Buxbaumiella 39

< vorige April 1996 volgende >

Inhoud
3-3

Het zomerkamp 1990 in Evolène, Zwitserland, bryologisch verslag
G.J. Harmsen, H.C. Greven & H.N. Siebel
4-18

Locaties in dit artikel: Zwitserland, Alpen, Val d’Hérence (atlasblok: -)
Het zomerkamp 1994 in Karinthië, bryologisch verslag
K.W. van Dort, H.C. Greven & W.J.D. Loode
19-39

Locaties in dit artikel: Oostenrijk, Alpen, Karinthië (atlasblok: -)
Verdere informatie over het "mysterieuze" mos
B.O. van Zanten
40-40

Lichenen van de voorjaarsexcursie 1995 naar Bramsche, Niedersachsen
A. Aptroot & A.M. Brand
41-46

De lichenologische najaarsexcursie van 1995 naar Ameland (prov. Friesland)
P.P.G. van den Boom & A. Aptroot
47-52

Grimmia Hedw. (Grimmiaceae, Musci) in Europe
H.C. Greven
53-53

Beschermende maatregelen voor Stereocaulon condensatum Hoffm. door Nederlandse Spoorwegen
R. Oudega & J.L. Spier
54-54

Naarden-Vesting vanaf het ijs gezien
A. Aptroot, C.M. van Herk & J.L. Spier
55-57

Aanwijzingen voor het publiceren van nieuwe indigenen
G.M. Dirkse, H.M.H. van Melick & A. Touw
58-58

Lecidea variegatula Nyl., een nieuw licheen voor Nederland
A.M. Brand & J.L. Spier
59-59

Aanwijzingen voor auteurs
60-60

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina