Buxbaumiella 16

< vorige December 1984 volgende >

Redactioneel
P. Bremer
3-5

Lijst van verschenen literatuur betreffende de lichenen in de periode 1971-1983
P. Bremer
5-6

Geschiedenis van de lichenologie in Nederland
H.F. van Dobben
7-10

Het korstmossenonderzoek in Drenthe
A.C.J. Dijkstra
11-14

Epifyten in de provincie Utrecht 1979-1984
W.O. van der Knaap
15-17

Herkolonisatie van Zuid-West Nederland door epifytische lichenen bij dalende SO2 concentraties
A.J. de Bakker
18-23

De lichenen van de Blocq van Kuffeler (Zuidelijk Flevoland)
H.J.M. Sipman
24-26

Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et Hawksw. nieuw voor de IJsselmeerpolders
A.C.J. Dijkstra
27-29

Lichenen in het Lauwerszeegebied
A. Aptroot & H. Kloen
30-35

De epifytische korstmosflora van de Noordoostpolder en O.-Flevoland
P. Bremer
36-45

De lichenologische najaarsexcursie 1982 naar de Veluwe
H.J.M. Sipman
46-51

Lichenen van Eindhoven en omgeving
P.P.G. van den Boom
52-59

Inhoudsopgave
60-60

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina