Nummer 7 van de digitale Nieuwsbrief van de BLWG, vol nieuws over mossen en korstmossen.

Fotogids mossen van Nederland en België

De nieuwe Fotogids Mossen van Nederland en België is de opvolger van de Veldgids Mossen uit 1998. Deze nieuwe uitgave bevat foto's en korte beschrijvingen van 600 soorten blad- en levermossen. Een perfecte aanvulling op de determinatietabellen uit de Beknopte mosflora. Dankzij de rijk geïllustreerde inleiding kan de gids ook als lesboek voor mossencursussen dienen. De gids is vanaf de tweede helft van april verkrijgbaar bij de KNNV Uitgeverij en in de boekhandel voor € 49,95 (€ 45,95 voor KNNV-leden).

Geef waarnemingen van (korst)mossen door

Verspreidingsatlas.nl is de best bekeken website van de BLWG. Met foto's en verspreidingskaarten van ruim 1200 soorten wordt een schat aan informatie ontsloten. Die informatie is voor het grootste deel door vrijwilligers bijeengebracht.  De BLWG biedt drie manieren om mee te doen aan het in kaart brengen van de soort: 1) losse waarnemingen of soortenlijsten insturen van een gebied via telmee.nl of een Excel-bestand. 2) Voor bryologen met enige soortenkennis is er het Meetnet Mossen waarbij u een dag in een kilometerhok rondloopt en naast de aanwezige soorten ook hun aantallen noteert. 3) Witte gebieden zijn regio's in het land waaruit nog maar weinig soorten bekend zijn. Door juist daar te kijken, kunt u met weinig inspanning de verspreidingsatlas een stuk completer maken. Trouwe waarnemers kunnen bovendien een reiskostenvergoeding krijgen.

Met de BLWG naar buiten...

 

Zaterdag 22 mei - Korstmossenexcursie Meerkerk/Noordeloos
Internationale Dag van de Biodiversiteit. Korstmossen zoeken bij Zederik, Meerkerk en Noordeloos in Zuid-Holland met André Aptroot. Er worden met de auto diverse plekken in de omgeving bezocht met als doel de korstmossen in kaart te brengen. Start: 10:00 uur op de parkeerplaats bij de McDonalds bij de afslag Noordeloos van de A27. | Meer informatie en aanmelden...

Zaterdag 22 mei - Korstmossenexcursie Wassenaarse landgoederen
Internationale Dag van de Biodiversiteit. Onder leiding van Laurens Sparrius gaan we tijdens een wandeling zoveel mogelijk korstmossen zoeken in het zuidelijkste deel van Wassenaar, waaronder eikenlanen in het dorp, de begraafplaats en de landgoederen Backershagen en Rust en Vreugd. Start: 10:00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het Kerkehout. | Meer informatie en aanmelden...

Zaterdag 22 mei - Korstmossenexcursie Amsterdam/Landsmeer
Internationale Dag van de Biodiversiteit. Onder leiding van Henk Timmerman op zoek naar zoveel mogelijk soorten in een deel van Amsterdam-Noord, Landsmeer, Oostzaan en een deel van het Twiske (blok 25-25). Start: 10:00 uur achteringang station Amsterdam-Centraal.  Meer informatie en aanmelden...

Zaterdag 22 mei - Mossenexcursie Hoofddorp/Haarlemmermeer
Internationale Dag van de Biodiversiteit. Onder leiding van Niko Buiten gaan we zoveel mogelijk mossen zoeken in het westelijke deel van Hoofddorp en de Haarlemmermeer: een zgn. wit gebied (hok 25-42, 34 soorten bekend). Met de auto worden ondermeer het Haarlemmermeerse Bos, Boswachterij Meermos en kerken en begraafplaatsen bezocht. Start: 10:00 uur, parkeerplaats bij station Hoofddorp (noordzijde). | Meer informatie en aanmelden...

Zaterdag 22 mei - Mossenexcursie Stamproy/Tungelroy 
Internationale Dag van de Biodiversiteit. Onder leiding van Marleen Smulders gaat de werkgroep Eindhoven op zoek naar zoveel mogelijk mossen in hok 57-48 rond Stamproy en Tungelroy, zuidelijk van Weert. Vochtige bossen en natuurontwikkelingsterreinen houden de belofte in voor interessante soorten. Vooraf aanmelden. Start: 9.00 uur, Heltenbosbrug (kruising Heltenbosweg en Tungelroyse beek, noordwestelijk van Stamproy). | Meer informatie en aanmelden...

Zaterdag 29 mei - Korstmossenexcursie Deelerwoud 
Onder leiding van Peter Kroon gaan we op zoek naar kenmerkende soorten van bos en heide in dit bos op de Veluwe. Interessant zijn de vele Cladonia's, zeldzame soorten van staand dood hout (ondermeer Chaenotecopsis savonica en Mycocalicium subtile) en epifyten op eik (zoals Chaenoteca chrysochephala). Start: 13:30 uur. Duur: ca. 3,5 uur. | Meer informatie en aanmelden...

BLWG en het Biodiversiteitsjaar 2010

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in NCB Naturalis werd op 28 januari het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit gestart. De BLWG is partner van de Coalitie Biodiversiteit 2010, die zich ten doel stelt om draagvlak te creeëren voor het behoud van biodiversiteit. De BLWG draagt bij met haar activiteiten op het vlak van verspreidingsonderzoek en het ontsluiten van kennis over mossen en korstmossen voor een groter publiek, onder meer via www.verspreidingsatlas.nl. Op de Dag van de Biodiversiteit, 22 mei, organiseert de BLWG vijf excursies in het hele land om de diversiteit aan mossen en korstmossen in kaart te brengen.

De BLWG is de vereniging voor onderzoek en bescherming van mossen en korstmossen in Nederland. Meedoen kan onder meer bij 20 mossenwerkgroepen in Nederland.

Colofon - Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV. Kopij inzenden voor het volgende nummer kan naar sparrius@blwg.nl.

Lid worden van de BLWG - Voor slechts 20 euro (15 euro voor KNNV-leden) per jaar ontvangt u het mossentijdschrift Buxbaumiella. Lid worden.