Buxbaumiella 3

< vorige Mei 1973 volgende >

Voorwoord en inhoud
H.J. During
3-3

Verslag van de najaarsexcursie naar Diepenveen - Markelo (16 en 17 sept. 1972). (met rectificatie in 04:91)
J.A. Hoekstra & H.C. Greven
4-20

Locaties in dit artikel: Deventer, landgoed Het Steenbrugge (atlasblok: 27-56) - Deventer, landgoed Nieuw-Rande (atlasblok: 27-56) - Deventer, landgoed Nieuw-Rande, eiland (atlasblok: 27-56) - Deventer, landgoed Nieuw-Rande, uiterwaardbosjes (atlasblok: 27-56) - Deventer, Randerwaarden, IJsseldijk (atlasblok: 27-55) - Elsenerveld, De Hocht, leemkuilen (atlasblok: 28-53) - Elsenerveld, nieuwgegraven leemkuil (atlasblok: 28-53) - Holterberg, Diepe Hel (atlasblok: 28-41) - Holterberg, Sasbrinkven (atlasblok: 28-42) - Holterberg, Sprengenberg (atlasblok: 28-41) - Holterberg, Wolfsslenk (atlasblok: 28-42) - West-Elsen en Elsenerveen (atlasblok: 28-53)
De lichenen (Diepenveen - Markelo, 1972)
H.J.M. Sipman & A.M. Brand
21-25

Verslag van het mossenweekend in "De Vechtstroom" tussen Dalfsen en Ommen. (15-16.4.1972)
Ph. Sollman
26-29

Locaties in dit artikel: Lemele, Archemerberg, N-hellingen en ravijnen (atlasblok: 28-11) - Ommen, De Stekkenkamp (atlasblok: 22-52) - Ommen, Vilsteren, beukenbos, muurtjes, boswallen (atlasblok: 22-51)
Uittreksel notulen ALV 1972 en 1973; Lindbergia-nieuws
30-32

Personalia. Ter nagedachtenis aan mevr. P.C. Koopman
S. Groenhuijzen
33-33

Personalia. Ger Harmsen hoogleraar. Koos Landwehr onderscheiden
34-34

Locaties in dit artikel: Beek bij Nijmegen, Duivelsberg (atlasblok: 40-53)
Korte mededelingen. Correctie excursieverslag Nijmegen e.o. (Buxbaumia 22(1/2) 1968)
34-34

Korte mededelingen. Aanvullingen excursieverslagen Buxbaumiella 2
35-35

Locaties in dit artikel: Bergen, De Hamert, Pikmeeuwenwater (atlasblok: 52-26) - Nes, Zwanewaterduinen en om Oude kooi (atlasblok: 01-48)
Boekbespreking
35-35

Literatuur
36-36

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina