Buxbaumiella 2

< vorige Augustus 1972 volgende >

Voorwoord en inhoud
H.J. During
3-3

Locaties in dit artikel: Zuidlaardermeer, Oeverlanden (atlasblok: 12-15)
Verslag van de najaarsexcursie 1970 naar Noord-Drente
B.O. van Zanten & H.J. During
4-12

Locaties in dit artikel: Bunnerveen, NO-deel-reservaat (atlasblok: 12-12) - Bunnerveen, ZO-deel-reservaat (atlasblok: 12-12) - Oudemolen, bos bij de Dennekolk (atlasblok: 12-34) - Zeegse, N-vennetje tOv Zeegserbos (atlasblok: 12-35) - Zeegse, Z-vennetje tOv Zeegserbos (atlasblok: 12-34) - Zeegserdiepje bij Zeegse, elzenbroekbosje (atlasblok: 12-24) - Zeegserdiepje bij Zeegse, weilanden (atlasblok: 12-24) - Zeegserduinen bij Zeegse (atlasblok: 12-25) - Zeegserduinen, bosrand (atlasblok: 12-25) - Zeegserduinen, vennetje tNv Zd (atlasblok: 12-25) - Zeijen, hunebed (atlasblok: 12-33) - Zeijerstrubben, Zeijen-Peest (atlasblok: 12-33)
Enige vegetatie-opnamen in de oeverbegroeiing van het Zuidlaardermeer. (met 2 pagina’s los toegevoegde opnametabel)
G.M. Dirkse, A.J. den Held, J.C. Smittenberg & G. van Wirdum
13-18

De bryologische voorjaarsexcursie naar Ameland (30.4.1971 t/m 2.5.1971). (aanvulling in 03:35)
Ph. Sollman
19-37

Locaties in dit artikel: Ballum, heitje om het Jan Roepe-pad (atlasblok: 01-47) - Ballum, Iepen (atlasblok: 01-48) - Ballum, kreek tNOv de kooi (atlasblok: 01-47) - Buren, greppels bij Eendenkooi tOv Buren (atlasblok: 02-42) - Buren, Kooibos tOv Buren (atlasblok: 02-42) - Buren, Kooiduinen, duinen tNv de Eendenkooi (atlasblok: 02-41/42) - Buren, Kooipollen en kwelder bij Kooiduinen (atlasblok: 02-41) - Buren, schapenweide bij Eendenkooi tOv Buren (atlasblok: 02-41/42) - Buren, valleien tNv de Eendenkooi (atlasblok: 02-41/42) - Hollum, afgesnoerde strandvlakte bij Paal 4 (atlasblok: 01-47) - Hollum, binnenduinrand (atlasblok: 01-47) - Hollum, dennenbos bij vuurtoren (atlasblok: 01-47) - Hollum, duinen bij vuurtoren (atlasblok: 01-47) - Hollum, Iepen (atlasblok: 01-47) - Nes, achter het kerkhof, greppel in weide (atlasblok: 02-41) - Nes, dennenbos aan Badweg, Nesserbosch (atlasblok: 02-41) - Nes, duinen tussen de twee dennenplantages (atlasblok: 02-41) - Nes, greppel langs kwekerij (atlasblok: 01-48) - Nes, Iepen (atlasblok: 02-41) - Nes, Protestantse kerkhof (atlasblok: 02-41) - Nes, Zwanewaterduinen en om Oude kooi (atlasblok: 01-48) - Nes-Ballum, Kooibos bij Kooihuis, als Kooikersplaats Nes-Hollum (atlasblok: 01-48) - Nes-Ballum, rand van plasje (atlasblok: 01-48) - Oerd, bij paal 21, Rietpluimen (atlasblok: 02-42)
Ameland - de excursie lichenologisch (1971)
A.M. Brand & H.J.M. Sipman
38-45

De najaarsexcursie 1971 naar Midden-Limburg. (aanvulling in 03:35)
W.D. Margadant & H.J. During
46-61

Locaties in dit artikel: Arcen en Velden, bos bij Ravenvennen (atlasblok: 52-47) - Arcen en Velden, Ravenvennen (atlasblok: 52-47) - Arcen, Maasoever (atlasblok: 52-36) - Bergen, Bergerheide, (atlasblok: 46-55) - Bergen, boerderij bij Geldernsch kanaal (atlasblok: 52-27) - Bergen, bos langs Geldernsch kanaal (atlasblok: 52-26/27) - Bergen, De Hamert, Pikmeeuwenwater (atlasblok: 52-26) - Bergen, eikenhakhout bij Geldernsch kanaal (atlasblok: 52-26/27) - Broekhuizen, Broekhuizerbroek (atlasblok: 52-36) - Broekhuizen, Maasoever bij veerpont (atlasblok: 52-36)
De korstmossen (Midden-Limburg, 1971)
H.J.M. Sipman & A.M. Brand
62-64

Ledenlijst per 25 juli 1972
65-71

Bestuursmededelingen
70-70

Literatuur
71-71

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina