Agenda

De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden. Hieronder staan alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners: ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Kom je voor het eerst mee, denk dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15:00 uur. Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Opgave is gewenst.

Zaterdag 27 januari - Mossenexcursie Bemmel

Deze mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan gaat eerst naar een zachthoutooibos bij Bemmel, waar in het recente verleden bijzondere soorten zijn gevonden zoals twee soorten Anomodon, Porella cordeana en P. platyphylla, alsook Plagiochila porelloides. Daarna bekijken we de Waalkribben. Het te bezoeken gebied is niet overal even gemakkelijk begaanbaar! Verzamelen om 10:00 uur op de parkeerplaats iets voorbij de schoorsteen van de oude steenfabriek aan de Buitenpolder, Haalderen.
13 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 27 januari - Lezing Galerie Bergarde Heerjansdam

BLWG-voorzitter Klaas van Dort vertelt over mossen en korstmossen op de sluitingsdag van de tentoonstelling van het werk van Lizan Freijsen, The Living Surface. Meer informatie vind je op de website van Bergarde.
Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 3 februari - BLWG Lezingendag

Jaarlijkse lezingendag van BLWG in Amersfoort met onder meer de presentatie en verkoop van de nieuwe Veldgids Korstmossen. Bekijk het programma.
19 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 17 februari - Mossenexcursie Hoek van Holland

Mossenexcursie geleid door Karel Gort en Jan Pellicaan naar het duingebied bij Hoek van Holland. Er wordt gekeken naar droge en natte duinen. Verzamelen om 10:00 uur op de Strandboulevard van Hoek van Holland, waar halverwege in de bocht bij een informatiebord en een grote kunstmeeuw geparkeerd kan worden. Bij sneeuw en vorst gaat de excursie niet door. Deze excursie vind plaats binnen het 5000-soortenjaar Nationaal Park Hollandse Duinen.
13 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 17 februari - Lezing korstmossen Amsterdam

Korstmossenlezing door Henk Timmerman. Een grote stad als Amsterdam zit vol met korstmossen. Die Mokumse lichenen zijn niet alleen mooi, maar geven ook inzicht in luchtkwaliteit, klimaatverandering en de verandering van de stad zelf. Henk neemt ons mee naar vindplaatsen van korstmossen in Amsterdam en vertelt over de neergang van de stedelijke korstmosflora en het huidige, spectaculaire herstel. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Kantine Nieuwe Oosterbegraafplaats, Rozenburglaan 5, Amsterdam.
Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 24 februari - Mossenexcursie Robbenoordbos, Wieringerwerf

Mossenexcursie onder leiding van Pieter Korstanje. We bezoeken het Robbenoordbos in de noordoosthoek van de Wieringermeerpolder. Het Robbenoordbos is na inundatie in de Tweede Wereldoorlog opnieuw aangelegd en heeft een gevarieerde begroeiing van loof- en naaldhout. Het bos heeft droge en nattere gedeelten. In de nattere delen zijn greppels aangelegd waarvan de greppelwanden soms interessante mossen bevatten. We kijken onder meer of we de groeiplaats van glansmos - Hookeria lucens - kunnen terugvinden. Verzamelen om 10.00 uur op de ronde parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Sluitgatweg.
1 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 3 maart - Mossenexcursie Hulkesteinse Bos, Flevoland

Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar het Hulkesteinse Bos. In dit natte bos zijn de laatste jaren bijzondere epifytische vondsten gedaan; waaronder Antitrichia curtipendula en Lejeunea lamacerina. Laarzen worden aanbevolen. We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats aan de Wielseweg, iets voorbij de manege Stal Hulkestein, Wielseweg 1, bij een informatiebord van Staatsbosbeheer. Ook aan de overzijde van de weg kan geparkeerd worden. Bij sneeuw/vorst gaat de excursie niet door.
1 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 10 maart - Korstmossen- en mossenexcursie duinen Solleveld

