Kruikmos na 100 jaar teruggevonden
Het uitgestorven gewaande Kruikmos (Splachnum ampullaceum) is na 100 jaar weer teruggevonden op Nederlandse bodem. De ontdekking werd gedaan in het Drentse hoogveenterrein Witterveld, eigendom van het ministerie van Defensie. Kruikmos groeit hier op een oude koeienvlaai in hoogveenheide. Het is één van de weinige mossoorten die specifiek aan dierlijke uitwerpselen of resten is gebonden. Lees verder op de website van Defensie. In het tijdschrift De Levende Natuur van september staat een uitgebreid artikel over deze vondst.

Mossenactiviteiten najaar 2010
Zondag 12 september - KNNV Mossenexcursie in het Liesbos bij Breda
Beginnersexcursie mossen in het Liesbos door Henk Backx van de mossenwerkgroep Breda. Start: 9:00 uur op de parkeerplaats in de Willemstraat tegenover de VVV in Breda. Meer informatie op de website van KNNV afd. Breda.
 
Donderdagavond 16 t/m zondag 19 september - BLWG Najaarsweekend Schiermonnikoog
In het voor- en najaar organiseert de BLWG een mossenkamp. Dit najaar is dat op Schiermonnikoog. Diverse specialisten begeleiden de (korst)mossenexcursies op vrijdag, zaterdag en zondag. U kunt kamperen of op eigen gelegenheid een hotel zoeken. | Meer informatie...
 
Zaterdag 9 oktober - Mossenexcursie Rheden
Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar de begraafplaats Heiderust te Rheden, een waar levermossen-eldorado. Start: 10:00 uur op de parkeerplaats voor de begraafplaats, Lentsesteeg, zijweg van de Arnhemsestraatweg, aan de westkant van Rheden. Eventueel afhalen van NS-station Rheden in overleg.
 
Woensdag 13 oktober - Korstmossencursus in Amersfoort
KNNV afd. Amersfoort organiseert een korstmossencursus voor beginners op woensdagavond 13 oktober en wandeling op zaterdagochtend 23 oktober in Centrum voor Natuur en Milieu De Schothorst in Amersfoort. Docent: Leo Spier. Aanmelden bij: Arie van den Bremer (a.vandenbremer@tiscali.nl). Kosten: 8 euro (4 euro voor KNNV-leden). | Meer informatie...
 
Zaterdag 30 oktober - Korstmossenexcursie in Amsterdam
Korstmossenexcursie in Amsterdam-Centrum onder leiding van Henk Timmerman. Steeds meer soorten keren terug in de hoofdstad, aangevuld met nieuwkomers: vaak zuidelijke soorten, al dan niet door mensenhand aangevoerd. Een kans om allerlei bijzondere soorten te leren kennen, waaronder Witkopvingermos en de uit Frankrijk aangevoerde Caloplaca cerinella en Caloplaca cerinelloides. Start: 12.00  uur hoek Prinsengracht/Amstelveld tegenover de Amstelkerk.

Gemeentelijke Ambassadeurssoorten
De BLWG werkt samen met partners in de Coalitie Biodiversiteit aan het project Gemeentelijke Ambassadeurssoorten. Gemeenten kunnen de communicatie over hun natuur- en milieubeleid naar burgers versterken door dit te illustreren met een aansprekende soort of soortgroep. Mossen en korstmossen zijn bij uitstek indicatoren voor schone lucht. Beleid om luchtvervuiling zoals fijnstof en stikstofverbindingen tegen te gaan, maar ook een goed bomenbeleid, heeft daarom ook positieve gevolgen voor deze soorten. Daarnaast gaan veel mossen en korstmossen in de stad vooruit: een positieve boodschap die de BLWG graag met meer mensen wil delen.

J.J. Barkmanprijs voor Veldbryologie
In juni besteedde de BLWG al aandacht aan de J.J. Barkmanprijs voor Veldbryologie toen deze werd uitgereikt aan Chris Buter. De BLWG heeft de J.J. Barkmanprijs in het leven geroepen om verenigingsleden te prijzen die zich verdienstelijk hebben gemaakt met het inventariseren van (korst)mossen en kennisoverdracht naar beginnende mossenliefhebbers. De prijs is genoemd naar prof. J.J. Barkman die in de periode 1950-1970 veldonderzoek deed naar het voorkomen van mossen en korstmossen in Nederland en België. Door hem werd in de jaren 1970 de term “epifytenwoestijnen” geïntroduceerd voor gebieden waar door de zure regen geen mossen en korstmossen op bomen voorkwamen. Hij promoveerde op onderzoek aan de samenhang in het voorkomen van soorten op bomen in relatie tot omgevingsfactoren. Barkman was een enthousiast docent die zijn kennis met vele studenten heeft gedeeld. Chris Buter (75) is de man achter de Veldgids Mossen en de recent verschenen Fotogids Mossen. Door zijn inspanning zijn deze boeken totstandgekomen, waardoor een breed publiek kennis kan maken met de boeiende wereld van de mossen. Chris is ook al lange tijd actief als veldonderzoeker. In westelijk Brabant heeft hij in talloze natuurgebieden de mosflora in kaart gebracht, waarbij elk project werd afgerond met een rapport aan de beheerder, zodat bijzondere soorten beschermd konden worden. Gedurende de afgelopen 25 jaar heeft Chris zich ook ingespannen om zijn mossenkennis in het veld over te dragen aan een groot aantal mensen, met name uit Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en ook net over de grens in Vlaanderen. De uitreiking van de prijs vond plaats tijdens de feestelijke presentatie van de Fotogids Mossen waarbij zo'n 40 mensen aanwezig waren.
 

Mossengroep op LinkedIn
De BLWG heeft op de sociale netwerksite LinkedIn een eigen groep met inmiddels 14 leden. Natuurlijk hebben veel meer mossenmensen een profiel op LinkedIn. Voeg de BLWG-groep daarom toe aan je profiel en ontdek welke mensen allemaal voor hun (vrijwilligers)werk met mossen en korstmossen te maken hebben.
De BLWG is de vereniging voor onderzoek en bescherming van mossen en korstmossen in Nederland. Meedoen kan onder meer bij 20 mossenwerkgroepen in Nederland.

Colofon - Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV. Kopij inzenden voor het volgende nummer kan naar sparrius@blwg.nl.

Lid worden van de BLWG - Voor slechts 20 euro (15 euro voor KNNV-leden) per jaar ontvangt u het mossentijdschrift Buxbaumiella. Lid worden.

Powered by YMLP.com