BLWG Lezingendag 25 februari - Zwolle
 
Deze jaarlijkse ontmoetingsdag voor bryologen en lichenologen is op zaterdag 25 februari in het Dominicanenklooster Zwolle, Assendorperstraat 29 8012 DE Zwolle, www.kloosterzwolle.nl. Het museum ligt op tien minuten lopen van het NS-station.
 
Programma
 
10.30 uur
Ontvangst met koffie en thee
 
10.45 uur
Opening
Henk Siebel, voorzitter BLWG
 
10.50 uur
De nieuwe Rode Lijst korstmossen
Kok van Herk
 
11.15 uur
Diasporenvoorraad van mossen in bossen van de IJsselmeerpolders
Arjen de Groot & Heinjo During, Universiteit Utrecht
 
11.40 uur
Projecten van de BLWG: Rode Lijst, Verspreidingsatlas , Veldgids, Meetnet
Laurens Sparrius
 
12.00 uur
Uitreiking van de Prof. J.J. Barkmanprijs 2012
 
12.20 uur
Lunchpauze met om 13.20 de algemene ledenvergadering. Voor koffie en thee wordt gezorgd
 
14.00 uur
Korstmossen op levende bladeren
André Aptroot
 
14.25 uur
Oud nieuws uit Maastricht: het herbarium van Franquinet
Eddy Weeda
 
14.45 uur
Pauze met koffie en thee, verkoop nieuwe en tweedehands boeken
 
15.15 uur
Moleculair onderzoek aan Racomitrium in arctische gebieden
Michael Stech
 
15.40 uur
Lang leve het Eendagsmos!
Rienk-Jan Bijlsma
 
16.00 uur
Sluiting
 
Boeken
Het is mogelijk om tijdens de lezingendag BLWG-uitgaven aan te schaffen.
 

Activiteitenprogramma voorjaar 2012
 
Dit jaar organiseert de BLWG een aantal excursies met het thema "Stads(korst)mossen" in verschillende steden en dorpen in het land.
Zaterdag 3 maart - Meetnetexcursie korstmossen Utrechtse Heuvelrug
In 2012 wordt gestart met een nieuw korstmossenmeetnet in duinen en heide. Daarom wordt een aantal meetnetexcursies georganiseerd zodat deelnemers kennis kunnen maken met de methodiek. We brengen een kort bezoek aan een aantal plekken op de Utrechtse Heuvelrug. Tijdens een bezoek worden meetpunten gekozen en korstmossen geteld. Alle te meten soorten staan in de nieuwe Veldgids korstmossen van duin, heide en stuifzand. Enige soortenkennis van de Cladonia's strekt tot aanbeveling. Verzamelen: 10.00 uur op NS-station Soest-Zuid. Aanmelden verplicht. | aanmelden >
 
Zaterdag 3 maart - Mossenexcursie Westhoffbos (Spaarndam)
Onder leiding van Ben Kruijsen gaan we op zoek naar bijzondere mossen in het Westhoffbos, een jong bos op kleigrond nabij Spaarndam (no van Haarlem). Dit vochtige loofbos herbergt een rijke mosflora, waaronder soorten als Neckera complanata en Zygodon conoideus. Ben heeft er over gepubliceerd in Buxbaumiella. Start: 13.00 uur, verzamelen op de zuidelijke parkeerplaats van het bos. | aanmelden >
 
Zaterdag 10 maart - Thema-excursie: Korstmossen in Lelystad
Thema-excursie: Dit jaar worden in het hele land diverse excursies gehouden met als thema 'Mossen en korstmossen in de stad'. De aftrap wordt gegeven met deze korstmossen-excursie in Lelystad en een mossen-excursie in Rhenen (zie hieronder). Ook in een van de jongste steden van Nederland zijn op laanbomen al bij een korte wandeling ruim 30 soorten te vinden. Deze excursie is speciaal bedoeld voor beginners en mensen die wat meer kennis over epifyten willen opdoen. Start: 12.00 uur, voor de oostelijke ingang (hoofdingang) van het station. Duur: ongeveer 2 uur. | aanmelden >
 
Zaterdag 10 maart - Thema-excursie: Mossen in Rhenen.
Onder leiding van Jan Pellicaan worden de mossen in de stad Rhenen bekeken. We maken een rondje langs bomen, oude muren, ruderale plekken en wellicht ook de waterkant van de Rijn. Speciaal geschikt voor beginners. Aanmelden verplicht. Start: 10.30 uur. Verzamelen: parkeerplaats voor het station Rhenen. | aanmelden >
 
Zaterdag 17 maart - Excursie meetnet korstmossen AWD
In 2012 wordt gestart met een nieuw korstmossenmeetnet in duinen en heide. Daarom wordt een aantal meetnetexcursies georganiseerd zodat deelnemers kennis kunnen maken met de methodiek. We brengen een kort bezoek aan een aantal plekken in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Tijdens een bezoek worden meetpunten gekozen en korstmossen geteld. Alle te meten soorten staan in de nieuwe Veldgids korstmossen van duin, heide en stuifzand. Enige soortenkennis van de Cladonia's strekt tot aanbeveling. Verzamelen: 10.00 uur op NS-station Heemstede-Aerdenhout. | aanmelden >
 
Zaterdag 24 maart - BLWG Fotoworkshop
Fotoworkshop voor iedereen die beter mossen en korstmossen wil leren fotograferen. Tijdens deze fotodag zullen we het fotograferen van mossen en korstmossen in de praktijk brengen zoals onlangs in Buxbaumiella onder de aandacht is gebracht. Je leert deze dag om het maximale resultaat met je camera te behalen. Je kunt in de ochtend zelf aan de slag om een aantal leuke mossen te fotograferen en hierbij zien en leren van anderen. Zo zal er een demonstratie zijn van focus-stacken o.a. met een compactcamera en gaan we in de middag naar binnen om te oefenen op meegenomen materiaal en om ons te verwonderen achter de computer over de fantastische resultaten. Neem naast je camera en eventuele hulpmiddelen dus ook je laptop mee als je die hebt. Start 10:00 uur bij groeve Kwintelooijen op de parkeerplaats aan de Oude Veensegrindweg in Rhenen. 's Middags om 13:30 uur gaan we binnen verder in het Groene Wiel in Wageningen (Hendrikweg 14B). Opgave gewenst. | aanmelden >
 
Zaterdag 24 maart - Mossenexcursie Harderbos (Flevoland)
Onder leiding van Jan Pellicaan wordt een van de altijd veelbelovende loofbossen van Flevoland op mossen onderzocht: het Harderbos. Start: 10.00 uur. Verzamelen op de parkeerplaats aan de Karekietweg, dit is de 1e parkeerplaats vanaf Zeewolde, tegenover de Kievitslanden. | aanmelden >
 
Zaterdag 31 maart - Mossenexcursie omgeving Hardenberg
Onder leiding van Rudi Zielman gaan we een wit hok rond het dorp Bruchterveld, ten zuiden van Hardenberg, op mossen onderzoeken. Er zijn van dit uurhok 21 soorten bekend, en de vraag is of in dit ontginningslandschap toch meer dan 70 soorten kunnen worden gevonden. We verplaatsen waarschijnlijk 1 keer met de auto. Start: 10.30 uur, hoek Geert Arendsweg en Broekdijk in Bruchterveld. Deelnemers kunnen eventueel worden opgehaald vanaf station Hardenberg. | aanmelden >
 
Zaterdag 14 april - Korstmossenexcursie Zevenbergschen Hoek
Onder leiding van Andre Aptroot gaan we het atlasblok rond Zevenbergschen Hoek (ten noordwesten van Breda) op korstmossen inventariseren. Het is wat de lichenen betreft nu nog een vrij leeg blok. Dit gebied kan verrassingen opleveren, want in de buurt is bijvoorbeeld onlangs nog Anaptychia ciliaris gevonden. Als de oogst tegenvalt gaat het misschien richting de begraafplaats van Raamsdonk, waar de bijzondere Lecanora garovaglii is gevonden. Start: 11.00 uur. Verzamelen bij de kerk in Zevenbergschen Hoek.
 
