:


 
Kies het gewenste lidmaatschap of abonnement *:

   
Aanmelden voor de mailing list Mosmail  Hiermee kunt u zelf direct berichten verzenden.

Bijna klaar! Na het bevestigen van uw aanmelding bent u lid. Op het volgende scherm geven we u informatie hoe u snel kunt profiteren van de ledenvoordelen van de BLWG. Ook sturen we u een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.Privacy en incassomachtiging
De BLWG gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw gegevens worden opgenomen in een adreslijst die eens per twee à drie jaar wordt verzonden samen met Buxbaumiella. Heeft u een incassomachtiging afgegeven, dan kan het bedrag waarvoor u een machtiging heeft afgegeven in de toekomst mogelijk stijgen als gevolg van een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Mocht u verdere vragen hebben, of uw aanmelding per e-mail willen doen, dan kunt u contact opnemen met Hans Toetenel, penningmeester@blwg.nl.