Agenda

De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden. Hieronder staan alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners: ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Kom je voor het eerst mee, denk dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15:00 uur. Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Opgave is gewenst.

Donderdag 30 maart - KNNV Lezing Mossen Den Haag

Lezing georganiseerd door de natuurverenigingen KNNV Den Haag en IVN Den Haag. Mossendeskundige Jeanette Teunissen vertelt over de bouw, ecologie en veldkenmerken van mossen. Na de pauze een praktisch deel waarin de belangrijke veldkenmerken van mossen met behulp van stereomicroscopen worden bekeken. Deelnemers kunnen zelf mossen meebreng en zo mogelijk een eigen loep. Als vervolg hierop is er voor deelnemers aan deze lezing een excursie op 8 april in Meijendel. De lezing duurt van 20:00 tot 22:00 uur. Locatie: Milieueducatiecentrum Zuiderpark, Anna Polakweg 7, Den Haag. Aanmelden kan tot 27 maart bij Gerrit Jansen, gj.jansen@casema.nl.
Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 1 april - Korstmossenexcursie Drentse stuifzanden

Korstmossenexcursie naar het Drouwenerzand, Orvelterzand en Mantingerzand voor het Meetnet Korstmossen in stuifzanden onder leiding van André Aptroot en Laurens Sparrius. We nemen de tijd voor het Drouwenerzand en bezoeken de andere gebieden wat korter. Bijzondere soorten die we verwachten aan te treffen zijn IJslands mos en Sierlijk rendiermos. Start: 10:30 uur bij de parkeerplaats van het Drouwenerzand (adres: Alinghoek 16, Drouwen).
1 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 1 april - Mossenexcursie landgoed Twickel

Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman naar het Asbroek en Altena, een boscomplex met geplagde heide nabij Beckum. Dit gebied is in het bezit van landgoed Twickel en is gelegen in het uurhok tussen Hengelo en Haaksbergen waar vast nog een mooie score uit kan komen. Een voorwaarde in de vergunning is dat de vondsten niet publiekelijk beschikbaar komen en slechts op uurhokniveau op de verspreidingskaartjes komen. Digitaal inventariseren is bij deze excursie verboden! De parkeerplek wordt gemaild in de week voor 1 april. Aanmelding is verplicht.
4 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 8 april - Mossenexcursie Bemelerberg, Zuid-Limburg

Excursie onder leiding van Rienk-Jan Bijlsma naar de Bemelerberg in Zuid-Limburg. Ter behoud van de soortenrijke hellingschraallanden zijn hier de afgelopen jaren enkele grote delen ontgrond. Een mooie gelegenheid om deze percelen op pioniersoorten te onderzoeken. Let wel: de terreinvergunning voor deze excursie betreft uitsluitend de ontgronde delen. Start: 10:00 uur. Verzamelpunt volgt nog. Aanmelding is verplicht.
7 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Donderdag 27 april t/m zondag 30 april - BLWG Voorjaarskamp Bakkeveen

Voor het traditionele voorjaarskamp gaan we naar het noorden van ons land: de Kop van Drenthe en oostelijk Friesland.

We verblijven op camping De Ikeleane bij Bakkeveen, www.ikeleane.nl, gelegen ten zuidoosten van Drachten. Op deze camping bestaat ook de mogelijkheid om accommodatie te huren en is er een B&B. Voor deze huuraccommodaties geldt: tijdig reserveren! Plaatsreservering dient rechtstreeks aan de camping te gebeuren; onder vermelding van: BLWG. Zoek je een luxer verblijf of zijn de accomodaties op de camping op, dan kun je een kamer boeken bij Hotel De Stripe, op 5 minuten loopafstand van de camping.

De eerste excursiedag start donderdag 27 april om 9:00 uur vanaf de ingang van camping De Ikeleane, Duerswâldmer Wei 19 te Bakkeveen.

In de landschappelijk fraaie omgeving van Bakkeveen valt voor BLWG'ers genoeg te beleven. De landgoederen en weg-eiken in de regio staan van oudsher bekend om hun rijkdom aan epyfitische korstmossen; o.m. Ramalina lacera, Speldenkussentjes en Tandpastakorsten. In de nabijheid van de camping groeit Chaenotheca furfuracea. In de dorpen volop Haematomma ochroleucum, Pertusaria coccodes en Schismatomma decolorans. Enig speurwerk met de lichtloep levert hier altijd wel leuke 'speldenknopjes' op. Onder andere Chaenotheca chlorella is niet zeldzaam op brink-eiken.

De bryologen kunnen zich verheugen op oude landgoedbossen met o.m. Riempjesmos, en op enkele gerenommeerde Drentse natte heideterreinen. In gezelschap van Beenbreek en Klokjesgentiaan zijn altijd leuke levermosjes en veenmossen te vinden. Wat de Friese moerassen op zullen leveren is nog een verrassing; in de blauwgraslanden rond Twijzel groeit nog Sphagnum contortum, dus de vooruitzichten zijn uitermate gunstig. Dat Cololejeunea minutissima inmiddels de noordelijke provincies heeft bereikt wisten we al, en ook dat Hamsteroortje er niet zeldzaam meer is, al blijven de vondsten op Berk op zich wel tamelijk verrassend. Ook zeer bijzonder is de ontdekking van Lejeunea lamacerina, nieuw voor Nederland. Uit een landgoedbos bij Roden is inmiddels ook een groeiplaats gemeld van Neckera crispa, niet ver van een Eik met de eveneens in 2016 ontdekte populatie van de illustere Witkring (Schismatomma cretaceum). En ga zo maar door.

Het kan haast niet anders of we gaan tijdens het Voorjaarskamp 2017 veel nieuws ontdekken!
7 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 13 mei - Mossenexcursie landgoed Verwolde

Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman. In de Achterhoek liggen nog enkele grotere landgoederen in particulier bezit. Deze excursie gaat naar landgoed Verwolde, gelegen ten noorden van Lochem en Laren. Grotendeels terra incognita wat betreft mossen, maar bekend bij wandelaars die het Pieterpad lopen. Een afwisselend landschap met boerenkampjes, maar ook grote bospercelen en enkele heidevelden doen ons hopen op een rijke oogst. De exacte verzamelplaats waar we om 10:00 uur starten, wordt kort van tevoren doorgegeven aan degenen die zich hebben aangemeld.
Aanmelden binnenkort mogelijk
 

Vrijdag 15 t/m zondag 17 september - VWBL weekend Dinant

De Vlaamse Werkgroep Bryologie en Lichenologie organiseert een (korst)mossenweekend in de omgevingvan Dinant. Organisatie is in handen van Dries Van den Broeck en Dirk De Beer. Meer informatie...
Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 


Het activiteitenprogramma wordt samengesteld door Margriet Bekking