Nummer 5 van de digitale Nieuwsbrief van de BLWG, vol nieuws over mossen en korstmossen.

Zaterdag 7 februari Mossenwerkdag in Amersfoort

Tijdens deze werkdag gaan we eerst materiaal verzamelen in De Stompert (Soestduinen) en daarna naar NME-centrum De Schothorst in Amersfoort. Meer informatie, opgave en routebeschrijving...

Zaterdag 7 maart Mossenlezingendag in Zwolle

Lezingendag van de BLWG met het thema 'onderzoek en beheer'. Locatie: Dominicanenklooster in Zwolle. Aanvang: 10.30 uur. Naast lezingen is er een mossenquiz met leuke prijzen. In de gangen is een boekenkraam van Meijs Natuurboeken aanwezig met recent verschenen mossenboeken. Meer informatie...

Met de BLWG naar buiten...

 

Zondag 22 februari - Korstmossenexcursie Noordoostpolder
Korstmossenexcursie naar de Noordoostpolder met André Aptroot. We lopen minstens 7 kilometer IJsselmeerdijk waar nog nooit korstmossen bekeken zijn. Aan de uiteindjes bij de parkeerplaatsen in de buurt werden verspreid allerlei zeldzame soorten gevonden op graniet, waaronder een nieuwe soort voor Nederland. Aanvang 10:00 uur. We verzamelen met auto's bij het Schapenpad (169,0/523,6 - Kaart), 4 km ten Noorden van Urk aan de voet van de dijk). Daarna gaan we met minder auto's naar het andere uiteinde zodat we het niet dubbel hoeven lopen. | aanmelden...

Zaterdag 28 februari  - Mossen- en korstmossenexcursie Wolfheze
Mossen- en korstmossenexcursie naar de bossen bij Wolfheze met Klaas van Dort en Michel Zwarts. De oude eikenbossen bij Wolfheze zijn befaamd voor hun mossen en korstmossenflora. Ook zullen we hier bijzondere soorten op dood hout zien. Start: 10:15 uur aan de zuidzijde van station Wolfheze. | aanmelden...

Zaterdag 14 maart - Mossenexcursie bij Maarn 
Mossenexcursie naar Landgoed Maarsbergen met Jan Pelicaan. Start: 10:00 uur vanaf NS-Station Maarn. Van hieruit gaan we met de auto of fiets naar het dichtbijgelegen excursiedoel. Vandaar gaan we wandelen. We gaan o.a. 2 bijzondere levermossen zien nl. Barbilophozia attenuata en Odontoschisma denudatum. Dit is een afwisselend bos en heidegebied met veel soorten. Geschikt voor beginners. Graag vooraf aanmelden. | aanmelden...

Zaterdag 21 maart - Mossenexcursie Wooldse Veen
Mossenexcursie onder leiding van Louis-Jan van den Berg en Fred Bos naar het Wooldse Veen (km-hok 248/436) met diverse veenmossoorten en bijbehorende levermossen. Start: 10.00 uur, NS-station Winterswijk. Het terrein is erg nat, dus neem laarzen mee. | aanmelden...

Zaterdag 21 maart - Korstmossenexcursie Zuidelijke Flevoland  
Korstmossenexcursie onder leiding van André Aptroot en Henk Timmerman naar diverse locaties in Zuid-Flevoland. We beginnen om 10:00 uur bij het bruggetje in de Bosruiterweg door het Horsterwold, vlakbij boerderij Nauterna (159,0-482,4 - kaart in Google Maps). Opgave niet nodig, maar wel handig. Omdat we ook veel gewone soorten zullen vinden is de excursie heel geschikt voor beginners. | aanmelden...  

Stuifzanden groter door plaggen en boskap


Deze winter vinden op diverse plekken werkzaamheden plaats om stuifzanden te vergroten. Grootschalige werkzaamheden vinden plaatsen in de Loonse en Drunense Duinen (Natuurmonumenten), Otterlosche Zand en Oud-Reemsterzand (De Hoge Veluwe), en op het Rozendaalse Veld (gemeente Rheden).

 

De BLWG werkt met de Vlinderstichting en enkele andere soortbeschermende organisaties en terreinbeheerders samen aan een project om in ruim 20 stuifzanden en heideterreinen kleinschalig te plaggen. In veel heideterreinen liggen piepkleine stuifzandjes die de afgelopen decennia zijn dichtgegroeid en nu door vergrassing hun rijkdom aan o.a. korstmossen beginnen te verliezen. Door kleinschalig te plaggen en de plaglocaties vooraf zorgvuldig uit te kiezen komt op termijn weer nieuw leefgebied beschikbaar.

Mosmuren voor Artis

Enkele kale betonnen muren in Artis worden de komende weken behandeld met yoghurt, meststoffen en mosfragmenten om een mosbegroeiing te laten ontstaan. Nooit eerder werden grote betonoppervlakken (250 m2) voorzien van een moslaag. De techniek heeft zich op kleine schaal inmiddels bewezen en heet dan moss graffiti. De BLWG adviseerde de architect en aannemer over de uitvoering.

Verspreidingsatlas mossen en korstmossen


De verspreidingsatlas is het best bekeken deel van de website van de BLWG. Met foto's en verspreidingskaarten van ruim 1200 soorten wordt een schat aan informatie ontsloten.

 

De verspreidingsatlassen voor mossen en korstmossen zijn nu ook op een smartphone of pda te bekijken. Ga op je mobiel naar www.blwg.nl/mobiel.

De BLWG is de vereniging voor onderzoek en bescherming van mossen en korstmossen in Nederland. Meedoen kan onder meer bij 20 mossenwerkgroepen in Nederland.

Colofon - Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV. Kopij inzenden voor het volgende nummer kan naar sparrius@blwg.nl.

Lid worden van de BLWG - Voor slechts 20 euro (15 euro voor KNNV-leden) per jaar ontvangt u het mossentijdschrift Buxbaumiella. Lid worden.