Presentaties van de BLWG lezingendag 2020

1 februari 2020, Nieuwe Kerk, Utrecht

Tijdens de jaarlijkse mossenlezingendag waren 90 bryologen en lichenologen aanwezig. Een aantal presentaties kan hieronder worden gedownload.

Presentaties

Henk-Jan van der Kolk - Begraafplaatsen als hotspots voor korstmossen

Henk Siebel - Als gebogen blaadjes geen houvast geven bij determinatie

Piet Bremer - 75 jaar mossen in jonge polderbossen

Rudi Zielman - Laagveenmossen in Twente? Hoogveenveenmos dan?

Jurgen Nieuwkoop - Is tie nog sterk? Mossen zoeken op rivierdijken

Erwin Goutbeek - Korstmossen in de gemeente Dalfsen, binnen een paar kilometers van plomp bekermos via kleine runenkorst naar bleke waterstippelkorst

Petra van der Wiel - Mossen op de Brabantse Wal

Klaas van Dort - Mossen Korstmossen in Noord-Spaanse natuurbossen


De stoel uit de tuin van Erwin Goutbeek. Hoeveel korstmossen zitten er op? (foto: Bernard Beukers CC BY-NC)


Nieuwe en tweedehands boeken (foto: Bernard Beukers CC BY-NC)


Volle zaal (foto: Norbert Stapper CC BY-NC)


Rudi Zielman vertelt over hoog en laagveen in Twente (foto: Norbert Stapper CC BY-NC)


Peningmeester Hans Toetenel bespreekt de financiën (foto: Bernard Beukers CC BY-NC)


Toespraakjes bij de bestuurswisseling in de Algemene Ledenvergadering (foto: Norbert Stapper CC BY-NC)


Afscheid van voorzitter Klaas van Dort (foto: Norbert Stapper CC BY-NC)


Dick Kerkhof bedankt scheidend voorzitter Klaas van Dort voor zijn werk voor de vereniging (foto: Bernard Beukers CC BY-NC)


Afscheid van secretaris André Aptroot (foto: Norbert Stapper CC BY-NC)


Volle zaal (foto: Bernard Beukers CC BY-NC)


Margriet Bekking raadt je aan om naar het zomerkamp in Spanje te komen! (foto: Norbert Stapper CC BY-NC)


Blik in de zaal (foto: Bernard Beukers CC BY-NC)


Welk boek zal ik eens kopen? (foto: Bernard Beukers CC BY-NC)