Nummer 1 van de digitale Nieuwsbrief van de BLWG, vol nieuws over mossen en korstmossen.

Atlas van de mosflora van Eindhoven verschenen

Onder leiding van Huub van Melick heeft de mossenwerkgroep van KNNV afdeling Eindhoven gedurende 25 jaar (periode 1980 - 2005) een inventarisatieproject uitgevoerd binnen een straal van ca. 18 kilometer vanuit het centrum van Eindhoven. Resultaat is een verspreidingsatlas waarin 377 soorten mossen worden beschreven. Het boek werd op 12 januari feestelijk gepresenteerd in het MEC Eindhoven. Meer informatie en bestellen bij KNNV afd. Eindhoven... Luister ook naar de reportage op de website van Vroege Vogels.

Waarnemingen doorgeven via telmee.nl

Met de lancering van de website telmee.nl hebben waarnemers een nieuwe mogelijkheid erbij gekregen om hun waarnemingen door te geven aan de landelijke databank mossen en korstmossen. De website telmee.nl is nu nog bedoeld voor losse waarnemingen: één of enkele soorten per locatie. Wie kilometerhokken inventariseert, kan waarnemingen het beste doorgeven met een Excel-bestand. De gegevens worden dan als één pakketje in de databank opgeslagen.
Bezoek telmee.nl

Met de BLWG naar buiten…

  Zaterdag 2 februari   -   BLWG Mossenwerkdag in Amersfoort
Werkdag voor beginners. 's Ochtends worden mossen verzameld tijdens een excursie. 's Middags worden de verzamelde mossen gedetermineerd onder de binoculair. We richten ons speciaal op het gebruik van de microscoop voor het controleren van algemene soorten die in het veld slecht herkenbaar zijn, waaronder haarmossen en klauwtjesmossen. Verder kijken we naar de geslachtskenmerken van mossen. De lichenologen kijken naar korstmossen binnen de bebouwde kom. Start: 10.00 uur bij het CNME De Schothorst, Schothorsterlaan te Amersfoort. Meer informatie. | aanmelden ›

  Zaterdag 23 februari   -   Mossenexcursie bij Boxtel
De mossenwerkgroep in Eindhoven gaat naar natuurgebied De Geelders tussen Boxtel en Schijndel. Dit is een oud, vochtig bos, dat thans deel uitmaakt van Het Groene Woud. We inventariseren een kilometerhok waarin nog niet eerder naar mossen is gezocht. Start: 10:00 uur NS-station Boxtel. Graag aanmelden bij Marleen Smulders (0499-390298). | aanmelden ›

  Zaterdag 1 maart   -   BLWG Lezingendag in Tilburg
Jaarlijkse lezingendag van de BLWG in het Brabants Natuurmuseum in Tilburg met diverse bijdragen over mossen en korstmossen, o.a. Geel schorpioenmos, macaronesische mossen en mossen in de heide. Tevens worden er natuurboeken verkocht o.a. door Meijs Publishers. De BLWG lezingendag is ook het moment om andere bryologen en lichenologen te ontmoeten. Meer informatie en het volledige programma.

  Vrijdag 2 tot en met maandag 5 mei   -   BLWG Voorjaarsweekend bij Roosendaal
BLWG Voorjaarsweekend in de omgeving van Roosendaal (westelijk Noord-Brabant). We overnachten op een camping in Oud-Gastel. Meer informatie...

Meer oude nummers Buxbaumiella online

Oude nummers van het BLWG-ledentijdschrift Buxbaumiella die niet meer gedrukt op voorraad zijn, zijn gratis via de website beschikbaar. Op de website stonden al de nummers 1 tot en met 15. Daar zijn nu de nummers 47 tot 62 bij gekomen.

Dit is één van de initiatieven om meer informatie over mossen via internet te ontsluiten. Belangrijkste speerpunt is de Online verspreidingsatlas mossen.
 

Twee nieuwe Duitse mossenboeken

Vele jaren werk heeft het gekost, maar nu hebben Duitse collega's een driedelige verspreidingsatlas van de mossen uitgegeven. Ook nieuw is een fotogids met epifytische mossen van VDI.
De BLWG is de vereniging voor onderzoek en bescherming van mossen en korstmossen in Nederland. Meedoen kan bij 20 mossenwerkgroepen in Nederland en tijdens excursies en landelijke dagen.

Colofon -
Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief is een uitgave van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep. Kopij inzenden voor het maartnummer kan tot 1 maart bij nieuwsbrief@blwg.nl.

Lid worden van de BLWG - Voor slechts 20 euro (15 euro voor KNNV-leden) per jaar ontvangt u het mossentijdschrift Buxbaumiella. Lid worden.