algemeen   mossen   korstmossen

Links naar websites over mossen

Algemeen

Mossen (Wikipedia)
Bryophyte Ecology: The Book (over de levenswijze van mossen, wetenschappelijk)
Verbreitungsatlas der Moose Deutschlands
Atlas van bedreigde mossen in Spanje
Bildatlas der Moose Deutschlands

Organisaties

International Association of Bryologists
Nordic Bryological Society
Lindbergia
British Bryological Society
Bryologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa (BLAM)
The Bryologist
American Bryological and Lichenological Society
Werkgroep voor Bryologie en Lichenologie (België)
(Vlaams) Limburgse Bryologische en Lichenologische Werkgroep
Mossen in Catalonië
Atlas van Zwitserse Mossen
Deense mossenwerkgroep Bryologkredsen
European Committee for Conservation of Bryophytes
Europese checklist en Rode Lijst van mossen 2020
Checklist of the Bryophytes of Italy 2020

Mostuinieren

Moss Grower's Handbook (pdf)
(tip: zoek ook met Google naar "moss gardening" of "mossen + tuinieren")

Verspreidingsgegevens

Mosatlas van Duitsland
British Bryological Society (resources -> downloads)
Natuurhistorisch Museum Oslo

Bryologen

Nobert Stapper's website met microscoopfoto's
Mossensite van Andrew Spink met foto's en determinatiesleutels van Nederlandse soorten
Begraafplaatsen in Nederland (download voor Google Earth)

Soorten

Species Finder - British Bryological Society
Grimmias of the World (Henk Greven †)
Sphagnum (Eva M. Temsch)
The Norwegian Sphagna: a color guide (klik op fulltext)

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) is in 1946 opgericht als werkgroep van de KNNV, de vereniging voor veldbiologie. De BLWG vormt het bindend element voor alle mensen in Nederland met interesse voor mossen en korstmossen, van beginnende amateurs tot vakmensen.