BLWG Lezingendag 23 februari - Tilburg
 
Deze jaarlijkse ontmoetingsdag voor bryologen en lichenologen is op zaterdag 23 februari in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg, www.natuurmuseum.nl. Het museum ligt schuin rechts tegenover NS-station Tilburg en het busstation. U kunt in de directe omgeving betaald parkeren.
 
Programma
 
10.15 uur
Ontvangst met koffie en thee
 
10.45 uur
Opening
Henk Siebel, voorzitter BLWG
 
10.50 uur
De nieuwe Rode Lijst mossen
Rienk-Jan Bijlsma & Henk Siebel
 
11.15 uur
Bryomechanica: mechanische eigenschappen van mosstengels
Heinjo During, Annika Jägerbrand & Betty Verduyn, Universiteit Utrecht
 
11.40 uur
Nieuws over de projecten van de BLWG
Laurens Sparrius
 
12.00 uur
Lunchpauze met om 13.00 uur de algemene ledenvergadering. Voor koffie en thee wordt gezorgd
 
13.40 uur
Is het huidige beheer in korstmosrijke duinen en stuifzanden duurzaam?
Rita Ketner-Oostra
 
14.05 uur
Dominantie van Grijs kronkelsteeltje in duinen en stuifzanden op de lange termijn
Laurens Sparrius
 
14.25 uur
Pauze met koffie en thee, verkoop nieuwe en tweedehands boeken
 
14.50 uur
‘Poor rich fen mosses’: atmospheric N-deposition and P-eutrophication in base-rich fens
Annemieke Kooijman, Universiteit van Amsterdam, IBED
 
15.15 uur
Resultaten van het barcodeproject van de Nederlandse mossen
Michael Stech, Naturalis Biodiversity Center, Nationaal Herbarium Nederland
 
15.40 uur
Impressie van het zomerkamp 2012 in Cornwall
Margriet Bekking
 
16.00 uur
Sluiting
 
Boeken
Het is mogelijk om tijdens de lezingendag BLWG-uitgaven aan te schaffen.
 

Activiteitenprogramma voorjaar 2013
 
Meer informatie over onderstaande activiteiten en aanmelding kunt u vinden op www.blwg.nl onder Agenda.
 
Zaterdag 16 februari - Korstmossenexcursie IJsselvallei
Onder leiding van Andre Aptroot gaan we de kerk van Vorchten (10 km ten zuiden van Zwolle) bekijken. Dit is een van de oudste romaanse kerken van Nederland, waarop veel interessants te vinden moet zijn. Daarna wordt het landgoed Cannenburgh bij Vaassen bekeken, waar al veel zeldzame soorten zijn opgedoken bij een eerder bezoek. De dag wordt afgesloten met een lichenologische verrassing! Start: 11.00 uur bij de kerk van Vorchten.
 
Zaterdag 9 maart - Korstmossenexcursie Kootwijkerzand
Korstmossenexcursie naar het Kootwijkerzand onder leiding van Laurens Sparrius. Tijdens de excursie maken we een tiental opnamen voor het NEM-meetnet Korstmossen. Start: 10.30 uur aan het einde van de Houtzagersweg in Kootwijk.
 
Zaterdag 30 maart - Mossenexcursie A'damse Waterleidingduinen
Niko Buiten kent de Amsterdamse Waterleidingduinen als geen ander. Hij neemt u mee op zoek naar bijzondere en zeldzame mossen van de kalkrijke duinen, zoals Pluimstaartmos, Kalksmaltandmos, Duintrapmos en Gewoon draadmos. In het stromende water is ondermeer Gewoon Bronmos te vinden. Heel bijzondere vondsten zijn in dit gebied altijd mogelijk. Start: 10.00 uur. Verzamelen bij de ingang Panneland (Vogelenzangseduinweg 2), bij het informatiebord. Per bus bereikbaar met lijn 90, halte Bekslaan.
 

Bestel de Veldgids korstmossen van duin, heide en stuifzand
 
In 2011 gaf de BLWG een nieuwe veldgids over grondbewonende korstmossen uit. In de gids komen alle rendiermossen, bekermossen en leermossen aan bod, aangevuld met 18 andere goed-herkenbare grondbewonende soorten. Deze gids is onmisbaar voor iedereen die geïnteresseerd in korstmossen, maar ook voor hen die beroepshalve vegetatieopnamen maken.
 
Bestel de veldgids en andere uitgaven gemakkelijk via www.blwg.nl/winkel. Met de aanschaf van BLWG-publicaties wordt u niet alleen een stukje wijzer, maar steunt u ook de vereniging.
 

Meer nieuws in ons ledenblad Buxbaumiella
 
Binnenkort verschijnt het ledenblad Buxbaumiella met nog meer wetenswaardigheden en achtergronden over mossen en korstmossen. Wilt u Buxbaumiella ontvangen? Meld u dan aan als lid of begunstiger lid of begunstiger voor 25 euro per jaar.
 

Verspreidingsatlas.nl breidt uit met planten
 
De levende atlas www.verspreidingsatlas.nl is een initiatief van de BLWG, waaraan de afgelopen jaren steeds meer soortgroepen zijn toegevoegd. Dankzij een koppeling met de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) zijn de verspreidingskaarten altijd actueel. In december heeft FLORON zich aangesloten. In de loop van februari wordt de website uitgebreid met planten. Houdt de site dus goed in de gaten!
 
De BLWG is de vereniging voor onderzoek en bescherming van mossen en korstmossen in Nederland. Meedoen kan onder meer bij 20 mossenwerkgroepen in Nederland.

Colofon - Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV.

Lid worden van de BLWG - Voor slechts 25 euro (20 euro voor KNNV-leden) per jaar ontvangt u het mossentijdschrift Buxbaumiella. Lid worden.

Powered by YMLP.com