Zaterdag 21 april - Mossenexcursie omgeving Oldenzaal
Onder leiding van Rudi Zielman wordt in de mooie omgeving van het Roderveld nabij Rossum (ten noorden van Oldenzaal) naar mossen gezocht. Dit natte heidegebied is door goed beheer alleen nog maar rijker geworden. Het is al eens door de BLWG bezocht, en de vraag is nu of we door de magische grens van 140 soorten kunnen breken. Waterdicht schoeisel noodzakelijk! Start: 10.00 uur op parkeerplaats van havezathe Het Everloo bij Rossum. Deelnemers kunnen eventueel worden opgehaald vanaf station Oldenzaal.
 
Vrijdag 27 april t/m maandag 30 april - Voorjaarsweekend: Noordoost-Veluwe
In het weekend van Koninginnedag (het is ook Meivakantie) bezoeken we de mooiste gebieden van de noordoost-Veluwe en de aansluitende IJsselvallei. Voor de bryologen zijn de beken, sprengen, leemkuilen en 'hangende veentjes' het meest interessant. De lichenologen krijgen bijzondere soorten te zien in de oude malebossen en heide- en stuifzandgebieden en op soms zeer epifytenrijke laanbomen. De BLWG is hier al eerder geweest (1964, 1973, 1982, 1990), maar er zijn nog altijd plekken die niet of nauwelijks zijn bezocht. We verblijven op camping De Veluwse Wagen bij Emst, enige km van Epe. Wie niet wil kamperen, kan een caravan of een pensionkamer huren op het terrein. Je dient daarvoor zelf te reserveren. Reserveren van kampeerplaats wordt aangeraden. Excursies starten op zaterdag, zondag en maandag om 09.00 uur vanaf het parkeerterrein van de camping. Ook mensen die niet op de camping verblijven zijn bij alle excursies uiteraard welkom. Kijk eind maart op www.blwg.nl voor meer informatie en wijze van aanmelden.
 

Bestel de Veldgids korstmossen van duin, heide en stuifzand
 
In 2011 gaf de BLWG een nieuwe veldgids over grondbewonende korstmossen uit. In de gids komen alle rendiermossen, bekermossen en leermossen aan bod, aangevuld met 18 andere goed-herkenbare grondbewonende soorten. Deze gids is onmisbaar voor iedereen die geĂ¯nteresseerd in korstmossen, maar ook voor hen die beroepshalve vegetatieopnamen maken. Inmiddels is bijna de helft van de oplage verkocht.
 
Bestel de veldgids en andere uitgaven gemakkelijk via www.blwg.nl/winkel. Met de aanschaf van BLWG-publicaties wordt u niet alleen een stukje wijzer, maar steunt u ook de vereniging.
 

Meer nieuws in ons ledenblad Buxbaumiella
 
Binnenkort verschijnt het ledenblad Buxbaumiella met nog meer wetenswaardigheden en achtergronden over mossen en korstmossen. Wilt u Buxbaumiella ontvangen? Meld u dan aan als lid of begunstiger lid of begunstiger voor 25 euro per jaar.
 
De BLWG is de vereniging voor onderzoek en bescherming van mossen en korstmossen in Nederland. Meedoen kan onder meer bij 20 mossenwerkgroepen in Nederland.

Colofon - Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV.

Lid worden van de BLWG - Voor slechts 25 euro (20 euro voor KNNV-leden) per jaar ontvangt u het mossentijdschrift Buxbaumiella. Lid worden.

Powered by YMLP.com