Nummer 4 van de digitale Nieuwsbrief van de BLWG, vol nieuws over mossen en korstmossen.

Zelf onderzoek doen aan mossen op steen

Mossen zijn goede indicatoren, onder andere voor vochtigheid. Met het boekje Zelf onderzoek doen aan Mossen op Steen kom je er achter welke mossen bestand zijn tegen extreme droogte en hoe ze zich daartoe hebben aangepast. De onderzoekmethode maakt het mogelijk de vochtigheid van een steenoppervlak te bepalen aan de hand van de mossoorten die er op groeien. Het boekje is volledig in kleur uitgegeven en geeft uitleg over mossen, de onderzoeksmethode en bevat een zoekkaart om de twaalf meeste voorkomende soorten op naam te brengen. Lees verder over het boekje en plaats uw bestelling voor slechts € 4,95 per stuk!

Met de BLWG naar buiten…

 

Zaterdag 27 september - Mossenexcursie bij Nijkerk
Onder leiding van Jan Pellicaan gaan we naar een terreintje van het Waterschap Veluwe (kmhok 165-472) dat twee jaar geleden afgegraven is. Enkele van de in 2007 gevonden soorten op het terrein zijn Trematodon sp., Pleuridium acuminatum, Anthoceros caucasicus en vier soorten watervorkje. Start: NS-station Nijkerk om 10:00 uur. aanmelden…

Zaterdag 4 oktober - Korstmossenexcursie omgeving Lelystad
Deze excursie voert langs bijzondere korstmossenplekken rond Lelystad, waaronder dijken en laanbomen. In rap tempo worden vijf tot tien locaties bezocht onder leiding van Henk Timmerman (Korstmossenwerkgroep KNNV Lelystad) en Laurens Sparrius. Start: 10.00 uur westzijde NS station Lelystad (daarna per auto verder). aanmelden…

Zaterdag 11 oktober - Mossenexcursie West-Friesland I
Uit West-Friesland zijn nog weinig mossen bekend. Vandaag bezoeken we onder leiding van Niko Buiten een uurhok (19-16) in West-Friesland waaruit nog geen mossen bekend zijn. In Spanbroek en elders in het uurhok bezoeken we woonwijken, parkjes en begraafplaatsen om te zien welke mossen er groeien. De excursie is ook geschikt voor beginners. Neem eten, drinken, loepje, flora en eventueel iets tegen de regen mee. We verzamelen om 10:00 uur bij NS-station Obdam. Voor verdere inlichtingen: Niko Buiten (023-5403266/06-12645287). Deze excursie is de eerste van een trilogie in West-Friesland. aanmelden…

Zaterdag 11 oktober - Korstmossenexcursie Amersfoort
Onder leiding van Leo Spier maken we een vier uur durende korstmossenwandeling langs mooi begroeide laanbomen in Amersfoort. Speciaal aanbevolen voor beginners! Start: 10:00 uur bij station Amersfoort Schothorst. aanmelden…

Zaterdag 18 oktober - Mossenexcursie Stichtse Strand
Jan Pellicaan is de excursieleider van deze excursie naar het Stichtse Strand bij Huizen (149-479), waar onder andere soorten van kalkrijke plekken staan zoals Fissidens adianthoides en Ctenidium molluscum. Start: 10.00 uur bij het busstation aan het Gooierserf te Huizen. Ook is het mogelijk om naar het beginpunt te gaan, het P-terrein aan het einde van de Stichtse Weg (loopt parallel aan de A 27) we zijn daar dan om 10.30 uur. aanmelden…

Mossen en korstmossen gevoelig voor ammoniak

Dat mossen en vooral korstmossen een gevoelige indicator zijn voor stikstofdepositie laten onderzoekers van Alterra en De Radboud Universiteit zien in een onlangs verschenen Alterra-rapport. In veel natuurtypen, vooral heide, stuifzanden, venen zijn mossen en korstmossen snelle indicatoren voor vermesting. Dankzij het gezamenlijke korstmossenmeetnet van een aantal provincies kunnen de effecten van stikstof uit de landbouw sinds 1979 betrouwbaar in kaart gebracht worden.

Nieuwe korstmosparasiet in Nederland gevonden

Eind juli werd op de Hoge Veluwe een nieuwe korstmossoort, Microcalicium arenarium gevonden, een soort die nog geen Nederlandse naam heeft. André Aptroot en Laurens Sparrius vonden de soort op een zandstenen muur van een gebouw waar enkele maanden eerder het Spettermos (Blindia acuta) nieuw voor Nederland werd gevonden. Microcalicium arenarium is een parasiet op UV-mos (Psilolechia lucida). De soort is in het veld waarneembaar als kleine, grijze vlekken in het groengele UV-mos, waarmee de muur grotendeels bedekt is. De soort behoort tot de Schorssteeltjes, een soortgroep met gesteelde vruchtlichamen waarvan veel soorten zich moeilijk over grote afstanden kunnen verspreiden. In Europa komt de soort vooral in berggebieden en koude streken voor. Heel bijzonder dus!

Verspreidingsatlas op je mobiel

De verspreidingsatlassen voor mossen en korstmossen zijn nu ook op een smartphone of pda te bekijken. Ga op je mobiel naar www.blwg.nl/mobiel.

De BLWG is de vereniging voor onderzoek en bescherming van mossen en korstmossen in Nederland. Meedoen kan bij 20 mossenwerkgroepen in Nederland en tijdens excursies en landelijke dagen.

Colofon - Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV. Kopij inzenden voor het volgende nummer kan tot 15 oktober bij sparrius@blwg.nl.

Lid worden van de BLWG - Voor slechts 20 euro (15 euro voor KNNV-leden) per jaar ontvangt u het mossentijdschrift Buxbaumiella. Lid worden.