Nummer 6 van de digitale Nieuwsbrief van de BLWG, vol nieuws over mossen en korstmossen.

Aquarellen Koos Landwehr gedigitaliseerd

Begin 2009 ontving de KNNV een paar honderd niet eerder gepubliceerde tekeningen en aquarellen van de familie van botanisch tekenaar Koos Landwehr (1911- 1996). De BLWG was al in het bezit van tekeningen die voor de plantenatlassen van Landwehr en recent voor de nieuwe Beknopte Mosflora zijn gebruikt. De nieuwe tekeningen zijn op initiatief van de BLWG op hoge resolutie gescand. Daarmee kunnen de originelen op een veilige plaats worden opgeborgen. De KNNV zal zorgdragen voor de opslag bij het gemeentearchief in Amsterdam. Door het digitaliseren zult u de schitterende aquarellen regelmatig in publicaties van de BLWG tegenkomen.

Meewerken aan de (korst)mossendatabank

De verspreidingsatlas is het best bekeken deel van de website van de BLWG. Met foto's en verspreidingskaarten van ruim 1200 soorten wordt een schat aan informatie ontsloten. De verspreidingskaarten zijn een product van jarenlange inspanningen van voornamelijk vrijwillige waarnemers die in hun vrije tijd overal in het land naar mossen en korstmossen op zoek zijn. De BLWG heeft drie manieren om mee te doen: 1) losse waarnemingen of soortenlijstjes insturen van een gebied via telmee.nl of een Excel-bestand. 2) Voor bryologen met enige soortenkennis is er het Meetnet Mossen waarbij u mimimaal een dag in een kilometerhok rondloopt en naast de aanwezige soorten ook hun aantallen noteert. 3) Witte gebieden zijn er in Noord-Holland, Flevoland, Zeeland en Drenthe. Met enige soortenkennis kunt u met weinig inspanning de verspreidingsatlas een stuk completer maken.

Met de BLWG naar buiten...

 


Vrijdag 11 tot zondag 13 september - Najaarsweekend mossen en korstmossen Limburg
Inventarisatieweekend in het hartje van Zuid-Limburg waar veel spannende soorten te verwachten zijn. Een mossen- en korstmossenxcursie vertrekken op zaterdag en zondag om 9:00 uur vanaf de camping. Meer...

Zaterdag 26 september - Mossen in het Horsterwold
Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar het Horsterwold. We gaan kilometerhok 164-478 inventariseren. We bezoeken o.a. een bijzonder Dennenbosje. Vorig jaar zijn hier en in de omgeving o.a. Schorsdekmos en Fraai thujamos gevonden. Start: 10.00 uur op de eerste parkeerplaats langs het Nulderpad, komende vanaf de Spiekweg.. | Meer...

Zaterdag 26 september - Mossenexcursie Enschede
Mosseninventarisatieexcursie in het Ledeboerpark in Enschede met Rudi Zielman. Start: 10:00 uur, Ledeboerpark aan de Hengelosestraat in Enschede. Samenkomst bij het Lammerinkswönner.  Meer...

Zaterdag 10 oktober - Mossenexcursie West-Friesland III
Uit West-Friesland zijn nog weinig mossen bekend. Vandaag bezoeken we onder leiding van Niko Buiten een uurhok (20-11) in West-Friesland waaruit nog geen mossen bekend zijn. In Hoogkarspel, Bovenkarspel en elders in het uurhok bezoeken we woonwijken, parkjes en begraafplaatsen om te zien welke mossen er groeien. De excursie is geschikt voor beginners. Neem eten, drinken, flora en eventueel iets tegen de regen mee. We verzamelen om 10.00 uur bij NS-station Hoogkarspel. Voor verdere inlichtingen en opgave: Niko Buiten (023-5403266/06-12645287). Deze excursie is de derde en laatste in een trilogie in West-Friesland. Meer...

Zaterdag 10 oktober - Mossen in het Horsterwold 
Mossenexcursie naar het Horsterwold onder leiding van Jan Pellicaan. We bezoeken een afwisselend kilometerhok in het Horsterwold (160-481 e.o.) Hier groeien o.a. bijzondere epifyten zoals twee Kringmossoorten. Start: 10.00 uur op de parkeerplaats langs de Flediteweg (uitzichtpunt Stille Kern) praktisch tegenover de toegangsweg naar het waterpompstation.  Meer...

Mossen en korstmossen in het natuurbeheer

In het natuurbeheer was voorheen weinig aandacht voor mossen en korstmossen. Uit Rode Lijsten blijkt dat er alle aanleiding is om meer aandacht te geven aan deze groepen. Veel soorten gaan landelijk achteruit. De BLWG heeft samen met Alterra, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Bware (Radboud Universiteit) en Forestfun een overzicht gemaakt van de kennis en knelpunten m.b.t. het beheer van voor mossen en korstmossen belangrijke biotopen. U kunt het OBN Preadvies Mossen en Korstmossen bestellen door een mail te sturen naar dkinfobalie@minlnv.nl o.v.v. rapportcode 2009/dk104-O en aantal exemplaren. Rapporten worden kostenloos ter beschikking gesteld.

Britse korstmossenflora herschreven

Goed nieuws voor korstmossenminnend Nederland: er is een nieuw determinatieboek van de Britse korstmossen verschenen (prijs circa 85 euro incl. verzendkosten; vergelijk online-boekwinkels voor de laagste prijs), een geheel herziene editie van de flora uit 1992. In het boek worden 1873 soorten behandeld, 500 meer dan in de vorige editie. Het boek bevat nagenoeg alle Nederlandse soorten. De determinatietabellen en soortteksten zijn ten opzichte van de eerste editie sterk verbeterd en nagenoeg allemaal aangepast aan de huidige kennis over de verspreiding en ecologie. Een nieuwe editie van een flora brengt ook veel naamswijzigingen met zich mee. De Nederlandse standaardlijst en online-verspreidingsatlas zijn vorig jaar aan deze nieuwe naamgeving aangepast. BLWG-lid André Aptroot werkte mee aan de totstandkoming van dit vuistdikke nieuwe standaardwerk.

De BLWG is de vereniging voor onderzoek en bescherming van mossen en korstmossen in Nederland. Meedoen kan onder meer bij 20 mossenwerkgroepen in Nederland.

Colofon - Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV. Kopij inzenden voor het volgende nummer kan naar sparrius@blwg.nl.

Lid worden van de BLWG - Voor slechts 20 euro (15 euro voor KNNV-leden) per jaar ontvangt u het mossentijdschrift Buxbaumiella. Lid worden.