Buxbaumiella 30

< vorige April 1993 volgende >

Voorwoord
M.J.H. Kortselius
3-3

Terrestrische lichenen in de duinen
A.M. Brand
4-10

Nieuwe inzichten in de taxonomie en herkomst van het mysterieuze mos
B.O. van Zanten
11-19

Eendagsexcursie naar Vilsteren, 3 oktober 1992
P. Bremer
20-22

Locaties in dit artikel: Landgoed Vilsteren, omgeving Internaat (atlasblok: 22-51) - Landgoed Vilsteren, zandwinplas (atlasblok: 22-51) - Oude Vechtarm met aangrenzend loofbos (atlasblok: 22-51)
Bryologische impressies uit Estland
J. Koopman & K. Meijer
23-28

Oproep aan een ieder (actie voor mossenstudie Estland)
J. Koopman & K. Meijer
29-30

Mossen rond Orvelte over een tijdsspanne van 45.000 jaar
R.T.J. Cappers & B.O. van Zanten
31-36

Locaties in dit artikel: Orvelte, bij het Oranjekanaal (atlasblok: 17-25) - Orvelte, Orvelter Zand (atlasblok: 17-25)
Samenvattingen van de (15e) Bryologische en lichenologische studiedag 1992
37-57

Oecologie van bult-slenksystemen op Iers hoogveen
P. van der Molen
38-42

Een model voor mossen met tubers
H.J. During
43-44

Beschouwingen over de indentiteit en herkomst van Racopilum chilense
B.O. van Zanten
45-49

Onderzoek aan Monocleaceae en Lejeuneaceae in het kader van de Flora Neotropica
S.R. Gradstein
50-53

Korstmossen in de tropen
A. Aptroot
54-55

Korstmossen en mossen op Deception Island
W.O. van der Knaap
55-57

André Aptroot gepromoveerd
H.J.M. Sipman
58-60

Inhoud
60-60

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina