Agenda

De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden. Hieronder staan alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners: ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Kom je voor het eerst mee, denk dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15:00 uur. Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Opgave is gewenst.

Zaterdag 30 september - Mossenexcursie Laag-Wolfheze

Mossenexcursie naar Laag-Wolfheze onder leiding van Michel Zwarts en Klaas van Dort. Tussen Oosterbeek en Wolfheze liggen Laag- en Hoog-Wolfheze, twee prachtige natuurgebieden met oude bossen, heide, sprengen en beekjes. Een inventarisatie in de jaren negentig leverde meer dan negentig mossoorten op. Dit jaar inventariseert de afdelingen Wageningen van de KNNV Laag-Wolfheze opnieuw. Bij de excursie gaan we onder andere op zoek naar de soorten die nog niet zijn teruggevonden. Start: 10:00 uur vanaf het parkeerterrein tegenover Hotel Wolfheze, gelegen langs de Wolfhezerweg (N783).
5 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 7 oktober - Mossenexcursie Lochem

Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman. Tijdens deze excursie worden in Lochem oude muren en bomen bekeken. Start: 10:00 uur bij NS-station Lochem.
4 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 7 oktober - Korstmossenexcursie Goirle / Gorp en Roovert

Korstmossenexcursie naar Landgoed Gorp en Roovert met Laurens Sparrius en Bart Horvers. Start: 10:00 uur bij Natuurpoort de Roovertsche Leij (navigatie: Goirle, Gorps Baantje 1). Van daaruit lopen we enkele kilometers naar het kasteel en de Rovertse Leij.
1 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zondag 8 oktober - Korstmossenexcursie Kasteel Renswoude

Korstmossenexcursie onder leiding van Erwin Goutbeek en André Aptroot. In het kasteelpark is afgelopen jaar een nieuwe groeiplaats van Beukenknikker gevonden. Tijdens deze excursie kammen we het gebied helemaal uit. Te verwachten soorten zijn o.a. diverse schorssteeltjes. Start: 10:00 op de parkeerplaats tegenover de oprijlaan van Kasteel Renswoude.
1 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 14 oktober - Korstmossenexcursie Gortel

Korstmossenexcursie onder leiding van Henk-Jan van der Kolk. Tijdens deze excursie maken we een wandeling door het bosgebied ten zuidwesten van Gortel. Op dit deel van de Veluwe komen bijzondere soorten korstmossen voor die kenmerkend zijn voor oude beuken- en eikenbossen. Start: 10:00 uur op de parkeerplaats aan de Boshuisweg (navigatie Boshuisweg 4, Emst).
Aanmelden >
 

Zaterdag 21 oktober - Mossenexcursie Het Loo

Mossenexcursie naar de bossen van Het Loo. Onder leiding van Henry Kreeftenberg wordt een onbekend kilometerhok in het paleispark bekeken. Tijdens eerdere excursies zijn al mooie vondsten gedaan in dit mosrijke bosgebied. We verzamelen om 10.00u op de tweede (gratis) parkeerplaats van Het Loo (dus niet de betaalde P vlakbij het kasteel), ongeveer 500 meter verder aan de Amersfoortseweg waar aan het begin van het kleine weggetje een klein bruin bordje van 'Het Loo' staat.
3 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 28 oktober - Mossenexcursie Horsterwold

Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar het Horsterwold bij Zeewolde. De bossen van het Horsterwold zijn rijk aan epifyten. Deze excursie is ook geschikt voor beginners. Start: 10:00 uur op de parkeerplaats bij natuurkampeerterrein De Dasselaar, Dasselaarweg, Zeewolde
2 aanmelding(en) | Aanmelden >
 

Zaterdag 4 november - Mossenexcursie Amsterdamse Bos

Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar het Amsterdamse Bos. Bij een eerdere excursie naar dit gebied zijn veel interessante soorten gevonden. We gaan kijken wat we in een ander deel aantreffen. Deze excursie is ook geschikt voor beginners. Start: om 10:00 uur op de parkeerplaats aan de Nieuwe Meerlaan, Amstelveen.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 11 november - Microscopiedag moerasmossen Amersfoort-Schothorst

Microscopiedag in Amersfoort-Schothorst onder leiding van Henk Siebel. Naar aanleiding van de nieuwe taxa moerasmossen wordt op deze dag dieper ingegaan op deze soorten. Het betreft Drepanocladus (11 soorten), Warnstorfia (5 soorten), Leptodictyum (2 soorten) en Campylium (3 soorten). Henk geeft een korte inleidende presentatie, waarna de rest van de dag besteed wordt aan een praktijk-sessie. Deelnemers dienen eigen materiaal mee te nemen en een microscoop. Voor concept-determinatiesleutels en herbariummateriaal van de nieuwe taxa ter vergelijking, wordt gezorgd. Deze dag begint om 10:00 uur en rond 16:00 uur sluiten we af. Voor koffie en thee wordt gezorgd; wel graag zelf een lunch meenemen. Plaats: Landgoed De Schothorst, Het Groene Huis, Amersfoort-Schothorst. Aanvang: 10:00 uur.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 11 november - Korstmossenexcursie Oosterleek

Onder leiding van André Aptroot wordt een korstmossenexcursie naar de voormalige Zuiderzeedijk tussen Wijdenes en Tersluis, bij Oosterleek (Noord-Holland) gehouden. De dijk ligt in een uurhok waar weinig recente vondsten van bekend zijn. In principe gaan we de hele dijk in dit uurhok langs. Daarnaast bekijken we de kerk en het kerkhof van Oosterleek en ook nog wat bomen en bruggetjes. Altijd kans op onverwachte vondsten. Start: 10:00 uur bij het kerkje van Oosterleek.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 18 november - Mossenexursie Oudlands Laag

Mossenexcursie onder leiding van Margriet Bekking en Petra van der Wiel. Ten zuiden van Steenbergen liggen de natuurgebieden Oudland en Halsters Laag. Deze gebieden liggen op de overgang van de hogere dekzandgronden van de Brabantse Wal naar de zeekleipolders. Hierdoor komt kwelwater aan het oppervlak. Na de excursie van afgelopen voorjaar naar het Halsters Laag, waar o.m. Reuzenpuntmos gevonden werd, gaan we nu het aangrenzende gebied van het Oudlands Laag bekijken. Nadere info volgt later.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 18 november - Korstmossenexcursie Haarlemmerliede

Korstmossenexcursie onder leiding van Henk Timmerman en Laurens Sparrius in een atlasblok dat een deel van Haarlem beslaat en verder Haarlemmerliede en omgeving. Een afwisselend landschap met industrieterreinen, woonwijken, forten en landelijk gebied met laanbomen. Het is een van de gebieden in de Randstad die 50 jaar geleden de tussenzone vormden tussen de 'lichenenwoestijnen' van de grote steden en de rijkere korstmosgebieden. Hoe zal de situatie nu zijn en wat is de invloed van de op relatief korte afstand liggende zee/duinen? Start: 10.00 uur op de parkeerplaats van station Haarlem-Spaarnwoude (noordzijde station).
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 25 november - Mossenexcursie Veenendaal

Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar twee natuurgebieden bij Veenendaal. 's Morgens wordt het natuurontwikkelingsgebied De Groene Grens, gelegen tussen Ede en Veenendaal, bezocht. Hier vind je o.a. kalkrijke kwel met interessante mossen, waaronder drie soorten Drepanocladus. 's Middags gaan we per auto naar het Meeuwenkampje bij Veenendaal, een interessant blauwgrasland. Start om 10:00 uur vanaf de Dragonderweg bij een klein nieuwbouwproject te Veenendaal.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 2 december - Mossenexcursie rivierengebied Montferland

Mossenexcursie onder leiding van Jurgen Nieuwkoop naar aanleiding van het eerste BLWG najaarskamp in november 1947, 70 jaar geleden. Een verslag hiervan staat in Buxbaumia 2e jaargang no. 1-2, jan.-febr. 1948 in artikel "Najaarskamp Montferland". Men bezocht in 1947 zowel het Bergherbos als ook het uiterwaardengebied. Bij de excursie van vandaag gaan we in het uiterwaardengebied bij de Lobbersche Waard en de Geitenwaard kijken of we de soorten van destijds nog steeds aantreffen; o.a. Leucodon sciuroides, Homalia trichomanoides, Neckera complanata, en wat er na 70 jaar wellicht aan, met name, epifieten is bijgekomen. Start 10:00 uur. Verzamelplek volgt nog.

Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 9 december - FLORON-dag

De FLORON-dag 2017 wordt weer georganiseerd in Nijmegen. Voor meer informatie zie de website www.floron.nl. 

Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Zaterdag 16 december 2017 - Korstmossenexcursie Kasteel Rosendael

Korstmossenexcursie onder leiding van Klaas van Dort naar Kasteel Rosendael bij Velp. We gaan op zoek naar schorssteeltjes en boomspijkers op de oude bomen in het kasteelpark. Ook komen de muurtjes en de beelden in de tuin aan bod. Wellicht zitten er ook leuke aquatische soorten op de keien in en langs de beek. De verleende vergunning is geldig voor max. 16 personen; aanmelding is verplicht en deelname is op volgorde van binnenkomst inschrijving. Verzamelen: om 10.00u op de parkeerplaats langs de Beekhuizenseweg, Velp, schuin tegenover het kasteel.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 6 januari - 5000-soortenjaar NP Hollandse Duinen

Aftrap van het 5000-soortenjaar. In 2018 houden Dunea, Staatsbosbeheer en EIS Kenniscentrum Insecten een 5000-soortenjaar in het NP Hollandse Duinen. Samen met een aantal natuurorganisaties worden inventarisatie-activiteiten gehouden. De verwachting is dat dit veel nieuwe verspreidingsgegevens oplevert. Vandaag is de aftrap van dit project met excursies gericht op o.a. stranddieren, planten, mossen, vogels en waterdieren. Het streven is om op deze dag al 1000 soorten te zien. Onder leiding van Niko Buiten wordt vandaag naar mossen gekeken. Start bij het Dunea-bezoekerscentrum De Tapuit in Meijendel.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 27 januari - Mossenexcursie Bemmel

Deze mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan gaat eerst naar een zachthoutooibos bij Bemmel, waar in het recente verleden bijzondere soorten zijn gevonden zoals twee soorten Anomodon, Porella cordeana en P. platyphylla, alsook Plagiochila porelloides. Daarna bekijken we de Waalkribben. Het te bezoeken gebied is niet overal even gemakkelijk begaanbaar! Verzamelen om 10:00 uur op de parkeerplaats iets voorbij de schoorsteen van de oude steenfabriek aan de Buitenpolder, Haalderen.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 3 februari - BLWG Lezingendag

Jaarlijkse lezingendag van BLWG in Amersfoort met onder meer de presentatie van de nieuwe Veldgids Korstmossen.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 10 maart - Korstmossenexcursie Berkheide

Korstmossenexcursie in het kader van het 5000-soortenjaar in Berkheide (Nationaal Park Hollandse Duinen.
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Vrijdag 20 t/m zondag 22 april - BLAM symposium Frankfurt

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de BLAM, organiseren BLAM en Senckenberg het symposium Europe's cryptogams in a changing world - 50 years of research and protection of bryophytes and lichens in Central Europe bij het Senckenberg Institut in Frankfurt am Main. BLAM-leden krijgen instructies hoe ze zich kunnen aanmelden.
Aanmelden via deze website is niet mogelijk
 

Vrijdag 27 april t/m zondag 29 april 2018 - BLWG Voorjaarskamp Oost-Groningen

Het BLWG Voorjaarskamp 2018 wordt gehouden van vrijdag 27 april t/m zondag 29 april in de regio Oost-Groningen. We verblijven op camping Zomers Buiten, Oude Pekela, http://www.campingzomersbuiten.nl Naast een tentenveldje heeft men ook twee B&B-kamers en twee huisjes. Voor deze huuraccommodaties geldt: tijdig reserveren!
Meer info: 
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 

Zaterdag 21 t/m 28 juli - BLWG Zomerkamp 2018

Het BLWG Zomerkamp 2018 gaat naar de Vosges Mosellanes in Oost-Lotharingen (N.O.-Frankrijk) en vindt plaats van zaterdag 21 t/m zaterdag 28 juli 2018. Noteer deze datum alvast in de agenda! Het gebied van de Vosges Mosellanes is gelegen in het noordelijke deel van de Vogezen, aan de voet van het Massif du Donon. Meer informatie...
Aanmelden kan pas twee maanden voor aanvang
 


Het activiteitenprogramma wordt samengesteld door Margriet Bekking