Buxbaumiella 15

< vorige April 1984 volgende >

Voorwoord
P. Bremer
3-3

De bryologische najaarsexcursie van 1981 naar de Veermansplaat en de Hompelvoet
P.A. Slim & G. M. Dirkse
4-15

Locaties in dit artikel: Hompelvoet (atlasblok: 42-17/18) - Veermansplaat (atlasblok: 42-28)
De bryologische najaarsexcursie 1982 naar Friesland
H.J. During & B.F. van Tooren
16-25

Locaties in dit artikel: Beetsterzwaag, bos bij Lauswolt (atlasblok: 11-35) - Eernewoude, schuurdak en betonschoeiing (atlasblok: 11-13) - Grouw-Irnsum, knotwilgen langs weg (atlasblok: 11-21/31) - Irnsum-Akkrum, iepen langs weg (atlasblok: 11-21/31) - Landgoed De Eese bij Willemsoord (atlasblok: 16-35) - Lippenhuisterheide tZv Beetsterzwaag (atlasblok: 11-35) - Nijega, slootkant (atlasblok: 11-14) - NO-oever van de Leijen tZOv Oostermeer (atlasblok: 06-55) - Oostermeer-Witveen, houtwal langs Maleweg (atlasblok: 06-55) - Oude Venen tNOv Eernewoude (atlasblok: 11-13) - Oude Venen tNWv Eernewoude (atlasblok: 11-13) - Princenhof, tZOv Eernewoude (atlasblok: 11-13) - Rottevalle, sloot bij De Leijen (atlasblok: 11-15) - Steggerda, Lindevallei (atlasblok: 11-25) - Ureterp, heide (atlasblok: 11-26) - Wijnjeterp, bos bij W (atlasblok: 11-36) - Wijnjeterperschar bij Beetsterzwaag (atlasblok: 11-36)
Eendagsexcursie Zaltbommel 27 maart 1982
H.M.H. van Melick
26-29

Locaties in dit artikel: Hurwenen, krib langs Waal (atlasblok: 39-53) - Hurwenen, muurtje bij steenfabriek (atlasblok: 39-53) - Hurwenen, uiterwaarden bij steenfabriek (atlasblok: 39-53) - Neerijnen, omgeving kasteel (atlasblok: 39-52) - Waardenburg, grienden; deel Rijswaard (atlasblok: 39-52) - Waardenburg, talud weg over Waal; Rijswaard (atlasblok: 39-52) - Waardenburg, zomerkade Waal; Rijswaard (atlasblok: 39-52)
De bryologische voorjaarsexcursie naar Egmond aan de Hoef (1982)
R.J. Bijlsma & G.M. Dirkse
30-48

Locaties in dit artikel: De Hulk tZWv Hoorn, iepen langs weg (atlasblok: 19-26) - De Putten tNv Camperduin (atlasblok: 14-51) - De Wielen aan Wieringermeerdijk, Wieringermeer (atlasblok: 14-27) - Duin en Kruidberg tWv Santpoort (atlasblok: 25-21) - Edam, grachtkant (atlasblok: 19-57) - Edam-Volendam, IJsselmeerdijk bij paal 12 (atlasblok: 19-57) - Egmond, Anti-tanklinie tNv E (atlasblok: 19-22) - Egmond, Eternieten dak (atlasblok: 19-32) - Egmond, kasteelruïne (atlasblok: 19-22) - Hargergat bij Hargen (atlasblok: 14-52) - Heilooër bosschen tNv Heiloo (atlasblok: 19-32) - Heitje van Katham tZWv Volendam (atlasblok: 19-57) - IJsselmeerdijk bij gemaal Westerkogge, tZWv Hoorn (atlasblok: 19-27) - Molenveentje en De Dodde aan W-Oever Alkmaardermeer (atlasblok: 19-43) - N-Oever van Ursemmer vaart tZv Avenhorn (atlasblok: 19-35) - Oever van Schermerringvaart tNv Schermerhorn (atlasblok: 19-35) - Robbenoordbosch, Wieringermeer (atlasblok: 14-17) - Schardam, kade van buitendijkse landen tNv S (atlasblok: 19-37) - Schardam, kade van buitendijkse landen tZv S (atlasblok: 19-37) - Schermerringvaart, N-Oeverlanden tWv Oterleek (atlasblok: 19-24) - Schermerringvaart, sluismuren van Wilhelminagemaal (atlasblok: 19-35) - Schermerringvaart, Z-oeverlanden tZWv Oterleek (atlasblok: 19-24) - Schoorl, kerkhofmuurtje bij kerk (atlasblok: 19-12) - Sluitgatbosch, Wieringermeer (atlasblok: 14-27) - Wogmeerdijk tNv Ursem (atlasblok: 19-25) - Wogmeerpolder tNWv Spierdijk, betonnen brugje (atlasblok: 19-25) - Zeeburg tNv Monnickendam, IJsselmeerdijk (atlasblok: 25-17) - Zeevangshoeve, IJsselmeerdijk, Zeevang (atlasblok: 19-47)
Een voorbeeld van successie-onderzoek aan de hand van fossiele macroresten vooral van mossen
J. Wiegers
49-51

(7e) Bryologisch-lichenologische dag 1984
49-56

Groeisnelheid van Parmelia sulcata in relatie tot luchtverontreiniging
H.F. van Dobben
52-53

De bladmossen van Saba en St.-Eustatius, Ned. Antillen
P. Wiersma
54-54

De mosflora van Oostelijk Flevoland
R.J. Bijlsma
55-56

Personalia. Promotie (H.J.M. Sipman)
56-56

Zomerkamp Vogezen
56-56

Parmelia pastillifera (Harm.) Schub. & Klem. in Nederland gevonden
P.P.G. van den Boom
57-58

Recensie (Frahm & Frey, 1983. Moosflora)
P. Bremer
58-59

Richtlijnen voor de auteurs van Buxbaumiella
59-60

Inhoudsopgave
60-60

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina