Agenda

De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en publiek. Hieronder staan alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners: ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Komt u voor het eerst mee, denkt u dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15.00 uur. Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Opgave is gewenst. U kunt zich voor een activiteit opgeven met de link "aanmelden>".

Zaterdag 25 februari - Mossenexcursie Het Loo, Apeldoorn
Mossenexcursie onder leiding van Henry Kreeftenberg naar Het Loo bij Apeldoorn. In het kader van de inventarisatie van het paleispark Het Loo, wordt een km-hok in het Achterpark van het paleispark bekeken. Het paleispark Het Loo is een interessant gebied, bestaande uit bossen, heide en sprengen met hier en daar leem aan de oppervlakte. Dit inventarisatieproject heeft al een aantal mooie soorten opgeleverd en wie weet wat hier nog meer te vinden is? Verzamelen om 10:00 uur op de tweede parkeerplaats van Het Loo langs de Amersfoortseweg (deze P-plaats ligt ca. 500 m voorbij de duidelijk aangegeven en betaalde parkeerplaats vlakbij Het Loo). | aanmelden >

Zaterdag 4 maart - Korstmossenexcursie/schoonmaakactie dijk Nijkerk
Deze gecombineerde excursie/schoonmaakactie van de dijk bij Nijkerk wordt gegeven door Laurens Sparrius en Thijs van Trigt. We wisselen het schoonmaken van de dijk af met het bekijken van de korstmossen. Het gereedschap, zoals knietjes, handschoenen, staalborstels en voegenkrabbers, wordt verzorgd door het Waterschap. De dag is van 10:00-16:00 uur. Voor mossen is deze excursie minder interessant. Verzamelen om 10:00 uur op de Puttense Zeedijk, op de rotonde van de N301 voor het Nijkerkernauw naar rechts. Na 750 m langs de weg parkeren. | aanmelden >

Donderdag 9 maart - KNNV Enschede Minicursus mossen
KNNV Enschede en IVN Enschede organiseren een minicursus mossen bestaande uit een lezing op donderdagavond 9 maart “wat zijn mossen, waar zijn mossen” (Nivon, Dotterbloemstraat 120, Enschede) en een excursie op zaterdagochtend 11 maart. Kosten: € 4. Meer informatie en aanmelden bij Hanneke van Dorp hanneke_van_dorp@planet.nl (of tel. 053 4780392) of Wim Lengton w.lengton.1@kpnmail.nl. |

Zaterdag 11 maart - Mossenexcursie Halsters Laag, Steenbergen
Mossenexcursie onder leiding van Margriet Bekking naar het Halsters Laag; een laagte tussen twee noordelijke uitlopers van de Brabantse Wal in de overgangszone waar zand- en kleigronden elkaar raken. Hierdoor komt kwelwater aan het oppervlak. Het is een laaggelegen gebied met (natte) graslanden, broekbosjes, elzensingels en poelen. In 2009 is de voedselrijke bovenlaag geplagd. Vertrek 10.00u. Route: A4 afslag 26 Tholen, richting Welberg naar parallelweg langs de snelweg in noordelijke richting, Laageinde. Na huisnummer 26 zandpad rechtsaf nemen naar P-Staatsbosbeheer. | aanmelden >

Zaterdag 18 maart - Korstmossenexcursie Rosmalen
Korstmossenexcursie onder leiding van Andre Aptroot ten oosten van Rosmalen. We bekijken hier de bossen met wat open plekken met heide, alsook wegbomen. Start: 10:00 uur in het doodlopende straatje Nieuwe Erven te Rosmalen, een zijweg van de Waterleidingstraat. | aanmelden >

Zondag 19 maart - Mossen- en korstmossenexcursie Heinenoord
Excursie onder leiding van Klaas van Dort naar getijdenbossen langs de Oude Maas bij Heinenoord; het Gorzenbosch en de Buitenzomerlanden. Het is een gebied met veel doorgeschoten griend, maar ook griend waar regelmatig gezaagd wordt. Gezien de huidige ontwikkelingen in dit wilgenbostype zijn er leuke epifyten te verwachten: dwergwratjesmos staat er natuurlijk, maar ook spannende korstmossen. Phaeographis dendritica en Puntelia reddenda zijn mogelijk. Start: 10:00 uur. Verzamelpunt wordt nog doorgegeven. | aanmelden >

Woensdag 22 maart - 19 april - Mossencursus KNNV-Enschede
KNNV Enschede organiseert een mossendeterminatiecursus in museum Twentse Welle. Cursusbijeenkomsten: woensdag 22 maart (avond), zaterdag 25 maart (ochtend), woensdag 5 april (avond), zaterdag 8 april (ochtend), woensdag 19 april (avond). Docent: Rudi Zielman. Kosten bijdrage € 25,-. Meer informatie en aanmelden bij Hanneke van Dorp hanneke_van_dorp@planet.nl (of tel. 053 4780392) of Wim Lengton w.lengton.1@kpnmail.nl. |

Zaterdag 25 maart 2017 - Mossenexcursie landgoed Den Treek, Woudenberg
Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar landgoed Den Treek bij Woudenberg. Het is een afwisselend gebied met heide en bossen. We hebben toestemming om de Veenplas te gaan bekijken, een fraaie plas met veel veenmossen, die normaal niet toegankelijk is. Verzamelen om 10.00u op de P-plaats aan de Treekerweg te Woudenberg. Te bereiken via de Doornseweg 23, t.o. Pannenkoekenhuis Bergzicht; de Treekerweg inrijden, na de haakse bocht is links een P-plaats. Aanmelden verplicht. | aanmelden >

Zaterdag 1 april - Korstmossenexcursie Drentse stuifzanden
Korstmossenexcursie naar het Drouwenerzand, Orvelterzand en Mantingerzand voor het Meetnet Korstmossen in stuifzanden onder leiding van André Aptroot en Laurens Sparrius. We nemen de tijd voor het Drouwenerzand en bezoeken de andere gebieden wat korter. Bijzondere soorten die we verwachten aan te treffen zijn IJslands mos en Sierlijk rendiermos. Start: 10:30 uur bij de parkeerplaats van het Drouwenerzand (adres: Alinghoek 16, Drouwen). |

Zaterdag 1 april - Mossenexcursie landgoed Twickel
Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman naar het Asbroek en Altena, een boscomplex met geplagde heide nabij Beckum. Dit gebied is in het bezit van landgoed Twickel en is gelegen in het uurhok tussen Hengelo en Haaksbergen waar vast nog een mooie score uit kan komen. Een voorwaarde in de vergunning is dat de vondsten niet publiekelijk beschikbaar komen en slechts op uurhokniveau op de verspreidingskaartjes komen. Digitaal inventariseren is bij deze excursie verboden! De parkeerplek wordt gemaild in de week voor 1 april. Aanmelding is verplicht. |

Zaterdag 8 april - Mossenexcursie Bemelerberg, Zuid-Limburg
Excursie onder leiding van Rienk-Jan Bijlsma naar de Bemelerberg in Zuid-Limburg. Ter behoud van de soortenrijke hellingschraallanden zijn hier de afgelopen jaren enkele grote delen ontgrond. Een mooie gelegenheid om deze percelen op pioniersoorten te onderzoeken. Let wel: de terreinvergunning voor deze excursie betreft uitsluitend de ontgronde delen. Start: 10:00 uur. Verzamelpunt volgt nog. Aanmelding is verplicht. |

Donderdag 27 april t/m zondag 30 april - BLWG Voorjaarskamp Friesland/Drenthe
Voor het voorjaarskamp 2017 gaan we naar het noorden van ons land; naar de Kop van Drenthe en oostelijk Friesland om precies te zijn.

We verblijven op camping De Ikeleane bij Bakkeveen, www.ikeleane.nl, gelegen ten zuidoosten van Drachten. Op deze camping bestaat ook de mogelijkheid om accommodatie te huren en is er een B&B. Voor deze huuraccommodaties geldt: tijdig reserveren! Plaatsreservering dient rechtstreeks aan de camping te gebeuren; onder vermelding van: BLWG.

De eerste excursiedag start donderdag 27 april 2017 om 09.00u vanaf de ingang van de camping De Ikeleane te Bakkeveen.

In de landschappelijk fraaie omgeving van Bakkeveen valt voor BLWG'ers genoeg te beleven. De landgoederen en weg-eiken in de regio staan van oudsher bekend om hun rijkdom aan epyfitische korstmossen; o.m. Ramalina lacera, Speldenkussentjes en Tandpastakorsten. In de nabijheid van de camping groeit Chaenotheca furfuracea, Lichtend schorssteeltje. In de dorpen volop Haematomma ochroleucum, Pertusaria coccodes en Schismatomma decolorans. Enig speurwerk met de lichtloep levert hier altijd wel leuke 'speldenknopjes' op. Onder andere Chaenotheca chlorella is niet zeldzaam op brink-eiken.

De bryologen kunnen zich verheugen op oude landgoedbossen met o.m. Riempjesmos, en op enkele gerenommeerde Drentse natte heideterreinen. In gezelschap van Beenbreek en Klokjesgentiaan zijn altijd leuke levermosjes en veenmossen te vinden. Wat de Friese moerassen op zullen leveren is nog een verrassing; in de blauwgraslanden rond Twijzel groeit nog Sphagnum contortum, dus de vooruitzichten zijn uitermate gunstig. Dat Cololejeunea minutissima inmiddels de noordelijke provincies heeft bereikt wisten we al, en ook dat Hamsteroortje er niet zeldzaam meer is (al blijven de vondsten op Berk op zich wel tamelijk verrassend). Ook zeer bijzonder is de ontdekking van Lejeunea lamacerina, nieuw voor Nederland. Uit een landgoedbos bij Roden is inmiddels ook een groeiplaats gemeld van Neckera crispa, niet ver van een Eik met de eveneens in 2016 ontdekte populatie van de illustere Witkring (Schismatomma cretaceum). En ga zo maar door. Het kan haast niet anders of we gaan tijdens het Voorjaarskamp 2017 veel nieuws ontdekken! Aanmelden > |

Zaterdag 13 mei - Mossenexcursie landgoed Verwolde
Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman. In de Achterhoek liggen nog enkele grotere landgoederen in particulier bezit. Deze excursie gaat naar landgoed Verwolde, gelegen ten noorden van Lochem en Laren. Grotendeels terra incognita wat betreft mossen, maar bekend bij wandelaars die het Pieterpad lopen. Een afwisselend landschap met boerenkampjes, maar ook grote bospercelen en enkele heidevelden doen ons hopen op een rijke oogst. De exacte verzamelplaats waar we om 10.00u starten, wordt kort van tevoren doorgegeven aan degenen die zich hebben aangemeld. |


Het activiteitenprogramma wordt samengesteld door Margriet Bekking