Korstmossen en mossenexcursie onder leiding van Hans Toetenel en een nader bekend te maken bryoloog naar het natuurgebied Solleveld, een onderdeel van het nieuwe Nationale Park Hollandse Duinen. In het kader van het 5000-soorten jaar gaan we het duingebied tussen Den Haag en Monster bekijken. Het gebied is klein maar zeer gevarieerd, met kalkarme duingraslanden, duinheide, droge binnenduinbossen, kalkrijke zeereep en wat stenig substraat. Er worden twee routes gelopen; één voor de korstmossen en één voor de mossen. Verzamelen om 10.00 uur op het parkeerterrein van Ockenburg, Monsterseweg 2, 2553 RL Den Haag. Aanmelding is verplicht; vermeld tevens voor welke soortgroep: korstmossen of mossen.
1 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Vrijdag 16 maart - Korstmossenexcursie Kootwijkerzand

Korstmossenexcursie onder leiding van Andre Aptroot naar het Kootwijkerzand, een stuifzandgebied met veel verschillende Cladonia's (o.a. de type-localiteit van Cladonia monomorpha) en andere korstmossen. We bezoeken in elk geval drie plekken waar we al jaren de korstmossen volgen. Verzamelen om 10.00 uur bij de kerk van Kootwijk, aan de Heetweg.
Aanmelden >
 

Zaterdag 17 maart - Schoonmaakactie Korstmossen Zeedijk Putten

Help mee met het verwijderen van gras- en mostapijten op één van de mooiste gebieden voor korstmossen in Nederland: de Putterzeedijk. Thijs van Trigt en André Aptroot organiseren deze dag waarbij naast het schoonmaakwerk een wandeling langs de bijzondere korstmossen wordt gemaakt. Krabbers en persoonlijke beschermingsmiddelen worden verzorgd door Waterschap Vallei en Veluwe en Landschapsbeheer Gelderland. Start: 10:00 uur, nabij Zeedijk 7 in Putten ongeveer 1 kilometer ten oosten van de rotonde van de N301 voor het Nijkerkernauw.
Aanmelden >
 

Vrijdag 23 maart - Korstmossenexcursie Heidestein

Korstmossenexcursie onder leiding van Andre Aptroot naar Heidestein. Hier bezoeken we een paar rijke Cladionia-plekken, waar we al jaren de korstmossen volgen. Verzamelen om 10.00 uur bij Haagje, ca. een kilometer ten oosten van station Driebergen/Zeist, aan de Arnhemsebovenweg, net aan de noordkant van het spoor.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 24 maart - Mossenexcursie Lochemse Berg

Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman naar de Lochemse Berg bij Lochem. Dit gebied is wat mossen betreft grotendeels terra incognita. Vertrek om 10.00 uur vanaf een nader te bepalen parkeerplaats bij de Lochemse Berg. Aanmelding is verplicht. Indien er mensen van de trein gehaald willen worden, dan dit bij aanmelding duidelijk aangeven; er arriveert iets voor 10.00 uur een trein op station Lochem.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 24 maart - Korstmossenexcursie Gasteren

Korstmossenexcursie onder leiding van Andre Aptroot naar de Gasterense Duinen en het Balloërveld. In de Gasterense duintjes is een groeiplaats met heel veel verschillende Cladonia-soorten. In het Balloërveld groeit nog Roze heikorst. Verzamelen om 11.00 uur aan de Schipborgerweg, ongeveer 1 kilometer noordelijk van Gasteren.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 7 april - Mossenexcurse Laren (Gelderland)

Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman. We bezoeken de oosthoek van De Kring van Dorth, een afwisselend landschap waar in het boerenland nog tal van kleine landschapselementen liggen, droog en nat. Het uurhok sluit aan op de bossen van Landgoed Verwolde, waar vorig seizoen interessante vondsten gedaan zijn. Verzamelpunt volgt later.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 14 april - Mossenexcursie Berkheide, Katwijk

