Nummer 3 van de digitale Nieuwsbrief van de BLWG, vol nieuws over mossen en korstmossen.

Mossenquiz: hoe bryo ben jij?

De BLWG heeft een mossenquiz op haar website gezet. De quiz heeft twintig vragen. Tien gaan over foto’s van soorten. De volgende tien vragen gaan over typisch (korst)mossenjargon. De quiz bevat tientallen vragen, dus je raakt nooit uitgequizzed!

 

Nieuwsgierig geworden? Speel de quiz zelf.

Met de BLWG naar buiten…

 

Zaterdag 14 juni  -   Korstmossenexcursie in het Wekeromse Zand
We bezoeken deze zandverstuiving onder leiding van Laurens Sparrius. Tijdens de excursie kijken we welke mossen en korstmossen in de loop van de successie verschijnen en welke beheermaatregelen genomen zijn om open zand én korstmossen te behouden. Verzamelen om 10:00 uur op de parkeerplaats aan de zuidoostelijke rand van het gebied. aanmelden...

De meeste mossenexcursie zijn in het voor- en najaar, vandaar het wat korte activiteitenprogramma voor de komende maanden.

Aandacht voor invasieve exoten

De BLWG en andere PGO's besteden dit jaar extra aandacht aan invasieve exoten: soorten die nog maar kort in Nederland voorkomen en schade aanrichten. Het meest bekende voorbeeld is Grijs kronkelsteeltje, die zich in 30 jaar inmiddels overal in het land heeft gevestigd en in heide en stuifzanden andere soorten verdrukt. Een soort die zich nog steeds uitbreidt is Gaaf kantmos (Lophocolea semiteres). We vragen waarnemers om extra alert te zijn op deze soort in de Zuid-Hollandse duinen, Drenthe en op de Veluwe. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Commissie voor Invasieve Exoten van het ministerie van LNV.

Workshop docententraining mossencursussen

Speciaal voor BLWG-leden die zelf (korst)mossencursussen organiseren, en voor regionale mossenwerkgroepen die het kennisniveau van hun leden willen vergroten, organiseert de BLWG in CNME Het Groene Wiel in Wageningen een workshop voor het vergroten van (korst)mossenkennis door middel van cursussen en maatwerk. Tijdens de workshop wordt ingegaan op formats voor (mini)cursussen voor beginners op basis van de door de BLWG gemaakte onderzoekspakketten. Hierbij krijgen deelnemers een Draaiboek Mossencursussen en diverse didactische tips. Daarnaast wisselen aanwezigen eigen ervaring uit over het vasthouden en verder opleiden van cursusdeelnemers, zodat ze zelfstandig mosseninventarisaties kunnen uitvoeren. Meer informatie kunt u krijgen bij Pieter Brouwer (pieter.brouwer@blwg.nl)

De BLWG is de vereniging voor onderzoek en bescherming van mossen en korstmossen in Nederland. Meedoen kan bij 20 mossenwerkgroepen in Nederland en tijdens excursies en landelijke dagen.

Colofon - Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief is een uitgave van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep. Kopij inzenden voor het maartnummer kan tot 1 augustus bij nieuwsbrief@blwg.nl.

Lid worden van de BLWG - Voor slechts 20 euro (15 euro voor KNNV-leden) per jaar ontvangt u het mossentijdschrift Buxbaumiella. Lid worden.