Mossenexcursie onder leiding van Niko Buiten naar het natuurgebied Berkheide, een onderdeel van het nieuwe Nationale Park Hollandse Duinen. In het kader van het 5000-soorten jaar gaan we het gebied rond het Vlaggeduin bekijken, volgens omwonenden het mooiste zeedorpenduin in Nederland. Zie ook (http://duinbehoud.nl/vlaggenduin-gered/). Verzamelen om 10.00 uur op het parkeerterrein aan de Cantineweg 3, Katwijk aan Zee. Aanmelding is verplicht.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Vrijdag 20 t/m zondag 22 april - BLAM symposium Frankfurt

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de BLAM wordt het symposium Europe's cryptogams in a changing world - 50 years of research and protection of bryophytes and lichens in Central Europe organiseert bij het Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main. André Aptroot en Laurens Sparrius verzorgen presentaties over respectievelijk korstmossen in de tropen en het Nederlandse korstmossenonderzoek. Aanmelden kan nog tot 28 februari via de BLAM.
Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Vrijdag 27 april t/m zondag 29 april - BLWG Voorjaarskamp Oost-Groningen

Het BLWG Voorjaarskamp 2018 wordt gehouden van vrijdag 27 april t/m zondag 29 april in de regio Oost-Groningen. In totaal zijn er twee volle excursiedagen en op de zondag een halve dag. In het noorden ligt een zeekleigebied, het Oldambt. In het zuidoostelijke deel ligt Westerwolde, dat overwegend uit zandgebieden bestaat. Hier ligt het heringerichte dal van de Ruiten Aa. We verblijven op camping Zomers Buiten, Oude Pekela, http://www.campingzomersbuiten.nl Naast een tentenveldje heeft men ook twee B&B-kamers en twee huisjes. Voor deze huuraccommodaties geldt: tijdig reserveren! Plaatsreservering voor tent, caravan, camper onder vermelding van "BLWG" naar de camping. Meer informatie...

1 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 14 t/m zaterdag 21 juli 2018 - AKC-kamp Centrale Vogezen

De Algemene Kampeercommissie van de KNNV organiseert van 14 t/m 21 juli 2018 een kampeerkamp in de centrale graniet-Vogezen (zie: K10 Les Collieures). Het BLWG-Zomerkamp in Saint Quirin, gehouden in de noordelijke zandsteen-Vogezen, sluit aan op het AKC-kamp in de centrale graniet-Vogezen. BLWG-ers die een kijkje willen nemen in de graniet-Vogezen, kunnen ook deelnemen aan het AKC-kamp in Les Collieures. Meer informatie: www.knnv.nl, kampeervakanties 2018.
Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 21 t/m zaterdag 28 juli 2018 - BLWG Zomerkamp 2018

Het BLWG Zomerkamp 2018 gaat naar de Vosges Mosellanes in Oost-Lotharingen (N.O.-Frankrijk) en vindt plaats van zaterdag 21 t/m zaterdag 28 juli 2018. Noteer deze datum alvast in de agenda! Het gebied van de Vosges Mosellanes is gelegen in het noordelijke deel van de Vogezen, aan de voet van het Massif du Donon. Meer informatie...
2 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 13 oktober - Mossenexcursie Coepelduinen bij Noordwijk

Mossenexcursie onder leiding van Niko Buiten in de Coepelduinen bij Noordwijk, een onderdeel van het nieuwe Nationale Park Hollandse Duinen. Het natuurgebied bevat een dynamische kalkrijke zeereep en zeedorpenlandschap. In het kader van het 5000-soortenjaar in het NP Hollandse Duinen gaan we op zoek naar kenmerkende mossen van stuivende kalkrijke duinen zoals Kalksmaltandmos, Kalkvedermos, Duintrapmos en Getand knikmos. Verzamelen om 10:00 uur op het Pickeplein in Noordwijk. Aanmelding is verplicht.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 


Het activiteitenprogramma wordt samengesteld door Margriet Bekking